Hoe gaat internetstemmen met ongeldige stemmen om?

Iemand vraagt op 22 maart 2007 via een wob-verzoek hoe het Rijnland Internet Election System omgaat met stemmen, die niet mogen meetellen bij Waterschapsverkiezingen. Hiervoor wil de vrager een kopie van de  ‘detailed specification for the invalidation mechanism’ hebben. Daarnaast verzoekt de vrager om de functies van de ambtenaren die inzicht in dit document hadden, bekend te maken. Op 25 juli 2007 beslist het Ministerie van BZK het document gedeeltelijk openbaar te maken. Het document is van het Waterschapshuis en dat heeft bezwaar tegen het openbaar maken van gedeelten van het document. Dat bezwaar is er voor bepaalde passages. Het zou hier de veiligheid van de staat  betreffen. Echter neemt het Ministerie die redenering niet over. Daarnaast zijn sommige gegevens bedrijfsgeheim van leveranciers en dat leidt tot het weglakken van passages. Een tweede gedeelte van het verzoek vraagt om een lijst van functionarissen, die inzage in het document hebben gehad. Die informatie is niet voorhanden. Er is dus wel verstrekking:

Datum verstrekking: 25-07-2007

Bron: Ministerie van BZK