Categorie: Stemcomputers

Alle wobs met betrekking tot stemcomputers

De proef met stemcomputers in Oost-Gelre en Doetinchem

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010 is geëxperimenteerd met stemcomputers in het gemeentehuis van Groenlo (gemeente Oost-Gelre) en in Doetinchem. Daarbij werd stevig ingezet om de herintroductie van de stemcomputer voor elkaar te maken. Om duidelijk te krijgen hoe de samenwerking met leverancier Nedap nu zit, de computers werken, de proef is gelopen en welke communicatie heeft plaats gevonden, is een Wob-verzoek ingediend. De volgende documenten zijn beschikbaar:

Datum verstrekking documenten: 8 april 2010

Wobber: Brenno de Winter

Verder is er nog een e-mail met aanvullende informatie beschikbaar:

(meer…)

Processen verbaal Verkiezingen Gemeenteraad 2010 – Amsterdam

In de media en publieke opinie is veel commotie geweest over het verloop van de verkiezingen voor de gemeenteraad van 3 maart 2010. De werkelijke gang van zaken is vastgelegd in de processen verbaal van de normale stembureaus en dat van het hoofdstembureau.

Een van de gemeenten die een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur kreeg, was Amsterdam.
(meer…)

Processen verbaal Verkiezingen Gemeenteraad 2010 – Krimpen aan den IJssel

In de media en publieke opinie is veel commotie geweest over het verloop van de verkiezingen voor de gemeenteraad van 3 maart 2010. De werkelijke gang van zaken is vastgelegd in de processen verbaal van de normale stembureaus en dat van het hoofdstembureau.

Een van de gemeenten die een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur kreeg, was Krimpen aan den IJssel. Zij reageerden erg snel.
(meer…)

Verloop van het stemmen bij de Waterschapsverkiezingen

De Stichting “Wij Vertrouwen Stemcomputers Niet” is kritisch over het stemgeheim bij de Waterschapsverkiezingen van 2008. Zij vroegen documenten op met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Bij het doorwerken van de verstrekking kwam een document naar voren dat een vrij opmerkelijk beeld van het verloop van de verkiezingen geeft. Van alles ging mis en daarom zijn de meest bizarre noodmaatregelen genomen. Het volgende document is beschikbaar:

Wobber: Rop Gonggrijp, Stichting Wij Vertrouwen Stemcomputers Niet

Alles over stemcomputers in Amsterdam

Op 30 mei 2006 stuurt Rop Gonggrijp een WOB verzoek naar het College van Burgemeester en Wethouders Amsterdam [externe site] om een beeld te krijgen van het gebruik van stemcomputers in de gemeente Amsterdam en de verkiezingen in de 6 jaar daar voor en de problemen die daarmee spelen.

Tussen 14 juni en 19 juli wordt er gecorrespondeerd over de te leveren documenten, maar op 19 juli ontvangt Gonggrijp dan  een grote hoeveelheid [externe site] aan documentatie. De verstrekking bestaat uit offertes, facturen, pv’s, ontvangen klachten, handleidingen, software, etc. (meer…)

Hoe gaat internetstemmen met ongeldige stemmen om?

Iemand vraagt op 22 maart 2007 via een wob-verzoek hoe het Rijnland Internet Election System omgaat met stemmen, die niet mogen meetellen bij Waterschapsverkiezingen. Hiervoor wil de vrager een kopie van de  ‘detailed specification for the invalidation mechanism’ hebben. Daarnaast verzoekt de vrager om de functies van de ambtenaren die inzicht in dit document hadden, bekend te maken. Op 25 juli 2007 beslist het Ministerie van BZK het document gedeeltelijk openbaar te maken. Het document is van het Waterschapshuis en dat heeft bezwaar tegen het openbaar maken van gedeelten van het document. Dat bezwaar is er voor bepaalde passages. Het zou hier de veiligheid van de staat  betreffen. Echter neemt het Ministerie die redenering niet over. Daarnaast zijn sommige gegevens bedrijfsgeheim van leveranciers en dat leidt tot het weglakken van passages. Een tweede gedeelte van het verzoek vraagt om een lijst van functionarissen, die inzage in het document hebben gehad. Die informatie is niet voorhanden. Er is dus wel verstrekking:

Datum verstrekking: 25-07-2007

Bron: Ministerie van BZK

Het keuren van stemcomputers

Rop Gonggrijp, voorzitter van de Stichting Wij Vertrouwen Stemcomputers Niet, vraagt aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken informatie over het keuren van stemcomputers. Het zeer uitgebreide wob-verzoek gaat op 23 mei 2006 de deur uit. Op 6 juni volgt de ontvangstbevestiging en wordt duidelijk dat de Minister van Bestuurlijke Vernieuwing verantwoordelijk is. Deze gaat het verzoek dan ook afhandelen (Bestuurlijke Vernieuwing werd wel gezien als onderdeel van BZK op dat moment). De informatie wordt gedeeltelijk bij andere partijen opgehaald (wob wordt afgesplitst). Op 19 juli besluit BZK informatie te sturen, terwijl enkele andere partijen nog bezwaar kunnen maken tegen de levering van sommige informatie en deze wordt achtergehouden voor twee weken. Blijft bezwaar uit dan wordt ze alsnog verstrekt. Op 21 augustus beslist de Kiesraad documenten beschikbaar te maken, maar niet de interne memo’s en beleidsnota’s. Ook de processen verbaal krijgt de Stichting niet via het wob-verzoek, omdat deze al openbaar zijn.  (meer…)