Communicatie NS inzake SISCOG

Bij het onderzoek naar de aanschaf van SISCOG zijn er op meerdere moment vragen gesteld over het inkoopproces rond de software. Dit is de emailcommunicatie met de voorlichter van de Nederlandse Spoorwegen:

 

Eerste vraag 1-4-2015:

Hoi [NAAM VOORLICHTER],

Alles ok?

Ik heb een paar vragen, die ik je wil voorleggen. Daarvoor geef ik je de relevante context, zodat ook duidelijk is waar de vragen vandaan komen (is het allemaal bekend dan scroll je gewoon door naar het einde :).

Het gaat over de aanbesteding van planningssoftware van het bedrijf Siscog. Dit bedrijf is sinds 1993 (zie http://www.siscog.eu/subarea.asp?idSubArea=19&idArea=1) leverancier van de planningssoftware voor de treinstellen. Het bedrijf adverteert daar ook enthousiast over: http://www.siscog.eu/upload/GESTAO-DE-MENU/Products/FLEET/FLEET%20Data%20Sheet_EN_0810.pdf In 2010 is het contract herzien. Uit het bedrijfsoverzicht van SISCOG blijkt dat NS niet ‘zomaar’ een klant is, maar een strategisch partner.

Dit project gaat het miljoen ver te boven en daarmee ook de aanbestedingsgrens. Maar hoe ik ook zoek in Tendernet … ik vind maar geen aanbesteding of gunning. Ook lijkt het erop dat deze software nog nooit is aanbesteed geweest. Toch blijkt uit beschrijvingen van het bedrijf dat er heel veel werk in het project is gaan zitten, zoals bijvoorbeeld bij CREWS. Getuige dit artikel: http://aaaipress.org/ojs/index.php/aimagazine/article/viewFile/1351/1251

 • 10 ontwikkelaars en kennis engineers, 1 medewerker van CVI;
 • In ieder geval heeft er gedurende drie jaar software ontwikkeling heeft plaatsgevonden;
 • Daarna is het systeem van UNIX overgezet naar het Windows Platform (vanaf 1997);
 • Daarnaast hebben er analyses plaatsgevonden door SISCOG rond de processen, maar ook het ontwikkelen van Artifical Intelligence (wat een zeer kennisintensieve tak van sport is);
 • Een deel van het project moest over worden gedaan;
 • Daarna is er jaarlijks nog betaald voor de diverse modules gedurende in ieder geval de periode 1998-2015;
 • De NS heeft ook forse besparingen gemaakt: van de 24 planners was na 1 jaar gebruik 10 procent minder nodig. Daarna was nog eens 60% van de planners overbodig geworden. In geld is er een besparing van 2,25 miljoen euro geweest;
 • Omdat optimalisatie in het begin tegen viel is er ook gebruik gemaakt van een externe optimizer met de naam TURNI (ook hiervan is geen aanbesteding te vinden);
 • CREWS is geheel aangepast aan specifieke wensen van NS als een bijzonder product (CREWS_NS: http://www.aaai.org/ocs/index.php/IAAI/IAAI-12/paper/viewFile/4797/5434);
 • Om de software goed te laten werken zijn er veel optimaliseringsslagen uitgevoerd;
 • Ook in 2007 is er nog een contract gesloten;

Op dit moment gebruiken jullie nogal wat modules:

 • Duty Scheduler
 • Roster Scheduler
 • Staff Allocator
 • Short-term Scheduler
 • Real-time Dispatcher
 • Work Recorder (Zowel on- en offline)
 • Webbased Communication
 • Long (and Short)term Data Manager

Mijn vragen:

1. Klopt het dat deze software niet is aanbesteed?
2. Waarom is dat niet gebeurd?
3. Hoe heeft de selectie plaatsgevonden en hoe is duidelijk dat de meest kostenefficiënte oplossing is gekozen?
4. Is SISCOG alleen voor de langere termijn planning of ook voor het oplossen van roostervraagstukken (voor personeel en materieel) bij verstoringen? Wat ik hoor is dat juist de software een probleem is bij storingen.

Met vriendelijke groet,

Brenno

 

Aanvullende vragen 2-4-2015:

Beste [Naam voorlichter],

Gisteren ben ik nog wat aan het graven geweest en heb nog wat aanvullende vragen met betrekking tot SISCOG.

NS is ook bezig aan een pilot voor de planning van de medewerkers van ‘Service en Veiligheid’ onder de naam TUTIS. Daarin worden medewerkers aangestuurd op basis van de software. Om dit te realiseren is een project voorgesteld, waarbij het einddoel pas wordt vastgesteld als de pilot is gedaan. Ergo: de leverancier bepaalt met NS het einddoel. Daarbij is het dus niet mogelijk dat andere spelers in de markt hetzelfde kunnen bieden.

De kosten als ik correct reken:

 • De licentie voor CREWS_STS (minimaal twee licenties): €154.782
 • De prijzen voor de customization: €348.000
 • Dus minimaal wordt er minimaal: €538.782 betaald. Dit staat los van de uren die SISCOG maakt en rekent.

Ik heb daarbij de volgende vragen:
1. Klopt het dat ook dit niet is aanbesteed?
2. Is er tussen NS en SISCOG nog wel sprake van een normale relatie? Ik hoor dat reis- en verblijfskosten worden betaald en er zelfs betaald moet worden voor eten als NS mensen van SISCOG mee uit eten neemt. Ook worden alle uren betaald (dus ook de uren die buiten het werken om).
3. Hoe kan dit langs de accountant lopen, auditors passeren en zelfs via jullie inkoop gaan als hier sprake is van aanbestedingsplichte bedragen (het gaat mij niet alleen om de 500+K maar om de honderden miljoenen die worden uitgegeven).

Met vriendelijke groet,

Brenno

 

*** Daarna is om wat extra tijd gevraagd. ***

 

Nog een aanvullende vraag 13 april 2015:

Beste [Naam voorlichter],

Met betrekking tot mijn vragen rond de planningssoftware begrijp ik dat de NS versneld bezig is alsnog een contract te sluiten met het Portugese SISCOG. Daarvoor vliegt Eric Grob later deze maand ook naar Portugal om de laatste details uit te onderhandelen. Maar nog steeds is er geen aanbesteding. Aanleiding voor deze versnelling is mede ingegeven door de vragen die ik heb gesteld. Klopt dat? Want dat zou betekenen dat jullie er ook willens en wetens voor kiezen om deze software niet aan te besteden. Hoe kan dit nou toch?

Daarnaast betekent de nieuwe informatie ook dat het mogelijk is op korte termijn antwoord te geven. Ik heb nu lang gewacht op antwoord, maar als jullie opeens contracten gaan heronderhandelen dan is genoegzaam bekend waar ik het over heb en waar ik naar vraag. Ik ga de volgende set partijen bevragen om mijn artikelen af te ronden.

Met vriendelijke groet,

Brenno de Winter

 

Eerste antwoorden 15-4-2015:

Hallo Brenno,

 

Zoals ik al eerder aan je mailde moest ik bij de inhoudelijk betrokken mensen binnen NS informatie ophalen om jouw vragen te kunnen beantwoorden. Het volgende kan ik je melden:

 

Het eerste contract met Siscog dateert uit juli 1993. De eerste aanbestedingswet die ziet op “nutssectoren” dateert van ruim daarna. Het eerste contract was dus ook voor de Aanbestedingswet zoals die nu geldt.

In 1997 zijn de licenties vernieuwd. Het betrof geen nieuwe aanschaf.  De aanschaf is juridisch getoetst volgens het beoordelingsproces tav rechtmatigheid. Conclusie was dat aanbesteding niet aan de orde was.

 

Overigens kijkt NS, ook in gevallen waarin zij niet hoeft aan te besteden, met regelmaat naar de markt voor dergelijke software en onderzoekt welke partijen welke mogelijkheden bieden. Dit uiteraard om steeds de afweging te kunnen maken hoe NS en daarmee de reiziger het beste gediend worden.

 

Financiën

We hebben met interesse kennis genomen van de genoemde bedragen, maar NS doet geen publiekelijke mededelingen over bedragen die zij aan haar leveranciers betaalt. Dit omdat dit concurrentie gevoelige informatie is.

 

Relatie

NS heeft een normale klant/leverancierrelatie met Siscog. NS betaalt voor haar software en voor de diensten die geleverd worden. Er is geen sprake van betaling waar geen prestatie tegenover staat.

In het kader van die normale relatie is het gebruikelijk om als klant en leverancier op gezette tijden met elkaar aan tafel te zitten om de uitvoering van het contract te bespreken. Er is geen sprake van een nieuw contract of contractherziening op korte termijn.

 

Het is correct dat we een pilot met Siscog genaamd Titus uitvoeren. De PoC betreft een Proof of Concept. Het is in de aard van een PoC om aan het eind daarvan te evalueren of het beoogde doel realistisch is. Er zijn geen beslissingen genomen over het vervolg op de PoC.

Aanvullende vragen 17-04-2015:

Hallo [Naam voorlichter],

Dank voor je antwoorden. Fijn dat jullie erkennen dat SISCOG niet is aanbesteed. Er blijven nog een paar puntjes over:
1. Even met jullie redenerend dat aanbesteden niet verplicht was (de richtlijn uit *maart* 1993 suggereert iets anders http://wetten.overheid.nl/BWBR0005937/geldigheidsdatum_12-04-2009) dan is maar de vraag of jullie niet moesten aanbesteden toen de licenties werden verlengd: http://www.pianoo.nl/metrokaart/lopend-contract-verlengen-zonder-aanbesteden hoe kijken jullie hier tegen aan?
2. Jullie zeggen een marktverkenning te hebben gedaan, maar die zijn openbaar. Waar kan ik die vinden?
3. NS stelt dat er in 1997 een verlenging heeft plaats gevonden, maar er zijn er ook deze eeuw meer geweest. Overigens betrof de ‘contractsverlenging’ in 1997 ook een migratie van Unix naar Windows. Daarbij is het niet zo dat er sprake was van een kale verlenging, maar ook van verdere ontwikkelingen en nieuwe wensen. Dat blijkt onder andere uit de wetenschappelijke papers en natuurlijk Titus. Hoe zien jullie dat?
4. Titus is een project van ruim een half miljoen euro en valt dus zelfstandig boven de aanbestedingsgrens. Waarom is dat niet aanbesteed?
5. NS betrekt de stelling dat het hier om slechts wat licenties gaat, maar Siscog draait alleen met afdoende ondersteuning. Jullie kopen dus ook gewoon dienstverlening in. Alleen dat al moet worden aanbesteed. Waarom gebeurt dat niet?
6. Intern is diverse malen gewaarschuwd voor het niet aanbesteden van Siscog. Wat opvalt is dat medewerkers die daarvoor waarschuwen bovenmatig veel een andere functie krijgen en zich niet meer met Siscog mogen bemoeien. Waarom is dat? En hoeveel mensen betreft dat de laatst 6 jaar?
7. Jullie stellen dat bestede bedragen concurrentiegevoelige informatie betreft. Kun je uitleggen waar de concurrentie uit bestaat als je nagenoeg het hele Nederlandse spoor alleen bedient? Het feit van aanbestedingsplichtig zijn betekent dat jullie ook een verplichting tot transparantie hebben?
8. Weten jullie überhaupt wel hoeveel geld er is besteed? Volgens mijn informatie gaat SISCOG vaak buiten de reguliere inkoopprocessen om. Klopt dat?
9.  NS stelt normaal door de leverancier bejegend te worden. Er wordt echter niet ingegaan op de concrete punten die ik heb genoemd, namelijk: het rekenen van alle uren ook als niet wordt gewerkt en het declareren van maaltijden terwijl NS die aanbiedt. Natuurlijk is ‘normaal’ een rekbaar begrip, maar ik verzoek je toch explicieter en concreter te zijn.

Met vriendelijke groet,

Brenno de Winter

*** Hierna heeft een gesprek plaatsgevonden om de vragen toe te lichten ***

Tweede set antwoorden 29-04-2015

Hallo Brenno, onderstaand vind je de beantwoording op je vragen daarnaast stuur ik je deze week nog een aantal data waarop wij je graag voor een gesprek ontvangen. In principe is het gesprek on the record en bruikbaar voor je artikel maar mogelijk kan er ook op achtergrondbasis -ter duiding- informatie met je gedeeld worden. Hierover maken ter plekke afspraken. Groet, [Naam voorlichter]

 

 1. Even met jullie redenerend dat aanbesteden niet verplicht was (de richtlijn uit *maart* 1993 suggereert iets anders http://wetten.overheid.nl/BWBR0005937/geldigheidsdatum_12-04-2009) dan is maar de vraag of jullie niet moesten aanbesteden toen de licenties werden verlengd:http://www.pianoo.nl/metrokaart/lopend-contract-verlengen-zonder-aanbestedenhoe kijken jullie hier tegen aan?

De links refereren aan de aanbestedingsrichtlijnen voor de overheid. Omdat NS een “speciale sector” bedrijf is gelden andere richtlijnen, welke later van kracht zijn geworden dan de wetgeving voor de ‘klassieke overheid’. NS heeft bij de beoordeling uiteraard gekeken naar de op dat moment voor NS geldende wetgeving.

 

 1. Jullie zeggen een marktverkenning te hebben gedaan, maar die zijn openbaar. Waar kan ik die vinden?

Onze marktverkenningen zijn niet per definitie openbaar.

 

 1. NS stelt dat er in 1997 een verlenging heeft plaats gevonden, maar er zijn er ook deze eeuw meer geweest. Overigens betrof de ‘contractsverlenging’ in 1997 ook een migratie van Unix naar Windows. Daarbij is het niet zo dat er sprake was van een kale verlenging, maar ook van verdere ontwikkelingen en nieuwe wensen. Dat blijkt onder andere uit de wetenschappelijke papers en natuurlijk Titus. Hoe zien jullie dat?

NS is van oordeel dat NS gehandeld heeft conform de op dat moment op NS van toepassing zijnde wetgeving.

 

 1. Titus is een project van ruim een half miljoen euro en valt dus zelfstandig boven de aanbestedingsgrens. Waarom is dat niet aanbesteed?

TUTIS is een onderdeel van de SISCOG suite. Hiervoor geldt dezelfde regelgeving en afweging als met betrekking tot de originele SISCOG suite.

 

 1. NS betrekt de stelling dat het hier om slechts wat licenties gaat, maar Siscog draait alleen met afdoende ondersteuning. Jullie kopen dus ook gewoon dienstverlening in. Alleen dat al moet worden aanbesteed. Waarom gebeurt dat niet? Zie reactie op vraag 3

 

 1. Intern is diverse malen gewaarschuwd voor het niet aanbesteden van Siscog. Wat opvalt is dat medewerkers die daarvoor waarschuwen bovenmatig veel een andere functie krijgen en zich niet meer met Siscog mogen bemoeien. Waarom is dat? En hoeveel mensen betreft dat de laatst 6 jaar?

NS herkent zich niet in het geschetste beeld. 

 

 1. Jullie stellen dat bestede bedragen concurrentiegevoelige informatie betreft. Kun je uitleggen waar de concurrentie uit bestaat als je nagenoeg het hele Nederlandse spoor alleen bedient? Het feit van aanbestedingsplichtig zijn betekent dat jullie ook een verplichting tot transparantie hebben? Het betreft niet zozeer commercieel gevoelige informatie van NS, maar commercieel gevoelige informatie van de leverancier. NS geeft nooit informatie over commerciële afspraken met leveranciers. Dit is onderdeel van onze business ethics.

 

 1. Weten jullie überhaupt wel hoeveel geld er is besteed? Volgens mijn informatie gaat SISCOG vaak buiten de reguliere inkoopprocessen om. Klopt dat?

De stelling is niet juist. Financiële verplichtingen zijn inzichtelijk via het SAP systeem.

 

 1. NS stelt normaal door de leverancier bejegend te worden. Er wordt echter niet ingegaan op de concrete punten die ik heb genoemd, namelijk: het rekenen van alle uren ook als niet wordt gewerkt en het declareren van maaltijden terwijl NS die aanbiedt. Natuurlijk is ‘normaal’ een rekbaar begrip, maar ik verzoek je toch explicieter en concreter te zijn.

NS begrijpt het verzoek maar we kunnen en willen echt niet ingaan op de met onze leveranciers overeengekomen commerciële condities. NS gaat contractuele relaties aan met leveranciers die gebaseerd zijn op de redelijkheid en billijkheid zoals dat gebruikelijk is in Nederland.

Bedankje 1 mei 2015.

Hoi [Naam voorlichter],

Bedankt voor de antwoorden. Mij is duidelijk dat jij heel erg probeert mij goed te bedienen. Dat waardeer ik echt.

Ik denk dat de antwoorden helder zijn en we in een welles-nietes-kwestie gaan belanden. Daarom weet ik niet echt wat een gesprek nog kan toevoegen. Ik heb het dossier inmiddels voorgelegd aan een aantal aanbestedingsexperts en wat andere deskundigen. Als dat rond is ga ik een artikel maken. Vooraf zal ik je een heads-up geven.

Met vriendelijke groet,

Brenno

Aanvullende vragen 22 mei 2015

Beste [Naam voorlichter],

Na nader onderzoek ben ik op het punt gekomen om met mijn verhaal naar buiten te treden. Ik heb goed onderzoek gedaan naar jullie statements. Daarop heb ik de volgende punten:

 1. Ik heb een hoogleraar en een aanbestedingsjurist gesproken.
 2. Jullie betrekken de stelling dat in 1993 niet hoefde te worden aanbesteed, omdat de nutsrichtlijn er nog niet was. Dat is niet correct, want deze was eerder gekomen. Daarnaast stellen de juristen dat hoger recht (de Europese richtlijn) bepalend is of het al dan niet was gecodificeerd in Nederland. Ergo: CISCOG was vanaf dag 1 aanbestedingsplichtig;
 3. Jullie stellen dat het gaat om inkoop van software. Alleen de intensieve samenwerking die met CISCOG plaats vindt, is niet een klant die een standaard pakket met wat maatwerk koopt. Er is hard bewijs in de vorm van de papers dat NS ook echt heeft meeontwikkeld;
 4. Ook de stelling dat er alleen licenties zijn bijgekocht, kan geen stand houden. Alleen al de move van Unix naar Windows betekent dat er meer is gedaan dan licenties verlengen. Dat blijkt ook aan de hand van de aanhoudende pilots waar fors geld in gaat (iedere keer boven de aanbestedingsgrens zelf);
 5. De resultaten van CISCOG zijn twijfelachtig (er zijn slechts een paar planners wegbezuinigd);
 6. Niet duidelijk is geworden dat de NS substantieel teveel betaald. Andere bedrijven met vergelijkbare planningsbehoeften (OV-bedrijven, luchtvaartmaatschappijen en treinbedrijven). Maar duidelijk is wel dat het na 22 gaat om honderden miljoenen.

Zijn jullie van mening dat ik iets over het hoofd zie?

Ik geef jullie tot dinsdag 12 uur om alsnog te reageren.

Met vriendelijke groet,

Brenno de Winter

Derde set antwoorden 26-05-2015

Hallo Brenno,

Hieronder vind je de beantwoording op je vragen maar wat ik mij oprecht afvraag is waar het nieuws in zit. Vooraf toch goed om te zeggen dat de oorspronkelijke aanschaf 22 jaar geleden is geweest. De IT is een zeer open markt (dat hoef ik jou niet uit te leggen), het had dan ook voor de hand gelegen als het echt niet zou kloppen dat dit in die 22 jaar wel een keer voor de rechter zou zijn aangetoond. Daarbij heeft zich in de hele periode nooit iemand in den rechte gemeld. Dat een hoogleraar aangeeft dat naar zijn mening NS hier verkeerd zit, doet toch de vraag rijzen of hij de specifieke casus kent? De enige conclusie die je mag trekken is dat het 22 jaar geleden is en dat juristen er (nu) over van mening verschillen. Dit kan in de publicatie dus niet leiden tot de stelling dat NS zich niet aan de regels zou hebben gehouden. Daar is geen grond voor. Laat ik het anders zeggen: het zou mij verbazen wanneer jouw stuk – gezien alle informatie die we jou hebben verstrekt – tot (negatieve) publicatie zou leiden.

Onze aanbestedingsjuristen hebben nogmaals gekeken naar de aanbestedingsrechtelijke situatie in 1993 en delen de door jou weergegeven conclusie niet. Dit gelet op de datum van de Oude Richtlijn Nutssectoren, de datum waarop die geïmplementeerd had moeten zijn en de data van wijzigingen in de Raamwet EEG-voorschriften aanbestedingen en het Besluit aanbestedingen nutssector.

NS koopt in met inachtneming van haar inkoopgovernance en de aanbestedingswet en -regelgeving en derhalve ook daarin gemaakte uitzonderingen op eventuele aanbestedingsplichten. Zoals eerder gesteld was en is er naar onze mening geen grond om na de initiële keuze voor het SISCOG pakket te moeten aanbesteden. Hiervoor is onder andere het volgende relevant. Het is in IT gebruikelijk dat standaardpakketten worden ingericht en geparametriseerd conform specifieke eisen van klanten. Ondersteuning op die delen kan alleen worden geleverd door partijen met kennis van zaken, c.q. partijen waar het intellectueel eigendom ligt. Dit is in de SISCOG case het geval. Het IE en de noodzakelijke kennis van de SISCOG suite ligt bij SISCOG zelf.

Waar mogelijk (bijvoorbeeld voor beheerdiensten) zet NS conform de governance haar behoefte in de markt. Ook in relatie tot SISCOG is dat gedaan.

Het is niet juist dat NS actief mee ontwikkelt aan de software suite van Siscog. Wel denkt NS, evenals andere klanten van Siscog, mee over te ontwikkelen functionaliteit. Het werk waar je aan refereert (de papers) betreft separate prototype code die geen onderdeel uitmaakt van de Siscog suite. Wij wijzen er ten overvloede op dat Siscog in dit kader geen vergoeding van NS ontvangt.

Dat de resultaten van SISCOG “twijfelachtig” zouden zijn, herkennen wij niet. Het doel is een effectieve bijsturing van de treinenloop, daarin is NS ook succesvol.

Wij zijn content dat je met ons constateert dat we niet te veel betalen. Maar, zoals eerder ook aangegeven, herkennen wij ons niet in de genoemde bedragen.

Vraag 28-5-2015
Hoi [Naam voorlichter],

Nog 1 vraag: klopt het dat de NS een nieuw contract aan het
uitonderhandelen is (of de laatste maand heeft uitonderhandeld)?

Groeten,

Brenno

Nog een losse mail 29-5-2015
Hoi [Naam voorlichter],

Misschien handig voor jullie juristen. Het besluit Nutssector dat stamt
van 6 april 1993 en dus bekend was vóór de initiële aankoop van CISCOG,
waarop vervolgens verlenging is geregeld.
Overigens wijs ik erop dat sinds de laatste verandering van de
aanbestedingswetegeving iets wat niet wordt aanbesteed ook moet worden
gemeld, namelijk dat jullie iets *niet* gaan aanbesteden. Kunnen jullie
aangeven waar jullie dat gedaan hebben.

Overigens heb ik de cijfers van Transport for London in handen met
betrekking tot de kosten van CISCOG dus mijn vraag is: waarom legt
CISCOG jullie geheimhouding op met betrekking tot de kosten en kan TfL
als klant die niet zo aan de wieg heeft gestaan ze wel bekend maken?

Groeten,

Brenno

SKM_C364e15051517090 (6,6 Mb PDF)

Vierde set antwoorden 29-05-2015

Vraag of de NS bezig met nieuwe contractsonderhandelingen:

Hallo Brenno,

Het antwoord is ja en nee. Ja, NS is met een contractaanpassing bezig, nee er is geen sprake van een (nieuwe) onderhandeling.

Ook voor contracten geldt dat deze continue gereviewed worden op actualiteit. Reden dat er met Siscog gesproken wordt over contractaanpassing is gelegen in het verder willen standaardiseren van onze contracten en het aanpassen van contracten aan de actualiteit. Zo wordt het contract van Siscog bij voorbeeld aangepast op het feit dat NS een nieuwe partij via aanbesteding technisch beheer laat doen op ook de Siscog software. Dit betekent dat ook het contract met Siscog hier op moet worden aangepast. Ander voorbeeld is dat onze Algemene Inkoop Voorwaarden hernieuwd zijn. Ook daarop moet dan uiteraard het contract met Siscog worden geactualiseerd.

Er is geen sprake van nieuwe of herziene dienstverlening, noch van onderhandeling over de commerciële voorwaarden.

 

Geef een reactie