Categorie: Irak

Nieuwe onderliggende stukken van de Commissie Davids (Besluitvorming oorlog Irak)

Rond het onderzoek naar de besluitvorming rond Irak is veel te doen geweest. Na het verschijnen van het rapport werd duidelijk dat er veel onderliggende stukken moeten zijn. Daarom is een Wob-verzoek ingediend om deze boven tafel te krijgen. Gekozen wordt het verzoek in te dienen bij het Ministerie van Algemene Zaken. Initieel weigert Premier Balkenende het verzoek door te sturen naar de andere betrokken departementen, maar doet dat kort voor de beslissing toch. Veel documenten worden vrij ongemotiveerd geweigerd. Hiertegen wordt bezwaar aangetekend. Het bezwaar wordt voor een groot deel gegrond verklaard en veel documenten komen alsnog beschikbaar:

Eerder werden er in dit dossier ook al documenten vrijgegeven:

  Gerelateerde verzoeken:

  Datum deelbeslissing: 19 maart 2010

  Datum beslissing op bezwaar: 5 oktober 2010

  Wobber: Brenno de Winter

  MIVD-stukken over de inval in Irak na aanleiding van de commissie Davids

  Rond het onderzoek naar de besluitvorming rond Irak is veel te doen geweest. Na het verschijnen van het rapport werd duidelijk dat er veel onderliggende stukken moeten zijn. Daarom is een Wob-verzoek ingediend om deze boven tafel te krijgen. Gekozen wordt het verzoek in te dienen bij het Ministerie van Algemene Zaken. Initieel weigert Premier Balkenende het verzoek door te sturen naar de andere betrokken departementen, maar doet dat kort voor de beslissing toch. Veel documenten worden vrij ongemotiveerd geweigerd en sommige werden eerder openbaar. Hiertegen wordt bezwaar aangetekend en heeft inmiddels een hoorzitting plaatsgevonden.

  Een deel van het verzoek is doorgeleid naar de MIVD, die besloot 447 pagina’s te openbaren.

  De volgende documenten van de MIVD zijn beschikbaar:

  Datum beslissing: 6 juli 2010

  AIVD-stukken over de inval in Irak na aanleiding van de commissie Davids

  Rond het onderzoek naar de besluitvorming rond Irak is veel te doen geweest. Na het verschijnen van het rapport werd duidelijk dat er veel onderliggende stukken moeten zijn. Daarom is een Wob-verzoek ingediend om deze boven tafel te krijgen. Gekozen wordt het verzoek in te dienen bij het Ministerie van Algemene Zaken. Initieel weigert Premier Balkenende het verzoek door te sturen naar de andere betrokken departementen, maar doet dat kort voor de beslissing toch. Veel documenten worden vrij ongemotiveerd geweigerd en sommige werden eerder openbaar. Hiertegen wordt bezwaar aangetekend en heeft inmiddels een hoorzitting plaatsgevonden.

  Een deel van het verzoek is doorgeleid naar de AIVD, die besloot honderden pagina’s te openbaren.

  De volgende documenten van de AIVD zijn beschikbaar:

  Stukken AIVD

  Wobber: Brenno de Winter

  Tevens hebben Wil van der Schans en de combinatie van RTL Nieuws/Argos/NRC een Wob-verzoek van vergelijkbare strekking ingediend en dezelfde verstrekking gehad.

  Dat deze Wob mogelijk is, is mede te danken aan Wil van der Schans, die met succes een rechtszaak over het verkrijgen van stukken voerde voor de Commissie Davids.

  Datum beslissing: 10 juni 2010

  Ministerraad openbaart documenten inzake inval Irak

  RTL Nieuws meldt in het artikel Balkenende openbaart Irak-stukken:

  De overheid heeft van de Raad van State alsnog een aantal documenten over de Nederlandse politieke steun aan de oorlog in Irak moeten vrijgeven. Het gaat om zwaar gecensureerde documenten, zoals besluitenlijsten van de ministerraad.

  NRC Handelsblad, Argos en RTL Nieuws vragen met een beroep op de Wet Openbaarheid van bestuur om openbaarmaking van álle stukken die de commissie-Davids – die de affaire onderzocht – heeft ingezien, en zetten de procedure daarom door.

  (meer…)

  Onderliggende stukken van de Commissie Davids rond de inval in Irak

  Rond het onderzoek naar de besluitvorming rond Irak is veel te doen geweest. Na het verschijnen van het rapport werd duidelijk dat er veel onderliggende stukken moeten zijn. Daarom is een Wob-verzoek ingediend om deze boven tafel te krijgen. Gekozen wordt het verzoek in te dienen bij het Ministerie van Algemene Zaken. Initieel weigert Premier Balkenende het verzoek door te sturen naar de andere betrokken departementen, maar doet dat kort voor de beslissing toch. Veel documenten worden vrij ongemotiveerd geweigerd. Hiertegen wordt bezwaar aangetekend. De vrijgegeven stukken komen vast beschikbaar.

  (meer…)

  De politieke steun voor de inval in Irak

  NRC heeft via een Wob-verzoek inzage gekregen in documenten omtrent de besluitvorming deel te nemen aan de oorlog in Irak. Omdat deze documenten nog niet inzichtelijk waren, volgde een verzoek op 1 februari 2009 om de vrijgegeven stukken breder vrij te geven. Abusievelijk was de indruk er dat het ging om documenten, die door RTL Nieuws waren verkregen. Dit bleek niet juist te zijn. Het verzoek was ingediend bij het Ministerie van Algemene Zaken dat voor besluitvorming de logische plek voor deze documenten zou zijn. Echter werd het verzoek na lang dralen doorgeleid naar het Ministerie van Defensie. Op 29 oktober werden de stukken toegestuurd.

  Het volgende document is beschikbaar: documenten rond de steun aan de inval in Irak

  Nederland en de oorlog in Irak

  Diverse media hebben met regelmaat vragen gesteld rond de oorlog in Irak. Zo plaatste RTL Nieuws enkele documenten online. Om helderheid te krijgen over alle documenten, volgt er op 2 februari 2009 een Wob-verzoek naar deze documenten aan het Ministerie van Algemene Zaken. Het verzoek wordt doorgeleid naar Defensie en staat erg lang in de wacht kamer. Op 29 oktober wordt er besloten de documenten beschikbaar te stellen. In de beslissing stelt Defensie dat er op het moment van de Wob nog geen beslissing was, maar zoals de bovenstaande link duidelijk maakt waren die er wel en zijn ze zelfs door het parlement opgevraagd. De volgende documenten zijn beschikbaar:

  Datum beslissing: 29-10-2009

  Wobber: Brenno de Winter

  Besluit ondersteuning oorlog in Irak

  Iemand wobt het Ministerie van Buitelandse Zaken op 9 oktober 2008 om documenten met betrekking tot de besluitvorming  voor het Nederlandse standpunt voor de inval in Irak. Het verzoek wordt 20 november gedeeltelijk gehonoreerd. Vooral interne documenten met de mening van ambtenaren worden niet vrijgegeven. De verstrekking is als volgt:

  Datum verstrekking: 20-11-2008

  Bron: Ministerie van Buitenlandse Zaken

  Volgende pagina »