De tbs-capaciteit tot 2015

Iemand wobt het Ministerie van Justitie met een verzoek om de maandstaten tbs van oktober en november 2005, recente prognoses over de benodigde tbs-capaciteit in de periode 2010-2015 en alle stukken/rapporten vanaf juli 2005 waarin staat waar en hoe concreet uitbreiding van de tbs-capaciteit is gepland. Het verzoek wordt niet geheel gehonoreerd, maar wat er precies wel en niet wordt verstrekt blijft onduidelijk. De beslissing op het wob-verzoek ontbreekt. De verstrekking is:

Datum verstrekking: 08-03-2006 (publicatie op website)

Bron: Ministerie van Justite

Bezoek aan de detentieboten in Rotterdam

In Nederland is veel te doen geweest over de detentieboten, die Justitie inzette op de Merwedehaven in Rotterdam. Op 23 februari 2005 brengt de Raad voor Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming een bezoek aan de “Reno” en “Stockholm”, twee detentieboten. Het rapport verschijnt op 11 juli 2005 en het Ministerie van Justitie ontvangt daarop een wob-verzoek. Dit wob-verzoek wordt gedeeltelijk gehonoreerd, maar omdat de beslissing niet is bijgevoegd is onduidelijk wat niet werd verstrekt en wat de gedachte achter de weigering van een deel van de gegevens is. Het rapport is verstrekt:

Datum verstrekking: 04-03-2006 (publicatie op website)

Bron: Ministerie van Justitie

Kopie rapport incidentele bezoeken FPC Veldzicht

Toen op 29 juni 2005 de verloven van personeel werden ingetrokken heeft iemand een wob-verzoek ingediend bij het Ministerie van Justitie. De vraag was om een rapport rond incidentele bezoekenvan de Raad voor Stafrechtstoepassing en Jeugdbeleid (RSJ) aan FPC Veldzicht in Balkbrug. Dit verzoek is gedeeltelijk gehonoreerd meldt Justitie, maar het blijft onduidelijk waarom dat slechts gedeeltelijk is omdat de beslissing op het wob-verzoek niet is gepubliceerd. De verstrekking wel:

Datum verstrekking: 05-10-2005 (publicatie op website)

Bron: Ministerie van Justitie

Bezoek aan Veldzicht, de Van der Hoevenkliniek, Hoeve Boschoord, Flevo Future, FPK

Iemand heeft het Ministerie van Justitie gewobt op documenten van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbeleid (RSJ). De persoon wilde de rapportages over bezoeken in 2004 en 2005 aan Veldzicht, de Van der Hoevenkliniek, Hoeve Boschoord in Vledder, Flevo Future in Amsterdam en FPK Assen zien. Het verzoek is ingewilligd, maar het is niet duidelijk of er documenten niet zijn verstrekt. Ook de beslissing is niet online geplaatst. De verstrekte documenten zijn samengebracht in een enkele PDF door het ministerie:

Datum verstrekking: 29-06-2005 (plaatsing op website)

Bron: Ministerie van Justitie

Het GVB is verzelfstandigd en dus niet wobbaar

Begin 2008 tikt het College Bescherming Persoonsgegevens het Gemeentelijk Vervoers Bedrijf uit Amsterdam op de vingers voor de manier waarop de OV-chipkaart wordt ingevoerd. Voorzitter Jacob Kohnstamm ziet dat de plannen van het vervoersbedrijf om met de persoonlijke gegevens van klanten om te gaan en geld te verdienen niet zitten. Hij dreigt met forse dwangsommen en het GVB zegt bakzijl te halen. Eind 2008 komt er overeenstemming tussen de Nederlandse Spoorwegen, die de belangen voor alle vervoersbedrijven behartigen, en het GVB. Vlak voor het einde van het jaar vertelt Kohnstamm op de radio dat alles nu goed is geregeld. Omdat er nog voldoende vragen zijn, wobt IT-journalist het GVB op 1 januari 2009 om meer duidelijkheid te krijgen hoe het nu met de privacy geregeld is.

Op 16 januari 2009 reageert het GVB met de mededeling dat het bedrijf niet onder de wob-valt, omdat het nu een privaatrechtelijke rechtsvorm heeft. Ze zien zichzelf dan ook niet langer als een overheidsorgaan of bestuursorgaan. Wel levert de organisatie de kopie van een brief van het CBP aan staatssecretaris Huizinga van Verkeer & Waterstaat, waarin de bovengenoemde deal is beschreven. Het document is al publiek en zou daarom al niet onder verstrekking van een wob-verzoek gevallen. Het verzoek is daarom niet in behandeling genomen en dus afgewezen.

Datum beslissing: 16-01-2009

Bron: Brenno de Winter

Referentie: BDW-20090001

Jaarrekeningen BPRC 2006-2007

Iemand belt met het Ministerie van OCW met het verzoek ook de jaarrekeningen 2006 en 2007 van het Biomedical Primate Research Centre (BPRC) te Rijswijk op de website te plaatsen. Dat wordt opgevat als een wob-verzoek en dat wordt gehonoreerd op 7 november 2008. Eeder werden de gegevens over het jaar 2005 al verstrekt in een ander wob-verzoek. De verstrekking is als volgt:

Datum verstrekking: 07-11-2008

Bron: Ministerie van OCW

De privacy van de reiziger met een OV-chipkaart bij het GVB

Begin 2008 tikt het College Bescherming Persoonsgegevens het Gemeentelijk Vervoers Bedrijf uit Amsterdam op de vingers voor de manier waarop de OV-chipkaart wordt ingevoerd. Voorzitter Jacob Kohnstamm ziet dat de plannen van het vervoersbedrijf om met de persoonlijke gegevens van klanten om te gaan en geld te verdienen niet zitten. Hij dreigt met forse dwangsommen en het GVB zegt bakzijl te halen. Eind 2008 komt er overeenstemming tussen de Nederlandse Spoorwegen, die de belangen voor alle vervoersbedrijven behartigen, en het GVB. Vlak voor het einde van het jaar vertelt Kohnstamm op de radio dat alles nu goed is geregeld. Omdat er nog voldoende vragen zijn, wobt IT-journalist het GVB op 1 januari 2009 om meer duidelijkheid te krijgen hoe het nu met de privacy geregeld is.

Het wob-verzoek treft u hieronder aan.

Meer lezen

Nevenfuncties bij Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Op 28 november 2006 vraagt Roel Geeraedts van RTL Nieuws het Ministerie van OCW om een geanonimiseerd overzicht van de nevenfuncties van hogere ambtenaren. Op 12 december heeft de wobber contact met het Ministerie van BZK, waar ook een wob hierover loopt,  over de precieze invulling en wordt afgesproken alleen te vragen naar functionarissen in schaal 16 of hoger. De beslissing valt op 2 februari 2007 en wordt aan het verzoek voldaan:

Datum verstrekking: 02-02-2007

Bron: Ministerie van OCW

Examenbevoegdheid scholen, Artikel 56 WVO

Er is een wetsartikel in de WVO op basis waarvan scholen bevoegd zijn examens af te nemen en diploma’s uit te reiken ook al zijn ze een niet door de overheid bekostigde organisatie. Op 11 april 2006 vraagt Hobéon Brussee Onderwijst recht om een overzicht van de beslissingen van het Ministerie van OCW. Op 27 juli wordt er besloten een overzicht te verstrekken:

Datum verstrekking: 27-07-2006

Bron: Ministerie van OCW

Bijklussende journalisten bij Onderwijs, Cultuur en Wetenschap – 2

Op 17 mei 2006 vraagt het televisieprogramma Reporter van KRO opnieuw om een overzicht van bijklussende journalisten en oud-bewindspersonen. Verstrekking vindt op 24 juli 2006 plaatsen, waarbij naast de gevraagde cijfers volgens de beslissing ook de gedragscode Integriteit bijgevoegd. Daar staan een aantal zaken om belangenverstrengeling te voorkomen. Zelfs de ambtseed wordt verstrekt. Echter die laatste twee punten heeft het Mterie van OCW niet online gezet. Er is verstrekking:

Datum verstrekking: 24-07-2006

Bron: Ministerie van OCW