Uitbreiding aandelenbelang KPN in Digitenne BV

Op 18 mei 2004 wobt de VECAI, een vereniging van kabelbedrijven, het Ministerie van Economische Zaken om alle documenten te ontvangen met betrekking tot het uitbreiden van het belang van KPN in Digitenne B.V. Het verzoek bestrijkt niet alleen het ministerie zelf, maar ook toezichthouders en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (het principe van doorgeleiding). De verstreking vindt op 28 juli gedeeltelijk plaats, omdat er volgens Economische Zaken de nodige bedrijfsvertrouwelijke gegevens en beleidsopvattingen zijn.

Meer lezen