College Wob in de steigers

Een tsunami aan Wob-verzoeken zou er zijn. Feit is dat er in Nederland per hoofd van de bevolking 5-10x minder Wob-verzoeken zijn dan in vergelijkbare landen.Er zou massaal misbruik gemaakt worden van de Wob. Nog even afgezien van het feit dat de term misbruik niet gedefinieerd is, gaat het, buiten de politie en gemeenten, om één tot enkele zaken per jaar per orgaan.

Gemakshalve zwijgen overheidsbronnen over het misbruik van de Wob door de overheid zelf; over het om opportunistische redenen vertragen, of soms versnellen, van aanvragen; over het feit dat in meer dan 50% van alle zaken de wettelijke maximumtermijn voor beslissen overtreden wordt; over onrechtmatig gebruik van weigergronden en zo meer. De overheid overtreedt de wet bijzonder vaak, is een veelpleger.

Er zou sprake zijn van enorme bewerkelijkheid bij zogenaamde omvangrijke en bij zogenaamde disproportionele Wob-verzoeken. Feit is dat de gemiddelde behandelduur van een Wob-verzoek 10 werkdagen is. Er is dus geen enkele reden om in meer dan 50% van alle zaken de wettelijke maximumtermijn voor beslissen, 56 dagen, niet te halen. En waarom is een Wob-procedure in Nederland 4x langer duurder dan in vergelijkbare landen?

De nieuwe Wob

De nieuwe Wob. Echte vooruitgang of vooral een gemiste kans? Het college helpt om je eigen oordeel te bepalen.

Nederland loopt achter op het gebied van openbaarheid. We waren een van de eerste landen met een Wob, maar hebben deze niet geactualiseerd, en hij wordt steeds repressiever toegepast.

Door onder meer privatiseringen is de reikwijdte van de Wob uitgehold; actieve openbaarheid is amper ingevuld; openbaarheid vergrotende jurisprudentie is niet in de wet verwerkt; verslechteringen zijn, vooral in 2009, ingevoerd; enz. enz.

De nieuwe Wob, die eind vorig jaar door GL/D66 in de Tweede Kamer is ingediend, probeert wat van die achterstand en die verslechteringen op te lossen.

In het college en in de syllabus, wordt per wetsartikel bekeken wat de veranderingen zijn. Dit gebeurt vanuit het perspectief van de verzoeker.

Er zijn zeker verbeteringen; Nederland loopt een deel van zijn achterstand in, maar er zijn ook gemiste kansen: de reikwijdte wordt amper vergroot en internationale standaarden, bij-voorbeeld vastliggend in het Verdrag van Tromsø worden niet gehaald.

Geen toegangsvereiste

Enige kennis van de Wob is handig maar niet noodzakelijk. Het college en de bijbehorende syllabus zijn zo gemaakt dat ze ook te volgen zijn voor mensen zonder Wob-ervaring.

De syllabus: De Wob in de steigers

Meer dan 20 pagina’s analyses van de ontwikkelingen rond de Wob / losse prijs 10,00 euro / voor volgers actualiteitencollege is de syllabus bij de prijs van dat college inbegrepen / verspreiding tijdens college / los te bestellen vanaf midden februari.

Prijs

60,00 euro per persoon incl btw, de syllabus De Wob in de steigers, consumpties, versnapering en na afloop borrel in journalistencafé Willem Slok.

Wanneer

Het college wordt tweemaal identiek aangeboden, geef bij aanmelden je voorkeur aan:

– Dinsdag 18 februari 2014 van 18.30-22.00 met aansluitend borrel

– Woensdag 19 februari 2014 van 13.30-17.00 met aansluitend borrel

Aanmelden

Om te kunnen deelnemen moet je twee dingen doen

– Per mail aangeven welke van de twee data je voorkeur heeft

– Het bedrag, 60,00 euro, overmaken op ING Bank t.n.v. Roger Vleugels, Utrecht

IBAN: NL79 INGB 0003 4320 10 / BIC: INGBNL2A, o.v.v. je voorkeursdatum

Beide moeten ontvangen zijn op uiterlijk 15 februari 2014.

Uiterlijk op 15 februari 2014 ontvang je bevestiging, definitieve data en agenda.

– Bij deze vorm van aanmelden gaat het om vrije intekening; het is ook mogelijk om het

college in ‘in company’- vorm te bestellen, zie onderaan deze folder.

Locatie

College Vergadercentrum Vredenburg 19, Utrecht [Boven C&A]

10 minuten loopafstand van Utrecht Centraal

1 minuut loopafstand van parkeergarage La Vie/Bijenkorf, Utrecht

5 minuten loopafstand van parkeergarage Paardenveld, Utrecht

Borrel Café Willem Slok, Korte Koestraat, Utrecht

2 minuten loopafstand van het vergadercentrum

Leesvoer ter voorbereiding

Meer over de ontwikkelingen rond de Wob en de nieuwe Wob in het Freedom of information-vakblad Fringe Spitting en in enkele Specials van dat blad. Hierin onder meer de nieuwe wet-tekst, onderzoeken naar misbruik; commentaren van mij hierop en onder de titel Wob War Log een nauwgezette tijdlijn van de totstandkoming van de nieuwe Wob.

Nog geen abonnee? Vraag gratis informatieset aan! Mail me: Infoset Wob.

Wees er snel bij! Teken snel in, want vol is vol.

Met vriendelijke groet,

Roger Vleugels

PS – Redacties, opleidingsinstellingen, enz, kunnen dit college ook in ‘in company’-vorm be-stellen. Het kost dan 40,00 euro per deelnemer met een minimum van 500,00 euro en een maximum van 800,00 euro per college. Deze prijzen zijn incl btw en per deelnemer een exemplaar van de syllabus: De Wob in de steigers.

1 reactie op College Wob in de steigers

  1. Na een WOB verzoek over de hoeveelheid en afhandeling van WOB verzoeken bij een gemeente ben ik er achter gekomen dat instanties geen registratie hoeven bijhouden.

    En dat dus in veel gevallen ook niet doen. Hoe kan men dan claimen teveel WOB verzoeken te ontvangen als er niet eens enige vorm van registratie is????

Geef een reactie