Turkish Airlines Crash Vlucht TK-1951 – Beslissing

Op 25 februari 2009 vliegt Turkish Airlines aan op Schiphol. Vlak voor de landing stort het vliegtuig plotseling neer. Gezien de actualiteitswaarde en de speculaties vraagt journalist Brenno de Winter nog dezelffde dag de geluidsbanden van de verkeersleiding op. Het verzoek is per e-mail ingediend.

Op 4 maart 2009 komt de Luchtverkeersleiding Nederland met antwoord. Ik ben te vroeg met het vragen om van de tapes, omdat er op dit moment een onderzoek loopt en daarmee zou dat kunnen worden verstoord. Omdat de Raad voor de Transportveiligheid deze zaak onderzoekt, is het maar zeer de vraag of de gegevens ooit openbaar zullen worden. Artikel 59 lid 5 van de Rijkswet bepaalt namelijk dat deze gegevens niet openbaar zijn. Alles wat de Raad voor de Transportveiligheid aan bewijs verzamelt komt niet openbaar. Hier is duidelijk een conflict met de Wob, maar dan gaat volgens de Luchtverkeersleiding de Rijkswet voor. Het verzoek wordt dus geweigerd.

Meer lezen

Turkish Airlines Crash Vlucht TK-1951 – verzoek

Op 25 februari 2009 vliegt Turkish Airlines aan op Schiphol. Vlak voor de landing stort het vliegtuig plotseling neer. Gezien de actualiteitswaarde en de speculaties vraagt journalist Brenno de Winter nog dezelffde dag de geluidsbanden van de verkeersleiding op. In dit artikel staat het Wob-verzoek dat per e-mail is ingediend.

Meer lezen

Geert Wilders mag Engeland niet in, uniek voor Nederlanders in Europa? – beslissing

Op 12 februari 2009 wordt PVV-fractievoorzitter Geert Wilders de toegang tot het Verenigd Koninkrijk geweigerd. Daaraan ging een brief vooraf, waarin dit al werd aangekondigd aan de voorman. Omtrent de hele weigering is veel te doen, maar niet duidelijk is of er meer Nederlanders persona non grata in andere EU-landen zijn. Daarom dient journalist Brenno de Winter op 12 februari 2009 hierover een Wob-verzoek in. Op 23 februari komt er al antwoord van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Zij kennen geen andere gevallen, behalve mensen die na een veroordeling en straf niet meer in een land mogen komen.

De volgende documenten zijn beschikbaar:

Datum verstrekking: 23-02-2009

Bron: Brenno de Winter

Kenmerk: BDW-20090029

Geert Wilders mag Engeland niet in, uniek voor Nederlanders in Europa?

Op 12 februari 2009 wordt PVV-fractievoorzitter Geert Wilders de toegang tot het Verenigd Koninkrijk geweigerd. Daaraan ging een brief vooraf, waarin dit al werd aangekondigd aan de voorman. Omtrent de hele weigering is veel te doen, maar niet duidelijk is of er meer Nederlanders persona non grata in andere EU-landen zijn. Daarom dient journalist Brenno de Winter op 12 februari 2009 hierover een Wob-verzoek in. Op 23 februari komt er al antwoord van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Zij kennen geen andere gevallen, behalve mensen die na een veroordeling en straf niet meer in een land mogen komen.

Meer lezen

Ramingen NMa-boetes 2005

Iemand leest in 2004 de miljoenennota door en ziet dat er verwacht wordt dat de NMa €110.000.000 verwacht op te halen in 2005. De persoon wobt op 20 oktober 2004 hierop bij het Ministerie van Economische Zaken, omdat deze het in de post opvoert en kennelijk over de documenten beschikt. Het antwoord komt op 17 november. Het blijkt dat de schatting is gemaakt op basis van al uitgedeelde boetes, die nog niet definitief zijn en waarvan de inkomsten in 2005 worden verwacht. De lijst wordt verstrekt, maar het ministerie wijst erop dat deze gegevens al beschikbaar zijn via de website van de NMa. In principe is het document dan al openbaar en is het dus niet opvraagbaar via de Wob. De volgende documenten zijn beschikbaar:

Datum verstrekking: 17-11-2004

Bron: Ministerie van Economische Zaken

Correspondentie FM-steunzenders landelijke en regionale publieke omroepen

Henk Jan van Henten van Broadcast Partners wobt het Ministerie van Economische Zaken op 31 augustus 2004 om de correspondentie te krijgen met betrekking tot FM-steunzenders. Duidelijk moet worden wat het beleid is om die in te zetten voor de publieke omroepen, welke toestemmingen er zijn verleend en andere rapporten. Opvallen in het verzoek is de specifieke vraagstelling, die zich beperkt tot het Agentschap Telecom, de NOS, de ROOS, de regionale omroepen, Directoraat Telecommunicatie en Post, het Ministerie van OCW en de Nozema. Het gaat om de periode 01-01-2003 t/m 31-08-2004.

Het besluit van 10-11-2004 honoreert het hele verzoek, maar enkele documenten zijn al door het Agentschap Telecom (via een andere Wob-procedure vermoedelijk) verstrekt. Omdat het niet mogelijk is om meer dan eens om hetzelfde te vragen (Ne bis et idem-principe) worden die gegevens niet nogmaals verstrekt. Omdat het Agentschap de gegevens niet heeft gepubliceerd, zijn de achtergehouden gegevens momenteel nog niet beschikbaar voor publicatie en moeten we volstaan met de verstrekking van het ministerie.

Meer lezen

Miljoenensubsidie Kenniswijk BV

Op 11 september 2004 wobt het Digital Film Center (DFC), een BV,  het Ministerie van Economische Zaken. Eerder was geprobeerd duidelijkheid te krijgen over de subsidiëring van Kenniswijk Regio Eindhoven BV met €1.300.000,–. Daarbij is vooral over vier ton onduidelijkheid. De besteding van het geld had volgens DFC moeten zijn aangemeld bij de Europese Commissie. Behalve een verzoek om informatie wordt daarom gevraagd of dit kan worden getoetst in Brussel als dat nog niet gebeurd is. Op 19 oktober volgt de beslissing op het Wob-verzoek, waarbij antwoord op de vragen wordt gegeven en de documenten worden verstrekt:

Datum verstrekking: 19-10-2004

Bron: Ministerie van Economische Zaken

Bijklussende journalisten bij Economische Zaken

Jacco Versluis van het KRO TV-programma Reporter wobt op 5 juli 2004 het Ministerie van Economische Zaken om inzage te krijgen in de gelden die bijklussende journalisten op het departement verkrijgen. Het uitgebreide verzoek draagt duidelijk de hand van Wob-goeroe Roger Vleugels en is zeer uitgebreid en goed gemotiveerd. Dit is overigens bij alle departmenten neergelegd. Het verzoek wordt op 8 september gehonoreerd. De volgende documenten zijn beschikbaar:

Datum verstrekking: 08-09-2004

Bron: Ministerie van Economische Zaken

Uitbreiding aandelenbelang KPN in Digitenne BV

Op 18 mei 2004 wobt de VECAI, een vereniging van kabelbedrijven, het Ministerie van Economische Zaken om alle documenten te ontvangen met betrekking tot het uitbreiden van het belang van KPN in Digitenne B.V. Het verzoek bestrijkt niet alleen het ministerie zelf, maar ook toezichthouders en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (het principe van doorgeleiding). De verstreking vindt op 28 juli gedeeltelijk plaats, omdat er volgens Economische Zaken de nodige bedrijfsvertrouwelijke gegevens en beleidsopvattingen zijn.

Meer lezen

Bewaarplicht Verkeersgegevens

Maurice Wesseling vraagt namens Bits of Freedom, een voormalige actiegroep voor digitale burgerrechten, wobt het Ministerie van Economische Zaken op 2 juni 2004. Hij wil documenten hebben met betrekking tot de bewaarplicht verkeersgegevens. Opmerkelijk aan het verzoek is dat vooraf al wordt ingegaan op mogelijke uitzonderingsgronden en de tekst draagt duidelijk de hand van Wob-goeroe Roger Vleugels. De beslissing valt op de 28 juli 2004. Niet alle documenten worden vrijgegeven, omdat er persoonlijke beleidsopvattingen zijn, persoonlijke gegevens kunnen uitlekken of bedrijfsvertrouwelijke gegevens zijn (bij de FIOD-ECD).

De volgende documenten zijn beschikbaar:

Datum verstrekking: 28-07-2004

Bron: Ministerie van Economische Zaken