Wob-verzoek dataretentie

Om duidelijkheid te krijgen welke gegevens er toch allemaal worden opgeslagen voor dataretentie vroeg Rejo Zenger met een beroep op de Wob stukken hierover op. Het verzoek was:

In een brief aan de Tweede Kamer noemt u het Project Dataretentie dat bij uw ministerie loopt. U geeft aan dat binnen het project scenario’s worden ontwikkeld voor het realiseren van het geautomatiseerd aanleveren van historische identificerende gegevens en van verkeers­gegevens door telecommunicatie aanbieders aan de bevoegde autoriteiten.

Met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur verzoek ik u om alle documenten te openbaren die betrekking hebben op het Project Dataretentie. Dit verzoek heeft betrekking op beide deelprojecten (HNAW en HVG).

Meer lezenWob-verzoek dataretentie

KLPD documenten over het ANPR

Er is bijzonder weinig aandacht voor de implementatie van het systeem voor de kentekenregistratie (ANPR) dat de politie op dit moment aan het invoeren is. Uit documenten die door middel van een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur boven water zijn gekomen, blijkt dat de poltitie de registratie graag landelijk en op alle niveaus (rijkswegen, maar ook binnen gemeenten) wil invoeren en koppelen. Het systeem zou dan niet alleen voor handhavingsdoeleinden, maar ook voor opsporingsdoeleinden gebruikt moeten gaan worden.

Meer lezenKLPD documenten over het ANPR

Eindrapport audit CIOT 2009

Het Centraal Informatiepunt Onderzoek Telecommunicatie (CIOT) is, simpel gezegd, het systeem dat opsporingsdiensten van de klantgegevens van telecom operators en internet providers voorziet. Het ministerie is verplicht jaarlijks een tweetal verslagen op te stellen, die een indicatie moeten geven van het functioneren van het CIOT. Het jaarverslag over het aantal bevragingen was naar aanleiding van een eerder verzoek al openbaar gemaakt. Het rapport van de audit over het functioneren is nu ook openbaar.

Meer lezenEindrapport audit CIOT 2009

Eerste evaluatie cameratoezicht Noordwijk

Op 25 maart 2010 verscheen er in het Leidsch Dagblad een artikel over het cameratoezicht in het uitgaansgebied in Noordwijk. In het artikel Cameratoezicht op De Grent heeft nut stond onder meer:

Het cameratoezicht op het uitgaansgebied in Noordwijk werkt. Dat blijkt uit de evaluatie van de het eerste jaar van de camera’s op De Grent en omgeving. Elke week worden beginnende incidenten in de kiem gesmoord, melden de politie en gemeente. […] Dat is niet in cijfers uit te drukken, laat de gemeente weten in het evaluatierapport. Simpelweg omdat alle incidenten die uiteindelijk geen incident worden, ook niet worden genoteerd.

Door middel van een beroep op basis van de Wet openbaarheid van bestuur werd het rapport geopenbaard.

Meer lezenEerste evaluatie cameratoezicht Noordwijk

Ministerraad openbaart documenten inzake inval Irak

RTL Nieuws meldt in het artikel Balkenende openbaart Irak-stukken:

De overheid heeft van de Raad van State alsnog een aantal documenten over de Nederlandse politieke steun aan de oorlog in Irak moeten vrijgeven. Het gaat om zwaar gecensureerde documenten, zoals besluitenlijsten van de ministerraad.

NRC Handelsblad, Argos en RTL Nieuws vragen met een beroep op de Wet Openbaarheid van bestuur om openbaarmaking van álle stukken die de commissie-Davids – die de affaire onderzocht – heeft ingezien, en zetten de procedure daarom door.

Meer lezenMinisterraad openbaart documenten inzake inval Irak

Processen verbaal Verkiezingen Gemeenteraad 2010 – Amsterdam

In de media en publieke opinie is veel commotie geweest over het verloop van de verkiezingen voor de gemeenteraad van 3 maart 2010. De werkelijke gang van zaken is vastgelegd in de processen verbaal van de normale stembureaus en dat van het hoofdstembureau.

Een van de gemeenten die een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur kreeg, was Amsterdam.

Meer lezenProcessen verbaal Verkiezingen Gemeenteraad 2010 – Amsterdam

Processen verbaal Verkiezingen Gemeenteraad 2010 – Krimpen aan den IJssel

In de media en publieke opinie is veel commotie geweest over het verloop van de verkiezingen voor de gemeenteraad van 3 maart 2010. De werkelijke gang van zaken is vastgelegd in de processen verbaal van de normale stembureaus en dat van het hoofdstembureau.

Een van de gemeenten die een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur kreeg, was Krimpen aan den IJssel. Zij reageerden erg snel.

Meer lezenProcessen verbaal Verkiezingen Gemeenteraad 2010 – Krimpen aan den IJssel

Verlening cameratoezicht Amsterdam Slotervaart tot eind 2011

Naar aanleiding van een verzoek eind 2009 werd duidelijk dat er in Amsterdam Slotervaart toestemming voor cameratoezicht verleend was tot 31 december 2009. Uit de evaluatie bleek bovendien dat de beelden eigenlijk onbruikbaar waren. Terwijl het verzoek begin 2010 behandeld werd, werd er op de pleinen in Slotervaart gewerkt aan het aanleggen van een nieuw camerasysteem. Blijkbaar was de toestemming verlengd.

Begin februari werd opnieuw een verzoek gedaan, nu voor alle documenten die betrekking hebben op de toestemming voor de periode vanaf 1 januari 2010. Op 5 maart was de buit binnen.

Meer lezenVerlening cameratoezicht Amsterdam Slotervaart tot eind 2011

Jaarverslag bevragingen CIOT 2009

Het Centraal Informatiepunt Onderzoek Telecommunicatie (CIOT) is, simpel gezegd, het systeem dat opsporingsdiensten voorziet van klantgegevens van telecom operators en internet providers. Uit de documenten bleek dat er in 2008 meer dan 2,8 miljoen bevragingen plaatsvonden en dat we soms moeten vertrouwen op de integriteit van de ambtenaar. En, wat niemand opmerkte: de opgestelde jaarverslagen bleken incompleet.

Om te zien of de situatie in 2009 verbeterd is, volgde een nieuw verzoek.

Meer lezenJaarverslag bevragingen CIOT 2009