Jaarplan NOiV 2009 – geen Wob, heropenbaarmaking

Nederland heeft besloten aan de slag te gaan met open standaarden en open-sourcesoftware. Om de ambities tot een succes te maken is door het Ministerie van Economische Zaken en het Binnenlandse van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een programmaburo in het leven geroepen, NOiV (Nederland Open in Verbinding – genoemd naar het gelijknamige actieplan). Begin 2009 werd een jaarplan gepubliceerd dat al snel omstreden werd door een budget dat 2,5-3 maal meer geld vroeg dan oorspronkelijk begroot. Dit document was gepubliceerd op de website van het programmaburo, maar plotseling niet meer beschikbaar. Omdat het document in bezit is van BigWobber en het hier openbare informatie betreft wordt dit opnieuw gepubliceerd.

Geef een reactie