De proef met stemcomputers in Oost-Gelre en Doetinchem

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010 is geƫxperimenteerd met stemcomputers in het gemeentehuis van Groenlo (gemeente Oost-Gelre) en in Doetinchem. Daarbij werd stevig ingezet om de herintroductie van de stemcomputer voor elkaar te maken. Om duidelijk te krijgen hoe de samenwerking met leverancier Nedap nu zit, de computers werken, de proef is gelopen en welke communicatie heeft plaats gevonden, is een Wob-verzoek ingediend. De volgende documenten zijn beschikbaar:

Datum verstrekking documenten: 8 april 2010

Wobber: Brenno de Winter

Verder is er nog een e-mail met aanvullende informatie beschikbaar:

Bij de documenten kwam de navolgende e-mail met toelichting mee:
Geachte heer De Winter,

naar aanleiding van uw verzoek om informatie over de proef met de stemcomputers zend ik u hierbij afschriften van de stukken die ik intern heb kunnen achterhalen. Van de gemeente Doetinchem ontving ik ook nog een Powerpoint presentatie met algemene informatie over het systeem. Vanwege de omvang van het document zend ik u deze in een separate mail.

Zoals telefonisch besproken heb ik de namen van gemeente ambtenaren en derden (o.a. medewerkers van Nedap en Belgische overheid) weggelakt (ook de directe doorkiesnummers). Toen ik de documenten net nog even doorliep zag ik dat de namen van de communicatiemedewerkers (en doorkiesnummers) ook al in de persberichten stonden (die had ik dus achteraf denk ik niet weg hoeven te lakken).

Ik kan me voorstellen dat het in enkele gevallen lastig is om te zien welke organisaties een mail hebben gekregen omdat een naam is weggelakt en niet altijd een mail adres is opgenomen van de organisatie die de mail ontving. Indien u daar vragen over heeft verzoek ik u met mij telefonisch contact op te nemen zodat ik daar wellicht duidelijkheid over kan verstrekken. Indien u andere vragen kunt u uiteraard ook even contact met mij opnemen.

Ik zal in de loop van volgende week nog even een formeel besluit op uw Wob verzoek opstellen.

Geef een reactie