Brief VROM over fusieplannen Woonzorg Nederland, Evean Group en Philadelphia Zorg

Op 11 april 2008 verzoekt Mevrouw Leeflang, jurist bij Boel De Néree de Nederlandse Mededingingsautoriteit om een brief van het ministerie van VROM openbaar te maken. Op 9 mei wordt haar verzoek ingewilligd. Op dezelfde dag blijkt ook M. Tamminga van NRC Handelsblad een vergelijkbaar verzoek te hebben ingediend. Op zijn verzoek wordt later besloten, maar de vrijgegeven documenten komen staan niet op de website van NRC Handelsblad.

De volgende documenten is beschikbaar:

Datum beslissing: 9 mei 2008, 21 mei 2008

Wobber: Mr. F.J. Leeflang

Wobber NRC: M. Tamminga