Beverwijk laat mensen stemmen in een willekeurig stemlokaal

Een man vraagt het Ministerie van BZK per e-mail op 15 september 2005 om informatie over het voorstel om te kunnen stemmen in een willekeurig stemlokaal. De gemeente Beverwijk zal aan de proef gaan meedoen. De procedure loopt vertraging op, omdat ook de gemeente Beverwijk als het bedrijf GemeenteWeb BV zich mogen verzetten tegen openbaarmaking. Op 29 september en 15 oktober volgt een brief, waarin uitstel wordt gevraagd. Op 30 november valt de beslissing. Er worden documenten openbaar gemaakt, maar niet alles.  Een plan van GemeenteWeb bevat volgens BZK vertrouwelijke gegevens met betrekking tot beveiliging. Ook interne beleidsnota’s van ambtenaren worden niet verstrekt. Toch is er wel vangst:

Datum verstrekking: 30-11-2005

Bron: Ministerie van BZK

Herbenoeming B. Vries als burgemeester van Nijkerk

Een man heeft een wob-verzoek in gediend om informatie te krijgen over de herbenoeming van B. Vries als burgemeester van Nijkerk. Het Ministerie van BZK krijgt het verzoek op 28 december 2005 per “elektronisch bericht” (waarschijnlijk e-mail) binnen. Per brief maakt de indiener op 22 januari 2006 bezwaar, omdat de termijn van 28 overschreden is. Uit de tekst is op te maken dat er ook is gevraagd om een hoorzitting. Toch komt het niet zover, want op 31 januari volgt de beslissing en meteen uitspraak op het bezwaar. De klager krijgt gelijk en er wordt een besluit op het wob-verzoek genomen.

Niet alle informatie wordt verstrekt, omdat er intern beraad en persoonlijke opvattingen zijn. Dat zijn uitzonderingsgronden. Verder informatie wordt wel verstrekt:

Datum verstrekking: 31-01-2006

Bron: Ministerie van BZK

Wat voor schadeloosstelling krijgen kamerleden?

Op 16 februari 2005 dient iemand een wobverzoek in om te weten welke schadeloosstelling mensen krijgen. De informatie over de periode 2002-2004 wordt op 5 april 2005 verstrekt met daarbij een overzicht van inhoudingen. Ook legt het Ministerie van BZK uit hoe ze tot die inhouding zijn gekomen:

Datum verstrekking: 05-04-2005

Bron: Ministerie van BZK

Suppletie-tarieven voor OZB-waardes van huizen

Op 28 juli 2006 dient iemand een wob-verzoek in om inzicht te krijgen in de suppletieregeling, op 15 augustus vraagt het Ministerie van BZK om twee weken uitstel en op 25 augustus volgt de beslissing. De gevraagde informatie wordt verstrekt:

Datum verstrekking: 25-08-2006

Bron: Ministerie van BZK

ESF-gelden voor politieopleidingen

Op 21 december 2005 verzoekt een man om documenten rond over de aanvragen rond subsidie voor politie-opleidingen uit het Europese ESF-potje. Het gaat om ruim 50 miljoen euro. Deze informatie is beschikbaar en het Ministerie van BZK levert de informatie op 29 december 2005. In de vangst zit niet alleen de aanvraag, maar ook de afwijzing en het bezwaar daartegen:

Datum verstrekking: 29 december 2005

Bron: Ministerie van BZK

Meerjarenplan voor Ontwikkelingsprogramma Nijmegen 2005-2009

De gemeente Nijmegen heeft een meerjarenplan voor een ontwikkelingsprogramma ter goedkeuring aan het Ministerie van BZK aangeboden. Dit is beoordeeld en hierop is door een persoon op 20 december 2005 gewobt. Er blijkt één document te zijn. Op 20 december 2005 wordt het verzoek gedaan en de beslissing met verstrekking  volgt op 12 januari 2006:

Verstrekking: 12-01-2006

Bron: Ministerie van BZK

Mondeling wob over benoemingen in het openbaar bestuur

Op 2 februari 2006 dient in telefonisch een wob-verzoek in om meer te weten over de adviesaanvraag aan de Raad voor het Openbaar Bestuur. Het verzoek wordt op 9 februari gehonereerd en er vindt verstrekking plaats:

Verstrekking: 09-02-2006

Bron: Ministerie van BZK

Wob over proces tegen Clara Wichmann-fonds

Een onbekende heeft een wob-verzoek ingediend over een proces tussen de staat en het Clara Wichmann fonds, dat financiering geeft voor proefprocessen om de rechtspositie van vrouwen te verbeteren. De rechtszaak waarover wordt gewobt gaat over de positie van vrouwen en de SGP. Uit de stukken blijkt dat er een wob-verzoek is gedaan per e-mail op 15 september 2005 dat is zoekgeraakt. Een nieuw verzoek is op 24 september 2005 ingediend en behandeld. In de vraagstelling blijken de meeste documenten al openbaar te zijn en dus niet in een wob op te vragen zijn. Wel wordt de conclusie van antwoord verstrekt, die tijdens de zaak door de staat is ingebracht. De verstrekking vindt plaats op 6 december 2005. De volgende documenten zijn beschikbaar:

Datum verstrekking: 6 december 2005

Bron: Ministerie van BZK

Wob over P3-status (medeaansprakelijkheid) stichting Activa in Enschede

De heer Meertens wobt het Ministerie van BZK op 28 september 2005. Uit de stukken blijkt dat het verzoek gaat over de zogenaamde B3-status van de Stichting Activa. De vrager wil de communictie tussen de gemeente Enschede en het Ministerie hebben. Het verzoek is bewerkelijk en gaat een stuk in de archieven terug. Het verzoekt wordt ingeperkt en er wordt één verklaring gevonden en op 10 januari 2006 verstrekt. De volgende documenten zijn beschikbaar:

Datum verstrekking: 10-01-2006

Bron: Ministerie van BZK

Gemeente Venlo wobt over bijdragen opruimen bommen WO II

De gemeente Venlo vroeg het Ministerie van BZK om documenten over bijdragen rond het opruimen van bommen uit de tweede wereldoorlog. De aanleiding is een procedure, die de gemeente voert bij de Raad van State. Het verzoek wordt ingediend op 25 augustus 2005 het ministerie verstrekt op 23 september 2005. Op 23 maart 2006 wordt er nog een aanvulling verstuurd.

De volgende documenten zijn beschikbaar:

Datum gunning 23-09-2005

Bron: Ministerie van BZK