Bijdragen van Economische Zaken aan wapenbeurzen

Wob-goeroe Roger Vleugels wobt het Ministerie van Economische Zaken op 23 juni 2004 om duidelijkheid te krijgen over de deelname van Economische Zaken bij wapenbeurzen en beleid daarover. De vraag is gesteld op verzoek van het televisieprogramma NOVA. Op 26 juli volgt antwoord en stelt het ministerie dat zij geen beleid hebben, maar dat algemene integriteitsregels van toepassing zijn. Die worden volgens de beslissingsbrief verstrekt, maar zijn niet gepubliceerd. De volgende documenten zijn beschikbaar:

Datum beslissing: 26-07-2004

Bron: Ministerie van Economisch Zaken

Beleidsdocumenten Voorschrift Informatiebeveiliging Economische Zaken

Wob-expert Leon Kuunders verzoekt het Ministerie van Economische Zaken om (beleids)documenten rond het Voorschrift Informatiebeveiliging. Het Wob-verzoek stuurt hij op 30 maart 2004. Op 6 april wordt het verzoek gehonoreerd en vindt een uitgebreide verstrekking plaats. De wob geeft ook meteen beeld hoe een beveiligingsplan wordt opgesteld welke onderwerpen een rol spelen en aan welke zaken wordt gedacht.

Meer lezen

Vergunning kalksteengroeven vanaf 1947 en openstaande aanvragen

Iemand mailt het Ministerie van Economische Zaken op 14 december 2008 met een Wob-verzoek om een overzicht te krijgen van alle verleende vergunningen en ontheffingen voor kalksteengroeven. Daarnaast wil de wobber ook weten welke verzoeken momenteel nog lopen. Op 26 januari 2009 valt de beslissing. De vergunning die gegeven zijn, zijn openbaar. Echter de lopende aanvragen benadelen belanghebbenden onevenredig veel. Daarom wordt die informatie niet verstrekt. Het volgende is beschikbaar:

Datum verstrekking: 26-01-2008

Bron: Ministerie van Economische Zaken

Onderhandelingen rond de JSF-businesscase

De onderzoeksredatie van de Volkskrant wobt het Ministerie van Econonische Zaken op 3 december 2008 per -email om helder te krijgen welke argumenten een rol hebben gespeeld bij de medefinancieringsovereenkomst en communicatie daarover met betrokkenen. De beslissing valt op 5 januari 2009 en het Wob-verzoek wordt gedeeltelijk gehonoreerd. Wel worden gevoelige gegevens en persoonlijk informatie weggelakt. De volgende documenten zijn beschikbaar:

Datum verstrekking: 05-01-2009

Bron: Ministerie van Economische Zaken

Medefinanciering JSF

Iemand (geen media) wobt het Ministerie van Economische Zaken om duidelijkheid te krijgen over de medefinanciering van de Joint Strike Fighter (JSF). Deze financiering is belangrijk voor bedrijven, die van het JSF-project een graantje hopen mee te pikken. Duidelijk moet worden hoe de totstandkoming, uitvoering en nakoming van de overeenkomst door de Staat der Nederlander is geweest. De informatie wordt geweigerd, maar er volgt op de afwijzing een bezwaar op 13 oktober 2008 dat gemakshalve wordt opgevat als nieuw verzoek. 19 december is de kogel door de kerk en worden documenten geleverd, waarbij vertrouwelijke gegevens achterwege worden gelaten. Dit is beschikbaar:

Datum verstrekking: 19-12-2008

Bron: Ministerie van Economische Zaken

Bomen kappen aan de Doolhoflaan in Ede

De Doolhoflaan in Ede is van ouds onderdeel van het landgoed Kernhem en heeft een toegangslaan met bomen uit 1735. De laan sluit aan bij het bos en is onder wandelaars erg geliefd. De Gemeente Ede heeft het plan opgevat de bomen om te kappen, omdat ze in slechte staat verkeren. Er zullen volgens het plan nieuwe bomen geplaatst worden. Dit leidt tot onrust, omdat er ook gezonde bomen op de nominatie staan om te kappen en er historische waarde aan de laan wordt toegedicht.

Journalist Brenno de Winter dient op 17 januari 2009 een wob-verzoek in. Het doel is de documenten boven tafel te krijgen, die leiden tot het besluit om deze stap te zetten. Over het Wob-verzoek vindt goed overleg plaats en afgesproken wordt op 3 februari langs te gaan bij de boombeheerder, zodat de zinvolle documenten uitgezocht kunnen worden. Meteen daarop vindt verstrekking plaats. Waar mogelijk per e-mail en voor een klein gedeelte per post. Omdat gemeente Ede het verzoek in principe geheel honoreert en in goed overleg de documenten zijn geselecteerd wordt afgesproken de levering van stukken ook meteen te beschouwen als de positieve beslissing op het Wob-verzoek.

Meer lezen

Hoofdstuk Bijstand aan gedetineerden

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken krijgt op 23 juni 2008 een Wob-verzoek om het  hoofsdstuk uit het Handboek Bedrijfsvoering Buitenlandse zaken (HBBZ) inzake consulaire bijstand aan gearresteerden en gedetineerden te ontvangen. Het verzoek wordt op 30 juni 2008 geheel gehonoreerd. De volgende documenten zijn beschikbaar:

Datum verstrekking: 30-06-2008

Bron: Ministerie van Buitenlandse Zaken

Hoofdstuk handboek over Consulaire Bijstand

Iemand wobt het Ministerie van Buitenlandse Zaken op 29 april 2008 om het hoofdstuk Consulaire Bijstand uit het Handboek Bedrijfsvoering Buitenlandse zaken (HBBZ) te ontvangen. Op 13 mei wordt het verzoek volledig gehonoreerd en zijn er dus de volgende documenten beschikbaar:

Datum verstrekking: 13-05-2008

Bron: Ministerie van Buitenlandse Zaken

Clubs voor het Corps Diplomatique

Iemand wobt het Ministerie van Buitenlandse Zaken op 2 april 2008 om een lijst met clubs voor het Corps Diplomatique te ontvangen. Op 18 april 2008 wordt dat verzoek ingewilligd. De volgende documenten zijn beschikbaar:

Datum verstrekking: 18-04-2008

Bron: Ministerie van Buitenlandse Zaken