NOiV in Spijkenisse

Het antwoord van de gemeente Spijkenisse op de vragen in het grote NOiV-onderzoek.  Er blijkt al jaren een beleid op het gebied van open standaarden en open source te worden gevoerd. Curieus aan deze zaak is dat er op een aantal vragen niet wordt ingegaan, waarna bezwaar volgt. In reactie op het bezwaar geeft de gemeente aan dat er geen inzicht is in de intern gebruikte programmatuur. Daarom volgt in onderling overleg een intrekking van de procedure. De volgende documenten zijn beschikbaar:

Datum beslissing: 8 april 2009

Wobber: Brenno de Winter

———-

Beslissing per e-mail:

Geachte heer De Winter,

In navolging van het besluit van 3 april 2009 betreffende uw verzoek om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur, sturen wij u bij dezen het volgende:

– de door de raad vastgestelde Informatiebeleidsnota;
– het op de Informatiebeleidsnota betrekking hebbende:
> collegevoorstel;
> raadsvoorstel;
> raadsbesluit.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Spijkenisse,
namens dezen,

J.A. Hartzema
Hoofd afdeling Documentenbeheer, Informatievoorziening en Automatisering

Be Sociable, Share!

Een reactie plaatsen

veertien − acht =