Boek Transparency in Europe

Eurowatch wilde toegang hebben tot het werk  Transparency in Europe, Acces to Documents in the EU and its Member States, The Hague 2004 en wobte het Ministerie van BZK. Het boek is openbaar en dan ook verstrekt op 24 mei 2005.

Datum verstrekking: 24-05-2005

Bron: Ministerie van BZK

Bijdragen opruimen bommen uit WO II

Van Till Advocaten uit Amsterdam vroeg bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken op 7 juni 2004 om een lijst van gemeentes die een financiële bijdrage hebben ontvangen voor het opruimen van explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. De lijst werd op 25 april 2005 verstrekt:

Datum verstrekking: 25-04-2005

Bron: Ministerie van BZK

Bemoeienis van de overheid met aanleg en exploitatie breedband netwerken

De Nederlandse Vereniging van Kabelbedrijven, VECAI wobte om duidelijk te krijgen welke bemoeienis de overheid heeft gehad met het aanleg en exploiteren van breedband netwerken. Daarbij ging het niet alleen om communicatie tussen diverse ministeries, maar ook met gemeenten en de Europese Commissie. Op 13 december 2004 werd informatie verstrekt. De volgende documenten zijn openbaar gemaakt:

Een aantal documenten zijn niet verstrekt om uiteenlopende redenen. Deze staan in de beslissing genoemd. Vaak gaat het om uitzonderingsgronden als intern beraad of bedrijfsgeheimen. Om privacyredenen is flink gestreept in veel communicatie en zijn er soms hele gedeelten tekst niet te lezen.

Datum levering: 13-12-2004

Bron: Ministerie van BZK

Bijverdiensten journalisten

Het KRO-programma Reporter verzocht om inzage in de bijverdiensten van journalisten bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken. In de lijst staan de nodige namen van bekende journalisten. Het verzoek ging om de periode 1998-2004. De informatie werd verstrekt en gepubliceerd op de website van het Ministerie van BZK.

Het wob-verzoek leverde het volgende document op:

Datum levering: 20-10-2004

Bron: Ministerie van BZK