De privacy van het EPD

Rond het Elektronisch Patiƫntendossier (EPD) is het nodige te doen. Een van de zorgenkindjes is de privacy. Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) heeft daarover een behoorlijk dossier vergaard. Met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur werd het dossier gevraagd en ook verstrekt. Inclusief aantekeningen in de kantlijn, waaruit duidelijk wordt dat het werken met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport alles behalve soepel ging.

Bijna alle documenten zijn geopenbaard, maar er zijn wel de nodige namen van medewerkers weggehaald. De volgende verzamelingen documenten zijn beschikbaar:

Wobber: Brenno de Winter

Geef een antwoord