Categorie: Nieuws

Kamervragen: Waarom tekent Nederland het Wob-verdrag niet?

GroenLinks-kamerlid Mariko Peters heeft vragen aan Minister Guusje ter Horst van Binnenlandse Zaken gesteld over het niet ondertekenen van het Verdrag van Tromso. Ze vraagt zich af hoe het kan dat Nederland het voorzitter bij het vormen van het verdrag had, terwijl nu de gevolgen nog niet in kaart zijn gebracht. Ook wil ze weten wanneer er een evaluatie van de Wob gaat plaatsvinden, want daarmee loopt Nederland flink achter. De vragen:

Kamervragen GroenLinks

Over het niet tekenen van het verdrag van Tromso treft u hier een artikel aan.

Ombudsman laakt Wob-gedrag gemeente Amsterdam

In een hard oordeel stelt de Gemeentelijk Ombudsman dat de Gemeente Amsterdam zich “onbehoorlijk” heeft gedragen in het beantwoorden van een Wob-verzoek. Hij erkent dat het verzoek bewerkelijk was, maar een beantwoordingstermijn van ruim een jaar is volgens hem echt te lang. Duidelijk wordt ook dat de hoofdstad nauwelijks reageert op brieven van de burger. Details over het verzoek ontbreken, maar het gaat om informatie uit de horeca.

Pikant is dat ook de ombudsman wel ook maanden op beantwoording van vragen moet wachten: Rapportage Gemeentelijke Ombudsman

Vandaag is het “right to know day”

Vandaag is het de “Right to know day”, een dag om stil te staan bij het recht om te begrijpen en te volgen waar de overheid mee bezig is. In 90 landen is er wetgeving die de toegang tot informatie regelt, zoals dat in Nederland via de Wob (Wet openbaarheid van bestuur) mogelijk is. In de Europese Unie hebben 24 landen een dergelijke wet. Spanje heeft recentelijk aangegeven te werken aan regelgeving. Dat moet ook wel, want het Europese Hof voor de Rechten van de Mens heeft het afgelopen jaar geoordeeld dat er een recht is op toegang tot overheidsinformatie op basis van artikel 10 van het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens (recht op nieuwsgaring en vrije meningsuiting).

Het afgelopen jaar werden Wob-achtige wetten van kracht in Bangladesh, de Caymaneilanden, Chili, de Cook Islands, Guatemala en Uruguay. Minder positief is dat de termijnen voor beantwoording in Nederland per 1 oktober worden opgerekt, waardoor journalistiek op actualiteit een flink stuk moeilijker zal worden. Voor een land waar weinig gewobt wordt, is het onluisterend om te zien dat wij qua snelheid ook onderaan de lijst met landen zullen gaan bungelen. Ook het nieuwe verdrag van de Raad van Europa is door Nederland nog niet getekend, terwijl ons land wel de drijvende kracht achter deze overeenkomst is. De NVJ heeft de afgelopen week een brief naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gestuurd in de hoop het tij te keren.

Vanuit Bulgarije is een website opgezet ter gelegenheid van deze dag en wordt er jaarlijks een award uitgereikt.

Brief NVJ over gesprek met Guusje Ter Horst over Wob

De NVJ heeft de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Guusje ter Horst, een brief gestuurd om overleg met haar te hebben over het toegang krijgen tot informatie voor journalisten. Sinds de introductie van C2000 kunnen journalisten niet meer bij informatie over incidenten komen, terwijl er wel een oplossing was toegezegd.

Ook wil de NVJ overleg over de Wet openbaarheid van bestuur. Vanaf 1 oktober worden de termijnen voor beantwoording opgerekt van 2 naar 4 weken, waarbij het ook nog eens mogelijk is deze verder te verlengen naar 8 weken. Daarmee doet Nederland het slechter dan bijna alle andere landen als het op de snelheid van beantwoorden aankomt. Ook stellen zij de legesheffingen ter discussie in de hoop een rechtszaak te voorkomen.

De brief is beschikbaar in twee formaten: .doc en .pdf

Nederlanders wobben heel weinig

Uit onderzoek van Wob-goeroe Roger Vleugels blijkt dat Nederlanders nagenoeg niet Wobben op Rijksniveau. De expert stelde een lijst van landen samen om inzicht te krijgen in de Wob-praktijk over alle landen. Daaruit blijkt bijvoorbeeld dat per 100.000 inwoners Amerikanen ruim 70 maal vaker een Wob-verzoek indienen dan Nederlanders. Onze zuider- en oosterburen vragen nog minder vaak documenten bij hun nationale overheid op. Dat alles is na te lezen in een special van Fringe, een gratis nieuwsbrief over Wob-zaken. Lees met alle resultaten en een overzicht van landen met een Wob-achtige wetgeving:  Fringe Special – 90 FOIAs – sep 7 2009

Persbericht Roger Vleugels over veranderingen in de Wob – Zin en onzin (persbericht)

De vermaarde Wob-expert Roger Vleugels heeft een persbericht geschreven over de komende veranderingen rond de Wet openbaarheid van bestuur. Daarbij gaat het vooral om de aanpassingen in de termijnen, de mogelijkheid om dwangsommen te heffen en het feit dat sommige gemeenten op dit moment leges heffen bij het beantwoorden van een Wob-verzoek. Zijn conclusie is helder: transparantie wordt niet beter, integendeel, Nederland krijgt de traagste Wob-regeling ter wereld.

(meer…)

Volgende pagina » « Vorige pagina