PERSBERICHT – Nominaties Obstructor/Transparante Ambtenaar 2010 – uitreiking 28 september 2010 op de Right To Know Day

De genomineerden voor de “Meest Transparante Ambtenaar” en “Obstructor
Award” voor 2010 zijn bekend. Beide prijzen onderstrepen de beste en
slechtste illustraties van transparant bestuur in Nederland. Burgers en
journalisten ondervinden nog altijd veel problemen bij het openbaren van
documenten, die eigenlijk al openbaar hadden moeten zijn, via de Wet
openbaarheid van bestuur (Wob). De uiteindelijke winnaar zal op 28
september 2010 op de Internationale Right To Know Day worden gekozen.

Obstructor Award
Voor de Obstructor Award zijn genomineerd:

1. de Gemeente Ede. Een Wob-verzoek wordt verstuurd naar het centrale
faxnummer op de site van de gemeente, maar blijft ruim een maand naast
de fax liggen. Na wat klachten wordt het verzoek uiteindelijk behandeld,
maar worden documenten achtergehouden. Ook in de bezwaarfase wordt een
nieuw besluit genomen. Dat gaat dan naar de verkeerde burger en weer
blijken documenten achtergehouden;

2. de Gemeente Nuenen. Een journalist verzoekt de gemeente Nuenen om de
declaratiebonnetjes van de bewindvoerders vrij te geven. Als reactie
dreigt de gemeente met een forse rekening, waarbij ook wordt
gecommuniceerd dat geen kosten hoeven te worden voldaan als hij zijn
verzoek intrekt. Dat gebeurt niet en een rekening voor ‘gedane arbeid’
van ruim €800 is het gevolg. Toen de regionale rekenkamer deze bonnetjes
kreeg hoefde hij dat niet te betalen. Als de zaak bij de rechter ligt en
duidelijk wordt dat de missie kansloos is. Dus kiest de gemeente eieren
voor zijn geld;

3. het Ministerie van Economische Zaken geeft programmacommissies van
sommige politieke partijen voor de verkiezingen inzage in de plannen
voor de toekomst. Een Wob-verzoek daarover wordt na benutten van de
maximale termijnen geheel afgewezen. Ook een verzoek om het geschil
rechtstreeks aan de rechter voor te leggen wordt afgewezen. Al is
afgezien van een hoorzitting toch gebruikt het departement ook nu weer
de mogelijkheid om de beslissing op bezwaar maximaal uit te stellen.

Meest Transparante Ambtenaar
Voor de Meest Transparante Ambtenaar zijn voorgedragen:

1. S. Koole, hoofdvoorlichting bij het Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport. Na een geschil over het vrijgeven van documenten
Elektronisch Patiënten Dossier wordt gekozen voor onderling overleg met
de verzoeker. Hieruit volgt de afspraak om de betrokken documenten vrij
te geven en in de toekomst documenten pro-actief richting de journalist
openbaar te maken. Dat moet hem helpen met het volgen van het dossier
onder het motto “we gaan niet moeilijk doen”;

2. W. Boonekamp, voorlichter bij het Ministerie van Verkeer en
Waterstaat. Als hij lucht krijgt van een Wob-verzoek over de
privacy-aspecten van de kilometerprijs maakt hij de positie helder:
“Hier gaan we echt niet moeilijk doen en je zult bijna alles krijgen zo
snel als maar kan.” Een afspraak met gedetailleerde uitleg over het
systeem naast de vrij te geven documenten volgt. Na verstrekking wordt
nog eens goed gecontroleerd of er voldoende informatie is verstrekt en
of er nog aanvullende documenten nodig zijn;

3. H. Boyaciyan-Cakici. Krijgt op 20 juli 2010 een Wob-verzoek van een
deelraadslid onder ogen. Het verzoek is niet alleen pijnlijk om wie
verzoekt, maar om het onderwerp: de Amsterdamse ICT. Als part-timer voor
twee dagen in de week met ook haar werkdruk doet ze niet moeilijk en
gaat meteen aan de slag. Nog dezelfde dag realiseert zij een beslissing
van het kaliber: wat we hebben geven we gewoon.

4. G. de Jong van de Politie Rotterdam-Rijnmond zet zich niet aflatend
in om na de introductie van C2000 journalisten een persalarm te bieden.
De versleuteling van communicatie bemoeilijkt journalistiek werk en het
persalarm moet dat oplossen. Inmiddels volgt heel Nederland zijn voorbeeld.

Over de nominaties
De nominaties zijn samengesteld uit een grotere lijst, waarop een groot
aantal experts heeft gestemd. Dit waren onder andere NU.nl, RTL Nieuws,
Bits of Freedom, Nederlandse Vereniging van Journalisten, Stichting Dat
Zou Jij Wel Willen Weten, Linux Magazine, Amsterdam Open Innovative
Capital, BigWobber en de Internet Society. De uiteindelijke winnaars
zullen uiteindelijk door de aanwezigen op de Right to Know Day worden
gekozen.

De Internationale Right to Know Day wordt in navolging van diverse
Europese landen nu voor het eerst in Nederland georganiseerd en wel in
Den Haag op 28 september 2010 van 19-21 uur. Naast de prijsuitreiking
worden gepresenteerd: een documentaire over de Wob, de sociale en
economische mogelijkheden van open overheidsdata, een website om mensen
te helpen overheidstransparantie te realiseren. Ook zijn diverse
politici aanwezig, die zich regelmatig hard maken voor transparant
bestuur. Tweede Kamer: Hero Brinkman (PVV), Mariko Peters (GroenLinks),
Ronald van Raak (SP). Europees Parlement: Marietje Schaake (D66).

Geef een reactie

Click to access the login or register cheese