Zaken rond het pand aan de Amsterdamseweg 56 in Ede

Een school aan de Amsterdamseweg 56 in Ede (Het Streek) komt voor de Gemeente Ede ter beschikking. De lokale overheid besluit de oorspronkelijk technische school nu in te zetten als pand voor allerhande maatschappelijke doelen. Zo komt er een lagere school in en is het pand gebouwd onder hoogspanningsmasten. Ook de verkeersdruk zou mogelijk tot gevaarlijke situaties kunnen leiden. Omdat berichten vanuit de gemeente richting de buurt en gemeenteraad tegenstrijdig zijn en de wethouder weigert over te gaan tot actieve openbaarmaking, volgt een Wob-verzoek. Dit blijft eerst een maand op de fax liggen. Inhoudelijk wordt het verzoek pas behandeld na de nodige politieke druk en na een ingebrekestelling volgens de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen. De uiteindelijke beslissing blijkt een incomplete beantwoording en dus is een bezwaarprocedure gestart. Diverse documenten zijn inmiddels geopenbaard.

De volgende documenten zijn beschikbaar:

Wobber: Brenno de Winter

Status is nog niet afgerond, bezwaar loopt

Geef een reactie

Click to access the login or register cheese