Reactie FarMedvisie in reactie op datalek

Reactie FarMedvisie n.a.v. ontvangen informatie NU.nl

Op 21 mei is ons ICT systeem aangevallen. Binnen 2 minuten is dit door ons gesignaleerd. Deze aanval is vervolgens door ons gepareerd. Voor ons is de aanval direct aanleiding geweest onze getroffen beveiligingsmaatregelen te evalueren. Vanaf 22 mei zijn er door ons aanvullende beveiligingsmaatregelen getroffen.

Naar aanleiding van de door NU.nl aan ons op 31 mei jl. verstrekte informatie, hebben wij tot onze spijt moeten concluderen, dat wij toch iets over het hoofd hebben gezien.

Uit de NU.nl informatie blijkt dat het bij de genoemde aanval toch mogelijk is geweest  toegang te krijgen tot een bepaalde ontwikkelomgeving. Voor zover wij op basis van de door NU.nl verstrekte informatie hebben kunnen nagaan, is daarbij toegang verkregen tot   2 bestanden met persoonsgegevens van 2 zorginstellingen uit 2011. Persoonsgegevens zijn gegevens als naam, adres, woonplaats. Het gaat hier nadrukkelijk niet om medische gegevens.

Vanzelfsprekend raakt dit lek ons zeer. Temeer omdat wij continu onze beveiligingsmaatregelen proberen te optimaliseren en aan te passen aan de dynamische omgeving waarin wij verkeren.

Inmiddels is de door u verstrekte informatie voor ons reden geweest om verdere maatregelen te treffen. Het betreffende systeem is inmiddels van buiten niet meer bereikbaar. De 2 betrokken zorginstellingen zijn ook door ons geïnformeerd. Met hen vindt intensief overleg plaats over de wijze waarop wij met de gevolgen van deze inbreuk verder zullen omgaan.

Als leverancier van een ICT-systeem zijn wij verantwoordelijk voor de beveiliging van ons systeem. Wij zullen ook onze overige klanten over dit voorval informeren.

Maar los van onze rol, is het in dit informatietijdperk ook een collectieve verantwoordelijkheid van politiek, bedrijfsleven, overheid en pers, dat er een bredere bewustwording ontstaat over de beveiligingsrisico’s die er altijd weer zullen zijn en hoe wij daar als maatschappij mee willen omgaan.

In die zin willen wij u bedanken voor de wijze waarop u aandacht aan dit thema schenkt, hoe vervelend het in dit geval ook voor ons is.

Geef een antwoord