Burgerdoden bij de oorlog in Afghanistan

Iemand wobt op 15 oktober 2007 het Ministerie van Defensie om documenten met betrekking tot het aantal burgerdoden bij de oorlog in Afghanistan. De beslissing valt op 21 december. De rapportages kunnen niet worden verstrekt, omdat het operationele informatie betreft. Wel geeft de wob-ambtenaar informatie over gegevens die bekend zijn.

Datum beslissing: 21-12-2007

Bron: Ministerie van Defensie

Taakomschrijving van de Werkgroep Gegevensverzameling

Iemand wobt het Ministerie van Defensie op 28 september 2007 om helderheid te krijgen over de taakomschrijving van Werkgroep Gegevensverzameling. Het versoek wordt op 28 november gehonoreerd. De beslissing wordt gepubliceeerd, maar de verstrekking niet:

Datum beslissing: 28-11-2007

Bron: Ministerie van Defensie

Knutselen aan De Groene Draeck

RTL Nieuws wobt in 2007 bij het Ministerie van Defensie om nadere informatie over het onderhoud van “De Groene Draeck”, het jacht van het koningshuis. Het verzoek wordt gehonoreerd op 6 september 2007. Bij publicatie op de website van Defensie wordt de beslissing op het wob-verzoek niet gepubliceerd. De verstekking wel:

Datum beslissing: 06-09-2007

Bron: Ministerie van Defensie

Registratie van pensioengerichtigde militairen

Een man dient op 1 mei 2007 een wob-verzoek in voor nadere informatie over het registreren van militairen, die pensioen gerichtigd zijn. Het verzoek leidt tot een document dat wordt verstrekt door het Ministerie van Defensie. De beslissing laat tot 13 augustus op zich wachten en wordt ook publiek gepubliceerd. Echter bij de publicatie op de site wordt alleen de beslissing gepubliceerd en niet de inhoudelijke verstrekking.

Datum beslissing: 13-08-2007

Bron: Ministerie van Defensie

Spelen van het volkslied bij hoogwaardig bezoek

Een man wobt het Ministerie van Defensie op 13 april 2007 om duidelijkheid te krijgen bij welk bezoek het volkslied gespeeld hoort te worden en wanneer niet. Het verzoek wordt gedeeltelijk gehonoreerd op 23 mei 2007. De wobber vraagt ook om een overzicht met alle documenten over de periode 1985 – april 2007, maar krijgt die niet. Dat is intern beraad. Op de website van Defensie is alleen de beslissing gepubliceerd, maar niet de verstrekte documenten. Die zijn online wel te vinden:

Datum beslissing: 23-05-2007

Bron: Ministerie van Defensie

Verslagen DTO

Iemand wobt op 5 maart 2007 op twee mededelingen rond DTO (Defensie Telematica Organisatie). Het verzoek wordt op 3 mei 2007 gehonoreerd, maar alleen de beslissing wordt gepubliceerd en niet de documenten op de website van het Ministerie van Defensie.

Datum beslissing 03-05-2007

Bron: Ministerie van Defensie

De behandeling van gedetineerden in de gevangenissen in Irak

Journalist Hoedeman van de Volkskrant dient op 20 november 2006 een wob-verzoek in rond de processenverbaal over de misstanden in Iraakse gevangenissen. Journalist Derix van NRC Handelsblad wobt op 24 november 2006 bij het Ministerie van Defensie. De journalisten willen documenten en verslagen rond de behandeling van gedetineerden in gevangenissen in Irak. In totaal gaat het om vier documenten. Er wordt verstrekt op 8 december, maar de persoonlijke gegevens van betrokken worden geanonimiseerd. Ook wordt een document geweigerd op grond van artikel 11, omdat het hier om beleidsopvattingen gaat. De documenten gaan over de periode september, oktober en november 2003. De verstrekking is als volgt:

Datum beslissing: 08-12-2006

Bron: Ministerie van Defensie

Aanbesteding desktop computers gemeente Amersfoort – antwoord

De Gemeente Amersfoort start een aanbesteding voor desktopcomputers. In het bestek worden een aantal producten met naam een toenaam gevraagd en volgens experts staat juist dat haaks op de aanbestedingswetgeving. Over de gang van zaken is vooral bij de aanhangers van open-sourcesoftware veel te doen. Omdat de gang van zaken meer vragen oproept dient IT-journalist Brenno de Winter een wob-verzoek in.

Meer lezen

Aanbesteding desktop computers gemeente Amersfoort

De Gemeente Amersfoort start een aanbesteding voor desktopcomputers. In het bestek worden een aantal producten met naam een toenaam gevraagd en volgens experts staat juist dat haaks op de aanbestedingswetgeving. Over de gang van zaken is vooral bij de aanhangers van open-sourcesoftware veel te doen. Omdat de gang van zaken meer vragen oproept dient IT-journalist Brenno de Winter een wob-verzoek in.

Meer lezen

Inhuur van extern personeel in 2007

Iemand heeft in een wob-verzoek verzocht om een gespecificeerd overzicht van alle inhuurkrachten bij alle ministeries gevraagd. Het verzoek is gehonoreerd. Het Ministerie van Defensie publiceert echter alleen de beslissing op het wob-verzoek en niet de inhoudelijke gegevens. De vertrekking komt van alle ministeries:

Datum beslissing:

  • 03-12-2007 Beslissing op wob-verzoek door het Ministerie van Defenesie
  • 14-01-2009 (datum publicatie op website Ministerie van Algemene Zaken)

Bron:

  • Ministerie van Algemene Zaken
  • Ministerie van Defensie