Doel van het Programma Veiligheid en Technologie? Website bekijken!

Iemand vraagt op 14 januari 2008 om documenten met betrekking tot de organisatie en de doelen van het Programma Veiligheid en Technologie. Op 25 januari willigt het Ministerie van BZK dit in door te verwijzen naar een website:

Datum verstrekking: 25-01-2008

Bron: Ministerie van BZK

Kopie van Waterwerpers

Iemand vraagt het ministerie van BZK op 29 februari 2008 om kopieën waterwerpers. Uit de brief blijkt dat er geen expliciet beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur is gedaan, maar hij wordt zo wel opgeval. Op 19 maart 2008 worden veertien documenten verstrekt:

Datum verstrekking: 19-03-2008

Bron: Ministerie van BZK

Evaluatie Wet Tegemoetkoming Schade bij rampen

Iemand vraagt op 9 mei 2008 het Ministerie van BZK naar documenten rond de evaluatie van de Wet Tegemoetkoming Schade bij rampen en grote ongevallen. Opvallend is dat de wob telefonisch is gedaan. Het wob-verzoek wordt ingewilligd op 16 juni 2008. De verstrekking bestaat uit twee documenten:

Datum verstrekking: 16-06-2008

Bron: Ministerie van BZK

Oprichting TREVI-overleg voor grensoverschrijdende criminaliteit

Een man dient een wob-verzoek in om meer te weten te komen over het TREVI-overleg, in 1975 tijdens een EU-ministerraad ontstaan (TREVI – Terrorism, Radicalism, Extremism and Violence Internationale). De promovendus vroeg het materiaal voor zijn onderzoek op 15 november 2007, maar moest tot 11 juli 2008 geduld hebben. Zijn wachten werd beloond, want naast de gevraagde documentatie krijgt hij ook een brief die al openbaar was en eigenlijk dan niet onder de wob valt. De verstrekking is als volgt:

Datum verstrekking: 11-07-2008

Bron: Ministerie van BZK

Plaatsing van C2000-mast in Rotterdam

Iemand dient op 8 september 2008 een wob-verzoek in bij het Ministerie van BZK via Postbus 51. De persoon wil meer weten over de plaatsing van een C2000 in Rotterdam Delfshaven. Het verzoek wordt op 8 oktober 2008 gehonoreerd en de documenten worden verstrekt:

Datum verstrekking: 08-10-2008

Bron: Ministerie van BZK

Welke subsidie krijgen politieke partijen?

Een man wobt bij het Ministerie van BZK om inzage te krijgen in de subsidieverzoeken van politieke partijen over 2007. Dit verzoek wordt ingewilligd, maar de betrokken partijen krijgen de kans bezwaar tegen de verstrekking aan te tekenen. Dat gebeurt niet en op 14 oktober 2008 wordt de gevraagde informatie verstrekt:

Datum verstrekking: 14-10-2008

Bron: Ministerie van BZK

Hoe gaat internetstemmen met ongeldige stemmen om?

Iemand vraagt op 22 maart 2007 via een wob-verzoek hoe het Rijnland Internet Election System omgaat met stemmen, die niet mogen meetellen bij Waterschapsverkiezingen. Hiervoor wil de vrager een kopie van de  ‘detailed specification for the invalidation mechanism’ hebben. Daarnaast verzoekt de vrager om de functies van de ambtenaren die inzicht in dit document hadden, bekend te maken. Op 25 juli 2007 beslist het Ministerie van BZK het document gedeeltelijk openbaar te maken. Het document is van het Waterschapshuis en dat heeft bezwaar tegen het openbaar maken van gedeelten van het document. Dat bezwaar is er voor bepaalde passages. Het zou hier de veiligheid van de staat  betreffen. Echter neemt het Ministerie die redenering niet over. Daarnaast zijn sommige gegevens bedrijfsgeheim van leveranciers en dat leidt tot het weglakken van passages. Een tweede gedeelte van het verzoek vraagt om een lijst van functionarissen, die inzage in het document hebben gehad. Die informatie is niet voorhanden. Er is dus wel verstrekking:

Datum verstrekking: 25-07-2007

Bron: Ministerie van BZK

Verdraaien van de politie ofwel de distorsie toeslag

Iemand vraagt het Ministerie van BZK om documenten met betrekking tot de distorise toeslag ziektenkostentoeslag DTZ voor politieambtenaren. Het verzoek komt binnen op 3 januari 2007 en wordt voor een deel geweigerd op 5 maart 2007 op basis van interne beraadslaging. Omdat een document voor het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds als bedrijfsgeheim te boek staat, wordt ook dat niet verstrekt. Het belang voor het ABP is groter dan het belang van openbaarmaking. Toch wordt er weldegelijk vertrekt:

Datum verstrekking: 05-03-2007

Bron: Ministerie van BZK

Wat kost een politieke partij?

Een organisatie of persoon heeft een wob-verzoek ingediend naar de financiële overzichten van politieke partijen. Het wat en hoe blijft vaag, omdat de beslissingsbrief ontbreekt. Maar de verstrekking vindt plaats op 15 februari 2007 met een aantal jaarverslagen uit 2005:

Datum verstrekking: 15-02-2007

Bron: Ministerie van BZK