De accountantsverslagen van Franekeradeel

De heer van Riet vraag de gemeente om de accountantsverklaring van de gemeente Franekeradeel voor de periode 2004 tot en met 2008. Daarbij beroept hij zich in de e-mail op de Wob.  Met een week krijgt hij deze ook digitaal aangeleverd. De volgende documenten zijn beschikbaar:

Wobber: Hans van Riet

Datum beslissing: 7 april 2009

Geef een reactie