Examenbevoegdheid scholen, Artikel 56 WVO

Er is een wetsartikel in de WVO op basis waarvan scholen bevoegd zijn examens af te nemen en diploma’s uit te reiken ook al zijn ze een niet door de overheid bekostigde organisatie. Op 11 april 2006 vraagt Hobéon Brussee Onderwijst recht om een overzicht van de beslissingen van het Ministerie van OCW. Op 27 juli wordt er besloten een overzicht te verstrekken:

Datum verstrekking: 27-07-2006

Bron: Ministerie van OCW

Bijklussende journalisten bij Onderwijs, Cultuur en Wetenschap – 2

Op 17 mei 2006 vraagt het televisieprogramma Reporter van KRO opnieuw om een overzicht van bijklussende journalisten en oud-bewindspersonen. Verstrekking vindt op 24 juli 2006 plaatsen, waarbij naast de gevraagde cijfers volgens de beslissing ook de gedragscode Integriteit bijgevoegd. Daar staan een aantal zaken om belangenverstrengeling te voorkomen. Zelfs de ambtseed wordt verstrekt. Echter die laatste twee punten heeft het Mterie van OCW niet online gezet. Er is verstrekking:

Datum verstrekking: 24-07-2006

Bron: Ministerie van OCW

Biomedical Primate Research Centre (BPRC)

De Organisatie voor de bescherming van het dier “Een Dier Een Vriend” (EDEV) heeft OCW wobt voor stukken die gaan over de verantwoordingsrelatie tussen het Biomedical Primate Research Centre (BPRC) te Rijkswijk en het Ministerie van OCW. Er is volledige verstrekking, maar de beslissing op het verzoek is niet beschikbaar:

Datum verstrekking: 10-11-2005 (publicatie op website)

Bron: Ministerie van OCW

Bijklussende journalisten bij Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Op 5 juli 2004 vraagt het televisieprogramma KRO Reporter om informatie over journalisten die ‘bijklussen’ bij de verschillende ministeries. Het Ministerie van OCW vroeg om twee weken uitstel op 19 juli 2004, omdat het verzoek bewerkelijk is. In reactie daarop beperkt Reporter het verzoek met een lijst van specifieke journalisten. Daarop volgt op een onduidelijk tijdstip verstrekking:

Datum inhuur: 10-09-2004 (datum publicatie)

Bron: Ministerie van OCW