Amendementen op wijzigingswet Wob

Bij het debat over de Wob en het afschaffen van de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen voor de Wob zijn er twee amendementen:

  1. Amendement fictieve weigering van de PvdA (Manon Fokke). Dit amendement dat moet de oude situatie te herstellen: bij niet beslissen kun je een bezwaar tegen de fictieve weigering indienen. Hierdoor heb je een rechtspositie om te procederen tegen het niet besluiten op een verzoek door de overheid;
  2. Amendement Wob-formulier. Het Wob-formulier is een idee van het CDA dat daarmee wil proberen een uniforme weg van het indienen van Wob-verzoeken te realiseren. De dwangsom zou dan wel blijven bestaan.

 

Geef een reactie