FOIA Communities and their Growing Pains

Wob-deskundige Roger Vleugels beschrijft in onderstaand Engelstalig artikel de problemen rond gemeenschappen die rond openbaarheid van bestuur zijn ontstaan.

Freedom of information is a very young right. Young in every perspective: legal, political, cultural. This goes for the FOIAs of the nineties or younger but also for the older and oldest FOIAs. A law in power for only three or four decades is a very young law.

Being young means that there will be growing pains on the road to maturity. From a legal perspective the FOIAs are not even a juvenile. As a consequence the FOIA communities are also in maturing processes. Together this causes pains but more important challenges and opportunities for all those committed to freedom of information.

Meer lezen

Subsidies voor kranten

Begin 2009 werd bekend dat diverse kranten in problemen kwamen en bij Minister Plasterk van OCW van plan was geld beschikbaar te maken voor kranten. Hoe dat vorm moest krijgen werd het onderwerp van discussie voor een commissie. Om duidelijk te krijgen welke aanvragen voor subsidie door media is gedaan werd een Wob-verzoek gedaan. Maar voor het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen is het ingewikkeld dat te vinden. Ook bibliotheken blijken volgens het departement onder de noemer media te vallen. Wel kwam het ministerie met brieven over de subsidie om kranten te redden over de brug van zowel voor als tegenstanders:

Verstrekte documenten;

Wobber: Brenno de Winter

De slachtoffers in Afghanistan

Om duidelijkheid te krijgen over het aantal slachtoffers dat in Afghanistan diende RTL Nieuws een informatieverzoek in op 7 juli. Een tweede Wob-verzoek vroeg om de betaalde schadevergoedingen aan families van omgekomen burgers. Beide verzoeken werden op 18 december 2009 beantwoord. Het Ministerie van Defensie publiceerde de beslissing, maar niet de geleverde informatie. RTL Nieuws publiceerde cijfers:

Datum beslissing: 18 december 2009

Wobber: RTL Nieuws

NOiV in Nijmegen

Het antwoord van de gemeente Nijmegen op de vragen in het grote NOiV-onderzoek.  De volgende documenten zijn beschikbaar:

Datum beslissing: 23 april 2009

Wobber: Brenno de Winter

Kamervragen: Waarom tekent Nederland het Wob-verdrag niet?

GroenLinks-kamerlid Mariko Peters heeft vragen aan Minister Guusje ter Horst van Binnenlandse Zaken gesteld over het niet ondertekenen van het Verdrag van Tromso. Ze vraagt zich af hoe het kan dat Nederland het voorzitter bij het vormen van het verdrag had, terwijl nu de gevolgen nog niet in kaart zijn gebracht. Ook wil ze weten wanneer er een evaluatie van de Wob gaat plaatsvinden, want daarmee loopt Nederland flink achter. De vragen:

Kamervragen GroenLinks

Over het niet tekenen van het verdrag van Tromso treft u hier een artikel aan.

NOiV in Woerden, een column als antwoord

Het antwoord van de gemeente Woerden op de vragen in het grote NOiV-onderzoek. De beantwoording is buitengewoon origineel, want de gemeente Woerden is duidelijk aanhanger van het landelijk beleid. De ICT-coördinator geeft openheid van zaken helemaal in de geest van de Wet openbaarheid van bestuur door de informatie met zoveel mogelijk mensen te delen. Hij geeft antwoord in een zeer gedetailleerde column. Hij concludeert dan ook dat het kiezen voor open source voor hem “gewoon te doen!” is. Een leuk geschenk van een ambtenaar die houdt van openheid en luchtig met de wet durft om te gaan.

De volgende documenten zijn beschikbaar:

Datum beslissing: 6 mei 2009

Wobber: Brenno de Winter

Declaraties en bonnetjes van bestuurders in Franekeradeel

Op 20 maart 2009 stuurt RTL Nieuws een Wob-verzoek uit naar alle gemeenten, waarbij het doel is inzage te krijgen in de bonnen van de gemeente bestuurders. Ook Franekeradeel krijgt een dergelijk verzoek. Op 26 maart brengt de Vereniging Nederlandse Gemeenten een advies uit over het beantwoorden van het Wob-verzoek. Het Wob-verzoek wordt ingewilligd. De gemeente maakt de hele procedure als één document beschikbaar met daarin het verzoek, het advies en de bonnetjes: Documenten

Wobber: Andre Tak namens RTL Nieuws

Datum verstrekking: onbekend

NOiV in Cranendonk

Het antwoord van de gemeente Cranendonk op de vragen in het grote NOiV-onderzoek.  Naast dat er weinig met het beleid gebeurt, is opvallender dat de gemeente geen duidelijk inzicht heeft in welke programmatuur ze gebruikt. Naast een beveiligingsprobleem is dat ook een risico voor de continuïteit. De volgende documenten zijn beschikbaar:

Datum beslissing: 28 mei 2009;

Wobber: Brenno de Winter

NOiV bij de AFM

Het antwoord van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) in het grote NOiV-onderzoek. Op dit moment is er geen aandacht voor het Actieplan Nederland Open in Verbinding, omdat het een relatief jonge organisatie is en pas in 2010 een nieuw ICT-plan volgt. Of het actieplan daar een rol krijgt, is nog onzeker. Kort speelde een discussie over de vraag of de AFM onder Wob valt, omdat voor haar taak de organisatie is vrijgesteld. Echter voor het softwarebeleid en de uitvoering van het actieplan vallen zij er wel onder. De organisatie toont zich buitengewoon meewerkend.

De volgende documenten zijn beschikbaar:

Datum beslissing: 22 april 2009

Wobber: Brenno de Winter

Ombudsman laakt Wob-gedrag gemeente Amsterdam

In een hard oordeel stelt de Gemeentelijk Ombudsman dat de Gemeente Amsterdam zich “onbehoorlijk” heeft gedragen in het beantwoorden van een Wob-verzoek. Hij erkent dat het verzoek bewerkelijk was, maar een beantwoordingstermijn van ruim een jaar is volgens hem echt te lang. Duidelijk wordt ook dat de hoofdstad nauwelijks reageert op brieven van de burger. Details over het verzoek ontbreken, maar het gaat om informatie uit de horeca.

Pikant is dat ook de ombudsman wel ook maanden op beantwoording van vragen moet wachten: Rapportage Gemeentelijke Ombudsman