De Gatewayreview over het Nationaal Uitvoeringsprogramma (NUP)

Het Nationaal Uitvoeringsprogramma of kortweg NUP is een actieplan tussen Rijksoverheid en decentrale overheden, waarin 19 punten rond ICT worden geregeld. Deze projecten zijn belangrijk voor de digitale infrastructuur van Nederland. Omdat er nogal wat problemen zijn, is oud AFM-topman Arthur Docters van Leeuwen gevraagd onderzoek te doen. In diverse media werd uit het rapport geciteerd. Naast een verzoek om openbaring, heeft inmiddels actieve openbaring plaats gevonden door het verslag naar de Tweede Kamer te sturen.

Eerder waren er al bezorgdheden in een rapportage van de commissie Postma-Wallage rond de voortgang van de e-Overheid geuit.

De volgende documenten zijn in dit kader relevant:

Geef een reactie