Ontwikkeling Militaire Terreinen

In Nederland komen door inperking van het Ministerie van Defensie een aantal militaire terreinen beschikbaar. Iemand wobt het Ministerie van Financiën daarop en krijgt op 28 november 2008 onderstaande stukken. De beslissing op het wob-verzoek ontbreekt. Dit wordt verstrekt:

Datum verstrekking: 28-11-2008 (publicatie op website)

Bron: Ministerie van Financiën

Aanschaf van de Joint Strike Fighter (2 x)

Op 1 februari 2008 wobt het televisieprogramma Reporter op de aanschaf van de Joint Strike Fighter. Na een tussentijdse selectie is op 15 april aangegeven welke documenten Reporter wil inzien, meldt het Ministerie van Financiën. Onduidelijk blijft wanneer verstrekking heeft plaatsgevonden en wat nu wel en niet geleverd is. De beslissing op het wob-verzoek is niet gepubliceerd. Ook is het PDF-bestand foutief gecodeerd, zodat pas na aanpassing de tekst te lezen is. In de verstrekking zit correspondentie, krantenknipsels over vooral de keuze voor het toestel. Het document met brieven treft u hier aan:

Op 22 juli 2008 dient Reporter een aanvullend verzoek in dat op 29 augustus wordt gehonoreerd met aanvullende stukken. Opnieuw ontbreekt de beslissing op het wob-verzoek:

Datum verstrekking: 24-06-2008 (publicatie op website)

Bron: Ministerie van Financiën

Draaiboek detailhandel in drugs

Iemand heeft een wob-verzoek ingediend bij het ministerie van Financiën met betrekking tot detailhandel in drugs. Er zijn twee documenten vrijgegeven de doelgroepbeschrijving detailhandel softdrugs en een draaiboek bij gecombineerde acties bij deze doelgroep met andere instanties. Openbaarmaking geschiedt ten dele, maar omdat de beslissing op het wob-verzoek ontbreekt is onduidelijk waarom niet alles wordt verstrekt. Er zijn twee documenten:

Datum verstrekking: 03-04-2008 (publicatie op de website)

Bron: Ministerie van Financiën

Draaiboek factureringsplicht

Het Ministerie van Financiën zegt twee wob-verzoeken te hebben ontvangen over het draaiboek rond de factureringsplicht. Omdat de verwachting is dat er meer van dit soort zullen volgen is besloten tot publicatie van het document, maar niet alles wordt gepubliceerd. Omdat de beslissing op het wob-verzoek niet openbaar is gemaakt, blijft onduidelijk waarom niet alles openbaar is. De verstrekking is publiek op dit moment:

Datum verstrekking: 14-03-2008 (datum publicatie op de website)

Bron: Ministerie van Financiën

Draaiboek Gouden Bergen

Iemand wobt het Ministerie van Financiën op het draaiboek dat wordt gebruikt bij de controle van gedupeerden van een beleggingsfraude in 2005 en eerder. De vrijgegeven gegevens zijn gebaseerd op openbare informatie uit openbare bronnen zoals curatorenverslagen, stelt het ministerie. Een beslissing op het wob-verzoek is niet gepubliceerd.

Datum verstrekking: 19-02-2008 (datum publicatie op de website)

Bron: Ministerie van Financën

Internationale bijstandsverlening innen belastingen

Iemand vraagt op 4 januari 2007 inzage in gegevens rond “internationale bijstandsverlening bij de heffing van belasting”. De gegevens worden op hoofdlijnen gevraagd en door het Ministerie van Financiën verstrekt in de beslissing op het wob-verzoek. De verstrekking is dan ook één document:

Datum verstrekking: 08-03-2007

Bron: Ministerie van Financiën

Bijklussende journalisten bij Financiën – deel 2

Wob-expert Roger Vleugels heeft op 17 mei 2006 opnieuw voor het televisieprogramma Reporter gevraagd om overzichten van verdiensten van journalisten en (oud)-bewindslieden. De term bijklussen schiet de directeur Voorlichting en Communicatie Jeroen Sprenger in het verkeerde keelgat en hij maakt daar in zijn beslissing dan ook gewag van. Op 24 juli 2006 besluit hij te verstrekken:

Datum verstrekking: 24-07-2006;

Bron: Ministerie van Financiën

OZB-tarieven openbaar na televisie-uitzending

Het televisieprogramma Netwerk heeft inzage gehad in de documenten rond de hoge OZB-tarieven. Het wob-verzoek gedateerd op 3 maart. De schriftelijke beslissing is niet gepubliceerd. Toen het item op TV was uitgezonden besloot het Ministerie van Financiën besloten de stukken op 28 maart 2006 openbaar te maken:

Datum verstrekking: 28-03-2006

Bron: Ministerie van Financiën

UPC is toch echt een aanmerkelijke marktmacht

Op 17 maart 2006 besluit OPTA dat UPC Nederland B.V. een aanmerkelijke marktmacht heeft op het gebied van “doorgifte van vrij toegankelijke en betaal rtv- pakketten via de kabel in het verzorgingsgebied van UPC”. Het besluit van de OPTA zorgt er voor dat UPC zich vanaf het in werking treden van het besluit zich moet houden aan strenge maatregelen. UPC is niet blij met deze beperkingen in haar handelen en maakt bezwaar. Op 24 juli 2007 vernietigt het College van Beroep voor het Bedrijfsleven dit besluit na bezwaar van UPC. OPTA schrijft dan een herstelbesluit dat op 21-12-2007 wordt gepubliceerd.

Op 28 januari verzoekt UPC via haar advocaat om openbaring op grond van de WOB van verslagen van gesprekken die het collega van OPTA georganiseerd en waarnaar wordt verwezen in het herstelbesluit. Op 8 februari 2008 vraagt OPTA of de gesprekspartners bezwaar hebben tegen openbaarmaking en stelt tegelijk niet binnen 2 weken aan UPC kan antwoorden zodat de beslissing met nog twee weken wordt verdaagd. Op 25 februari 2008 maakt OPTA de beslissing op het verzoek bekend en maakt tegelijk de gespreksverslagen openbaar.

Datum verstrekking: 25-02-2008

Bron: OPTA

Digitenne en de positie van Nozema en KPN

De heer van Henten van Broadcast Partners wobt op 12 januari 2005 bij het Ministerie van Financiën op de correspondentie tussen de ministeries van Economische Zaken en Financiën. Niet alles wordt verstrekt. De beslissing val top 8 januari 2005. Er worden delen geweigerd op basis van persoonlijke levenssfeer, interne beleidsnoties, bedrijfsvertrouwelijkheid van gegevens en oneveredige benadeling van derden. Op 21 maart tekent van Henten bezwaar tegen de beslissing aan. Ook speelt er een tweede wob-verzoek van 16 februari 2005 dat vraagt om documenten over de positie van Nozema als aanbieder van omroepnetwerken. Dit wordt op 1 maart 2005 geweigerd, omdat het niet een bestuurlijke aangelegenheid betreft. Hiertegen wordt op 11 april bezwaar aangetekend. Op 21 maart 2005 is de hoorzitting voor beide bezwaren. Voor een deel levert dit extra documenten op.

De verstrekking is uiteindelijk als volgt:

Datum verstekking: 08-01-2005, 21-03-2005

Bron: Ministerie van Financiën