Voortgangsrapportages Nederlandsterrorisme, zoals beschikbaar in Noorwegen

In Noorwegen zijn ook documenten rond de terrorisme-toestand in Nederland. Om duidelijk te krijgen welke documenten daar zoal zijn, werd een Wob-verzoek ingediend. Vooral openbare rapportages blijken daar te circuleren. De volgende documenten zijn beschikbaar:

De verstoring op het spoor van 3 en 4 februari 2012

Op 3 februari werd het Nederlandse spoor verstoord door sneeuwval. De verstoring was groter dan verwacht en mensen ondervonden zwaar hinder van niet rijdende treinen en gebrekkige reisinformatie. Nadat rechtstreekse vragen onbevredigend zijn beantwoord door NS worden documenten opgevraagd bij het Ministerie van Infrastructuur en Vervoer. Daaruit blijkt dat er veel verstoringen waren, reparaties te lang duurde en het nogal schortte aan de reisinformatie.

Meer lezen