Miljoenensubsidie Kenniswijk BV

Op 11 september 2004 wobt het Digital Film Center (DFC), een BV,  het Ministerie van Economische Zaken. Eerder was geprobeerd duidelijkheid te krijgen over de subsidiëring van Kenniswijk Regio Eindhoven BV met €1.300.000,–. Daarbij is vooral over vier ton onduidelijkheid. De besteding van het geld had volgens DFC moeten zijn aangemeld bij de Europese Commissie. Behalve een verzoek om informatie wordt daarom gevraagd of dit kan worden getoetst in Brussel als dat nog niet gebeurd is. Op 19 oktober volgt de beslissing op het Wob-verzoek, waarbij antwoord op de vragen wordt gegeven en de documenten worden verstrekt:

Datum verstrekking: 19-10-2004

Bron: Ministerie van Economische Zaken

Bijklussende journalisten bij Economische Zaken

Jacco Versluis van het KRO TV-programma Reporter wobt op 5 juli 2004 het Ministerie van Economische Zaken om inzage te krijgen in de gelden die bijklussende journalisten op het departement verkrijgen. Het uitgebreide verzoek draagt duidelijk de hand van Wob-goeroe Roger Vleugels en is zeer uitgebreid en goed gemotiveerd. Dit is overigens bij alle departmenten neergelegd. Het verzoek wordt op 8 september gehonoreerd. De volgende documenten zijn beschikbaar:

Datum verstrekking: 08-09-2004

Bron: Ministerie van Economische Zaken

Uitbreiding aandelenbelang KPN in Digitenne BV

Op 18 mei 2004 wobt de VECAI, een vereniging van kabelbedrijven, het Ministerie van Economische Zaken om alle documenten te ontvangen met betrekking tot het uitbreiden van het belang van KPN in Digitenne B.V. Het verzoek bestrijkt niet alleen het ministerie zelf, maar ook toezichthouders en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (het principe van doorgeleiding). De verstreking vindt op 28 juli gedeeltelijk plaats, omdat er volgens Economische Zaken de nodige bedrijfsvertrouwelijke gegevens en beleidsopvattingen zijn.

Meer lezen

Bewaarplicht Verkeersgegevens

Maurice Wesseling vraagt namens Bits of Freedom, een voormalige actiegroep voor digitale burgerrechten, wobt het Ministerie van Economische Zaken op 2 juni 2004. Hij wil documenten hebben met betrekking tot de bewaarplicht verkeersgegevens. Opmerkelijk aan het verzoek is dat vooraf al wordt ingegaan op mogelijke uitzonderingsgronden en de tekst draagt duidelijk de hand van Wob-goeroe Roger Vleugels. De beslissing valt op de 28 juli 2004. Niet alle documenten worden vrijgegeven, omdat er persoonlijke beleidsopvattingen zijn, persoonlijke gegevens kunnen uitlekken of bedrijfsvertrouwelijke gegevens zijn (bij de FIOD-ECD).

De volgende documenten zijn beschikbaar:

Datum verstrekking: 28-07-2004

Bron: Ministerie van Economische Zaken

Informatie Exportbeleid Chemicaliën 1980 t/m 1989

Iemand wobt het Ministerie van Economische Zaken met het verzoek om informatie over het exportbeleid rond chemicaliën. Het wob-verzoek is niet aanwezig en op 18 april 1984 komt het antwoord er is een verstrekking, maar de beslissing is niet beschikbaar. Deze documenten zijn vrijgegeven:

Datum verstrekking: 18-04-1984

Bron: Ministerie van Economische Zaken

Contact met de Transatlantic Business Dialogue

Op 4 juni 2004 doet Olivier Hoedeman van het Corporate Europe Observatory een Wob-verzoek bij het Ministerie van Economische Zaken om alle documenten over contact tussen het Ministerie en de Transatlantic Business Dialogue(TABD) vanaf 1995 te krijgen. Antwoord volgt op 17 juni en is in principe positief. Er vindt verstrekking plaats van alle documenten vanaf 1997 tot het moment van wobben. Eerdere documenten bevinden zich in het statisch archief in Winschoten. Die kunnen de documenten niet leveren door computerproblemen. In een later stadium belooft het ministerie daarop terug te komen.

Meer lezen

Bijdragen van Economische Zaken aan wapenbeurzen

Wob-goeroe Roger Vleugels wobt het Ministerie van Economische Zaken op 23 juni 2004 om duidelijkheid te krijgen over de deelname van Economische Zaken bij wapenbeurzen en beleid daarover. De vraag is gesteld op verzoek van het televisieprogramma NOVA. Op 26 juli volgt antwoord en stelt het ministerie dat zij geen beleid hebben, maar dat algemene integriteitsregels van toepassing zijn. Die worden volgens de beslissingsbrief verstrekt, maar zijn niet gepubliceerd. De volgende documenten zijn beschikbaar:

Datum beslissing: 26-07-2004

Bron: Ministerie van Economisch Zaken

Beleidsdocumenten Voorschrift Informatiebeveiliging Economische Zaken

Wob-expert Leon Kuunders verzoekt het Ministerie van Economische Zaken om (beleids)documenten rond het Voorschrift Informatiebeveiliging. Het Wob-verzoek stuurt hij op 30 maart 2004. Op 6 april wordt het verzoek gehonoreerd en vindt een uitgebreide verstrekking plaats. De wob geeft ook meteen beeld hoe een beveiligingsplan wordt opgesteld welke onderwerpen een rol spelen en aan welke zaken wordt gedacht.

Meer lezen

Vergunning kalksteengroeven vanaf 1947 en openstaande aanvragen

Iemand mailt het Ministerie van Economische Zaken op 14 december 2008 met een Wob-verzoek om een overzicht te krijgen van alle verleende vergunningen en ontheffingen voor kalksteengroeven. Daarnaast wil de wobber ook weten welke verzoeken momenteel nog lopen. Op 26 januari 2009 valt de beslissing. De vergunning die gegeven zijn, zijn openbaar. Echter de lopende aanvragen benadelen belanghebbenden onevenredig veel. Daarom wordt die informatie niet verstrekt. Het volgende is beschikbaar:

Datum verstrekking: 26-01-2008

Bron: Ministerie van Economische Zaken