Brieven Alli Fattah over liquidaties door Iran (PKK) en op Olof Palme

Iemand wobt het Ministerie van Buitenlandse Zaken op 7 februari 2005 om twee brieven uit 1988 naar boven te krijgen. Eentje gaat over de moord op Mahmut Bilgili, filantroop bij de PKK. Er zou een verband zijn met de moord op Olof Palme (Bilgili zou een fan van Palme zijn geweest). Ook zou de Iraanse ambassade in China verantwoordelijk zijn voor een vliegtuigkaping. Tot slot zou er een Nederlandse medewerker van het Ministerie van Defensie gevaar lopen. De brieven zijn verstuurd aan de Nederlandse ambassade in Stockholm en vallen daarom onder het Ministerie. Op 16 maart wordt het wob-verzoek geheel gehonoreerd. Het wob-verzoek en de beslissing zijn wel gepubliceerd, maar niet meer beschikbaar. De verstrekking is als volgt:

Datum verstrekking: 16-03-2005

Bron: Ministerie van Buitenlandse Zaken

Herijking van het buitenlands beleid

Iemand wobt op 18 november 2004 om het rapport KPMG-rapport “Herijking van het buitenlands beleid” in handen te krijgen. Het verzoek wordt op 18 januari 2005 geheel gehonoreerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken dat stelt dat het geen verzoek vanuit de media bertreft. De brief en de beslissing staan wel vermeld, maar die documenten zijn niet te vinden. De verstrekking is dan ook alleen het rapport:

Datum verstrekking: 18-01-2005

Bron: Ministerie van Buitenlandse Zaken

Wet op het Nederlanderschap

Iemand wobt op 16 november 2004 om  een aantal documenten te krijgen uit klachtprocedures over de Rijkswet op het Nederlanderschap bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Het gaat niet om een verzoek vanuit de media, meldt het ministerie. De acht gevraagde documenten worden allemaal verstrekt, maar uit overweging van respecteren van de persoonlijke levenssfeer worden persoonlijke gegevens geschrapt. Naast beschikking is ook het wob-verzoek publiek gemaakt. De beslissing valt op 21 december.

Meer lezen

Diverse documenten over Cuba

Op 8 november 2004 dient iemand een wob-verzoek bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken om documenten te krijgen over een aantal uiteenlopende onderwerpen die betrekking hebben op Cuba. Het verzoek wordt gedeeltelijk gehonoreerd op 2 december 2004, waarbij onduidelijk is waarom niet alles wordt verstrekt. De beslissing staat wel vermeld, maar de link werkt niet. De verstrekking is wel aanwezig.

Meer lezen

Pakistaanse atoomgeleerde Abdul Qadeer Khan

Op 28 junni 2004 wobt iemand met een verzoek om documenten over de Pakistaanse atoomgeleerde Abdul Qadeer Khan in handen te krijgen. Op 8 september wordt het verzoek gedeeltelijk gehonoreerd. Wat niet wordt verstrekt of wat de precieze vraagstelling is, blijft onduidelijk. De brief en de beslisisng waren ooit op de website van het Ministerie van Buitenlandse Zaken gepubliceerd, maar de PDF’s zijn niet meer te vinden. De dossier zijn wel beschikbaar.

Meer lezen

Bijklussende journalisten en oud-bewindslieden bij SZW

Het televisieprogramma Reporter vroeg op 19 mei 2006 in een wob aan het Ministerie van Sociale Zaken om de bijverdiensten van journalisten en oud-bewindslieden op een rijtje te zetten. De vragen waren:

  1. journalisten die in de periode van 24 januari 2002 tot en met 17 mei 2006 al dan niet tegen betaling werkzaamheden hebben verricht voor SZW dan wel voor onder SZW functionerende organen;
  2. oud-bewindspersonen die in de periode van 1 januari 2000 tot en met 17 mei 2006 werkzaamheden hebben verricht voor SZW dan wel voor onder SZW functionerende organen;
  3. het bij of onder SZW geldende beleid inzake arbeid door journalisten en oud-bewindspersonen.

Het verzoek ging uit naar alle ministeries en werd ook hier gehonoreerd. Wat al eerder werd verstrekt, kreeg het programma niet nogmaals. De verstrekking is als volgt (de beslissing is niet gepubliceerd):

Datum verstrekking: onbekend

Bron: Ministerie van SZW

Benzeenhoudend schoonmaakmiddel PX10

Een vrouw wobt op 7 oktober 2008 bij het Ministerie van Defensie op twee documenten over de gevaren van het schoonmaakmiddel PX10. Het middel bevat benzeen en is daarom gevaarlijk. Het verzoek wordt op 25 november 2008 gehonoreerd en bij de beslissing worden ook de memo’s bijgevoegd:

Datum beslissing: 25-11-2008

Bron: Ministerie van Defensie

Rol Marechaussee bij de G-8 Top Heiligendamm 2008

Op 19 december 2007 wobt iemand het Ministerie van Defensie over de rol van de Marechaussee bij de G-8 Top in Heiligendamm in Duitsland. De wobber wil inzicht in de handelswijze en samenwerkingsverbanden. De verstrekking is gedeeltelijk, omdat een gedeelte de werkwijze van de Marechaussee zou prijsgeven en ook de veiligheid van de staat in gevaar zou kunnen brengen. Een ander gedeelte valt onder het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. BZK handelt dat gedeelte van de wob af. De beslissing valt op 18 maart 2008 en alleen de beslissing wordt gepubliceerd door Defensie, BZK publiceert niets:

Datum beslissing: 18-03-2008

Bron: Ministerie van Defensie

Medegebruik militair luchtvaartterrein of vliegveld Eindhoven

Iemand wobt op 28 december 2007 bij het Ministerie van Defensie om inzicht te krijgen in de kosten van de luchthaven Eindhoven. Wie betaalt nou wat en wat rekent de NV nou precies. Het vliegveld is een militair vliegveld dat ook voor particuliere doeleinden wordt gebruikt. De beslissing valt op 10 maart 2008 en geeft gedeeltelijk inzage. Vooral omdat er nog onderhandelingen lopen, wil Defensie niet de onderhandelingspositie aantasten. De beslissing is gepubliceerd, maar niet de daadwerkelijke verstrekking:

Datum beslissing: 10-03-2008

Bron: Ministerie van Defensie

Scholing en vorming Medezeggenschapscommissies

Iemand wobt het Ministerie van Defensie over de gunning van een contract voor scholing en vorming rond medezeggenschapscommissies. Het verzoek van 24 december 2007 wordt op 28 februari grotendeels verworpen. Bedrijfsgeheimen en het vrijgeven van data rond interne procedures zijn de struikelblokken. Het ministerie publiceert wel de beslissing, maar niet de verstrekking:

Datum beslisisng: 28-02-2008

Bron: Ministerie van Defensie