Bomen kappen aan de Doolhoflaan in Ede

De Doolhoflaan in Ede is van ouds onderdeel van het landgoed Kernhem en heeft een toegangslaan met bomen uit 1735. De laan sluit aan bij het bos en is onder wandelaars erg geliefd. De Gemeente Ede heeft het plan opgevat de bomen om te kappen, omdat ze in slechte staat verkeren. Er zullen volgens het plan nieuwe bomen geplaatst worden. Dit leidt tot onrust, omdat er ook gezonde bomen op de nominatie staan om te kappen en er historische waarde aan de laan wordt toegedicht.

Journalist Brenno de Winter dient op 17 januari 2009 een wob-verzoek in. Het doel is de documenten boven tafel te krijgen, die leiden tot het besluit om deze stap te zetten. Over het Wob-verzoek vindt goed overleg plaats en afgesproken wordt op 3 februari langs te gaan bij de boombeheerder, zodat de zinvolle documenten uitgezocht kunnen worden. Meteen daarop vindt verstrekking plaats. Waar mogelijk per e-mail en voor een klein gedeelte per post. Omdat gemeente Ede het verzoek in principe geheel honoreert en in goed overleg de documenten zijn geselecteerd wordt afgesproken de levering van stukken ook meteen te beschouwen als de positieve beslissing op het Wob-verzoek.

Meer lezen