GOUD-stukken

Het project GOUD (Gezamenlijke Ontwikkeling Uniforme rijksDesktop) moet een zevental ministeries voorzien van een nieuwe desktop. De aanbesteding voor het project is omstreden, omdat uit uitgelekte stukken van de aanbesteding een beeld naar voren komt dat het project zich niet aan overheidsregels houdt. Zij lijkt Microsoft een voorkeurspositie te genieten en lijken open standaarden en open source niet hoog op de agenda te staan, terwijl dit wel de afspraak zouden is. Er volgen meerdere Wob-verzoeken, waaronder een tweede levering van documenten.

Michiel Leenaars van Stichting NLNet dient op 20 mei 2008 een Wob-verzoek in dat na een bezwaar procedure op 29 augustus 2008 wordt gehonoreerd. Een bezwaar volgt op 9 september en behelst meteen een nieuwe Wob-verzoek, waarop 10 december wordt beslist met weglating van stukken. Op 30 december volgt de beslissing op bezwaarschrift.

Meer lezen

GOUD-stukken, Aanvullende e-mail n.a.v. hoorzitting

Michiel Leenaars is bezig met het verkrijgen van documenten met betrekking tot het GOUD-project via een Wob-verzoek. Tegen de beslissing tekent hij bezwaar aan en na de hoorzitting volgt er nog een reactie.

Meer lezen

Plan van Aanpak Gedetineerdenzorg buitenland

Iemand wobt het Ministerie van Buitenlandse Zaken op 2 februari 2008 per e-mail met als verzoek het Plan van Aanpak Gedetineerdenzorg te ontvangen. Het verzoek wordt op 13 maart 2008 in zijn geheel gehonoreerd. Naast de correspondentie is ook het gevraagde plan en de kamerbrief meegestuurd. Dat laatste is een geste, want volgens de Wet Openbaarheid van Bestuur hoeft informatie die niet openbaar is, niet te worden meegestuurd. Het volgende is dan ook beschikbaar:

Datum verstrekking 13-03-2008

Bron: Ministerie van Buitenlandse Zaken

Deal met de moeders van Srebrenica?

Iemand in Goes wobt het Ministerie van Buitenlandse Zaken op 6 december 2007. De persoon las in de PZC dat er een voorgestelde deal met de moeders van Srebrenica was afgewezen en wil meer informatie over de inhoud van de deal. Echter wordt het wob-verzoek afgewezen op 20 december, omdat er geen deal in de maak zou zijn geweest. De wobber tekent daar bezwaar tegen aan op 15 januari 2008. Tijdens de hoorzitting op 13 februari 2008 blijkt dat er ook geen aanwijzingen zijn om te overleggen en dus blijft er geen reden over om documenten te verstrekken. Wel is er een andere vraagstelling. Dat zou eigenlijk een nieuw wob-verzoek zijn. Maar om kosten te besparen wordt die e-mailwisseling direct verstrekt. Daarom zijn er de volgende documenten:

Datum verstrekking: 25-03-2008

Bron: Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Deelname Nederlandse Antillen Verdrag inzake het Energiehandvest

Iemand belt het Ministerie van Buitenlandse Zaken op 5 juli 2007 met een verzoek om informatie te krijgen of de Nederlandse Antillen meedoen met het “Verdrag inzake het Energiehandvest” uit december 1994. Dat blijkt niet het geval en daarvan is een brief van de premier van de Antillen. Het verzoek wordt geheel gehonoreerd en de betreffende brief wordt verstrekt op 13 juli 2007. Omdat het verzoek telefonisch is gedaan is hiervan geen brief te vinden. De verdere verstrekking is wel online aanwezig:

Datum verstrekking: 13-07-2007

Bron: Ministerie van Buitenlandse Zaken