Aanbesteding desktop computers gemeente Amersfoort – antwoord

De Gemeente Amersfoort start een aanbesteding voor desktopcomputers. In het bestek worden een aantal producten met naam een toenaam gevraagd en volgens experts staat juist dat haaks op de aanbestedingswetgeving. Over de gang van zaken is vooral bij de aanhangers van open-sourcesoftware veel te doen. Omdat de gang van zaken meer vragen oproept dient IT-journalist Brenno de Winter een wob-verzoek in.

Van het wob-verzoek is de volgende documentatie beschikbaar:

Tab 1: Aanbestedingsdocument met bijlagen

Bijlage 1 bij aanbesteding bestaat uit documenten:

Tab 2: Project management

Tab 3: Infrastructuur

Tab 4: Externe communicatie rond aanbesteding:

Tab 5: Overige externe communicatie:

Tab 6: Overigen nuttige achtergrondinformatie:

Datum beslissing: 30 januari 2009

Bron: Brenno de Winter

Kenmerk: BDW-20090011

Geef een antwoord