Honderden wobs over Nederland Open in Verbinding (NOiV)

In softwareland woedt al jaren de discussie gebruiken we gesloten software of gooien we de broncode open? Gaan we met defacto standaarden aan de slag of toch liever met open? Nederland worstelde ook langer met deze problematiek, maar besloot eind 2007 voor open standaarden als norm te gaan en open source een lichte voorkeur te geven. Staatssecretaris schreef daarvoor het Actieplan Nederland Open in Verbinding en oogste daarvoor nationaal en ook internationaal veel lof. De Tweede Kamer bewierrookte hem geestdriftig en het plan werd unaniem in December 2007 aangenomen. Ook vanuit Europa kwam toestemming en na publicatie in de staatscourant was het een harde regel.

Ruim 14 maanden verder blijkt het programmaburo NOiV nog hard achter aanbestedingen te moeten die niet voldoen. Ook blijkt dat de adoptie toch bij de verwachting achterblijft. Over de precieze status rond open standaarden en open source zijn veel vragen te stellen en daarom startte IT-journalist Brenno de Winter in de maand maart een onderzoek. Alle gemeenten, provincies en veel zelfstandige bestuursorganen zijn gewobt op het actieplan en het gevoerde beleid.

Geef een reactie

Click to access the login or register cheese