Het verdwijnen van open standaarden in Europa

In de software-industrie is veel aan de hand rond de inzet van open standaarden, waardoor er een uniforme opmaak is voor gegevens uitwisseling. Naar de toekomst toe betekent dit dat gegevens altijd toegankelijk blijven en het niet uitmaakt welke programmatuur er wordt gebruikt. Behalve de mogelijkheid dat gebruikers informatie onderling kunnen uitwisselen, betekent dit voor veel bedrijven dat hun sterke positie in de markt onder druk komt te staan. Nieuwkomers kunnen immers met hun alternatief een eenvoudige overstap realiseren. Ook de Europese Commissie bemoeit zich met dit thema. Momenteel wordt gewerkt aan het European Interoperability Framework (EIF) versie 2.0. In de definitie van 2004 (versie 1.0) werden open standaarden duidelijk aangeduid, maar in het laatste concept voor versie 2.0 komt de term “open standaarden” in het geheel niet meer voor. Dit staat in schril contrast tot het vorige concept. Voor Nederland heeft dit verstrekkende gevolgen omdat versie 1.0 nog model stond voor de manier, waarop open standaarden vorm kregen in ons land voor het actieplan “Nederland Open in Verbinding”.

Zonder Wob-verzoek, maar langs zakelijke weg weet ik het document in handen te krijgen. De volgende documenten worden geherpubliceerd:

In een eerder stadium van het proces toonde Holland Open zich erg enthousiast over EIF versie 2.0: reactie

Geef een reactie