NOiV in Landsmeer

Het antwoord van de gemeente Landsmeer rond het grote NOiV-onderzoek.

De volgende documenten zijn voorhanden:

Datum beslissing: ergens in April 2009

Bron: Brenno de Winter

NOiV in de gemeente Aalten

Het antwoord van de gemeente Aalten rond het grote NOiV-onderzoek. Er is duidelijk wel een wil om iets met NOiV te doen, maar concreet is het nog niet echt.. Bij de beantwoording wordt gewezen op een gesprek dat ik bij de gemeente Doetinchem heb gehad, waarbij ik het onderzoek heb uitgelegd. Hierdoor hebben diverse gemeenten in de regio een beeld gehad wat nou precies de bedoeling is. De gemeente is duidelijk wel bezig met het onderwerp, maar heeft het nog niet tot beleid verheven.

Meer lezen

Hoe zit het met de laptop-controles van de Marechaussee?

Medio 2008 werd bekend dat van sommige reizigers op Schiphol de laptop wordt doorzocht. Het verhaal in de media is dat het gaat om het opsporen van kinderporno. Echter blijkt dat nergens uit en geeft het Ministerie van Defensie aan dat er geen procedures of protocollen op papier staan. Toch zal er iets geregeld moeten zijn om een digitaal forensisch onderzoek uit te voeren. In een Wob-verzoek bevraagt Brenno de Winter het Ministerie van Defensie op digitaal forensisch onderzoek, budgetten, aantallen onderzoeken en eventuele klachten.

Er is diverse malen telefonisch overleg, maar er komt geen beslissing vrij. Na enkele herinnering wordt een fictieve weigering gesteld en dat leidt wel tot reactie. Er komt een deelbeslissing, terwijl nog op de klachten wordt gewacht. Het bezwaar loopt het moment van schrijven nog steeds. De eerste informatie is echter voldoende om in combinatie met ander onderzoek toch te publiceren in PC Active.

Meer lezen

Honderden wobs over Nederland Open in Verbinding (NOiV)

In softwareland woedt al jaren de discussie gebruiken we gesloten software of gooien we de broncode open? Gaan we met defacto standaarden aan de slag of toch liever met open? Nederland worstelde ook langer met deze problematiek, maar besloot eind 2007 voor open standaarden als norm te gaan en open source een lichte voorkeur te geven. Staatssecretaris schreef daarvoor het Actieplan Nederland Open in Verbinding en oogste daarvoor nationaal en ook internationaal veel lof. De Tweede Kamer bewierrookte hem geestdriftig en het plan werd unaniem in December 2007 aangenomen. Ook vanuit Europa kwam toestemming en na publicatie in de staatscourant was het een harde regel.

Ruim 14 maanden verder blijkt het programmaburo NOiV nog hard achter aanbestedingen te moeten die niet voldoen. Ook blijkt dat de adoptie toch bij de verwachting achterblijft. Over de precieze status rond open standaarden en open source zijn veel vragen te stellen en daarom startte IT-journalist Brenno de Winter in de maand maart een onderzoek. Alle gemeenten, provincies en veel zelfstandige bestuursorganen zijn gewobt op het actieplan en het gevoerde beleid.

Kamervragen na heffing leges door gemeenten

Diverse gemeenten heffen de meest uiteenlopende leges voor het beantwoorden van Wob-verzoeken. Voor de SP in de Tweede Kamer is dit reden om vragen te stellen aan Minister te Horst.

Opmerking: Natuurlijk ben ik blij dat er politici zijn die opkomen voor de openbaarmaking van informatie. Het heffen van leges is niet gebruikelijk en heeft in mijn visie geen grondslag in de Wet Openbaarheid van Bestuur. Natuurlijk kunnen er kosten voor kopiëren worden geheven à €0,35 per pagina, maar niet voor het nemen van een beslissing, zoeken in het archief, verstrekken van een digitaal bestand, bedragen tot €1,97 per gekopieerde pagina, enzovoort. Ook zijn er gemeenten die documenten gijzelen, weigeren te gaan zoeken voordat de wobber akkoord is met de leges en dus zijn rechtspositie verspeelt of wekenlang denken druk te zijn met zoeken terwijl andere binnen een kwartier al klaar zeggen te zijn.

Dit soort praktijken zijn buitengewoon zorgwekkend voor een journalist die zijn onderzoek rond probeert te krijgen. Omdat de zaak principieel is en gaat om de vrije toegang tot informatie heb ik geen andere keus dan de tientallen zaken te bestrijden langs de lijnen van het bestuursrecht. Gelukkig word ik daarin bijgestaan door een kundig specialist. De juridische onderbouwing zal binnenkort ook op BigWobber beschikbaar komen.

Om het heel helder te stellen: een Wob-verzoek er natuurlijk op gericht om documenten geopenbaard te krijgen dat eerder niet was vrijgegeven door een bestuursorgaan, maar dat eigenlijk wel hoort te zijn.

De vragen leest u hieronder:

Meer lezen

NOiV in Bunnik

In softwareland woedt al jaren de discussie gebruiken we gesloten software of gooien we de broncode open? Gaan we met defacto standaarden aan de slag of toch liever met open? Nederland worstelde ook langer met deze problematiek, maar besloot eind 2007 voor open standaarden als norm te gaan en open source een lichte voorkeur te geven. Staatssecretaris schreef daarvoor het Actieplan Nederland Open in Verbinding en oogste daarvoor nationaal en ook internationaal veel lof. De Tweede Kamer bewierrookte hem geestdriftig en het plan werd unaniem in December 2007 aangenomen. Ook vanuit Europa kwam toestemming en na publicatie in de staatscourant was het een harde regel.

Ruim 14 maanden verder blijkt het programmaburo NOiV nog hard achter aanbestedingen te moeten, die niet voldoen. Ook blijkt dat de adoptie toch bij de verwachting achterblijft. Hoe het er nou precies voor staat is onduidelijk en dus startte IT-journalist Brenno de Winter in de maand maart startte een onderzoek. Alle decentrale overheden zijn gewobt op het actieplan en het gevoerde beleid. Hier treft u de reactie van de gemeenten Wijk bij Duurstede aan.

Meer lezen