Categorie: NOiV – Nederland Open in Verbinding

De Gatewayreview over het Nationaal Uitvoeringsprogramma (NUP)

Het Nationaal Uitvoeringsprogramma of kortweg NUP is een actieplan tussen Rijksoverheid en decentrale overheden, waarin 19 punten rond ICT worden geregeld. Deze projecten zijn belangrijk voor de digitale infrastructuur van Nederland. Omdat er nogal wat problemen zijn, is oud AFM-topman Arthur Docters van Leeuwen gevraagd onderzoek te doen. In diverse media werd uit het rapport geciteerd. Naast een verzoek om openbaring, heeft inmiddels actieve openbaring plaats gevonden door het verslag naar de Tweede Kamer te sturen.

Eerder waren er al bezorgdheden in een rapportage van de commissie Postma-Wallage rond de voortgang van de e-Overheid geuit.

De volgende documenten zijn in dit kader relevant:

NOiV in Breda

Het antwoord van de gemeente Breda op de vragen van het grote NOiV-onderzoek.  De volgende documenten zijn beschikbaar:

Datum beslissing: 14 april 2009

Wobber: Brenno de Winter

NOiV in Oegstgeest

Het antwoord van de gemeente Oegstgeest op de vragen van het grote NOiV-onderzoek.  De volgende documenten zijn beschikbaar:

Al was relatief snel besloten, lieten de documenten nog tot 8 mei 2009 op zich wachten. De volgende documenten zijn geopenbaard:

Datum beslissing: 17 april 2009

Wobber: Brenno de Winter

NOiV in Nijmegen

Het antwoord van de gemeente Nijmegen op de vragen in het grote NOiV-onderzoek.  De volgende documenten zijn beschikbaar:

Datum beslissing: 23 april 2009

Wobber: Brenno de Winter

NOiV in Woerden, een column als antwoord

Het antwoord van de gemeente Woerden op de vragen in het grote NOiV-onderzoek. De beantwoording is buitengewoon origineel, want de gemeente Woerden is duidelijk aanhanger van het landelijk beleid. De ICT-coördinator geeft openheid van zaken helemaal in de geest van de Wet openbaarheid van bestuur door de informatie met zoveel mogelijk mensen te delen. Hij geeft antwoord in een zeer gedetailleerde column. Hij concludeert dan ook dat het kiezen voor open source voor hem “gewoon te doen!” is. Een leuk geschenk van een ambtenaar die houdt van openheid en luchtig met de wet durft om te gaan.

De volgende documenten zijn beschikbaar:

Datum beslissing: 6 mei 2009

Wobber: Brenno de Winter

NOiV in Cranendonk

Het antwoord van de gemeente Cranendonk op de vragen in het grote NOiV-onderzoek.  Naast dat er weinig met het beleid gebeurt, is opvallender dat de gemeente geen duidelijk inzicht heeft in welke programmatuur ze gebruikt. Naast een beveiligingsprobleem is dat ook een risico voor de continuïteit. De volgende documenten zijn beschikbaar:

Datum beslissing: 28 mei 2009;

Wobber: Brenno de Winter

NOiV bij de AFM

Het antwoord van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) in het grote NOiV-onderzoek. Op dit moment is er geen aandacht voor het Actieplan Nederland Open in Verbinding, omdat het een relatief jonge organisatie is en pas in 2010 een nieuw ICT-plan volgt. Of het actieplan daar een rol krijgt, is nog onzeker. Kort speelde een discussie over de vraag of de AFM onder Wob valt, omdat voor haar taak de organisatie is vrijgesteld. Echter voor het softwarebeleid en de uitvoering van het actieplan vallen zij er wel onder. De organisatie toont zich buitengewoon meewerkend.

De volgende documenten zijn beschikbaar:

Datum beslissing: 22 april 2009

Wobber: Brenno de Winter

Volgende pagina » « Vorige pagina
Click to access the login or register cheese