Categorie: Wetten en artikelen

Woberator, de documentaire

De overheid neemt namens ons allemaal besluiten. Ze maken beleid en voeren het uit. Het volk als opdrachtgever mag dat controleren en heeft daarvoor de onderliggende documenten nodig. De wet die dat regelt is de Wob (Wet openbaarheid van bestuur). Maar hoe mooi de woorden ook op papier staan de weg naar transparantie is vaak erg moeizaam.

In deze documentaire ziet u enkele van de problemen, een oplossing en vooral de staat van Nederland, een land dat vaak roept heel transparant te zijn. Maar is ons land dat ook? En staan wij er voldoende bij stil dat het recht op informatie een mensenrecht is en houden we ons daar ook aan? Politici, Wob-experts, advocaten en een wetenschapper geven hun mening.

Woberator, de documentaire is een project van Stichting Dat Zou Jij Wel Willen Weten, gemaakt door Sebastiaan ter Burg en Brenno de Winter.

Woberator, the documentaire from Brenno de Winter on Vimeo.

Honderden alsnog vrijgegeven pagina’s rond de Amsterdamseweg 56, Ede en de omgeving

Eerder gaf de gemeente Ede documenten vrij rond het pand aan de Amsterdamseweg 56, Ede. Eerder weigerde de wethouder tijdens een informatie-avond documenten vrij te geven en adviseerde een Wob-vezoek in te dienen. De beslissing hierop kwam eerder online.

Echter bleek dat de verstrekking incompleet was en er documenten niet zijn verstrekt. Hierom en om andere redenen is een bezwaarprocedure gestart, waarna informeel overleg heeft plaatsgevonden om de gemeente de kans te bieden hun falen te corrigeren. Hierop volgde een nieuwe verstrekking en niet gemotiveerde weigering van diverse documenten (die vervolgens wel weer kunnen worden ingezien). De toelichting (of vervangende beslissing die niet aan de regels voldoet)  is niet gericht aan de indiener van de Wob, maar aan een andere burger (familielid). Wel zijn stukken beschikbaar en loopt er nog bezwaar.

(meer…)

Zaken rond het pand aan de Amsterdamseweg 56 in Ede

Een school aan de Amsterdamseweg 56 in Ede (Het Streek) komt voor de Gemeente Ede ter beschikking. De lokale overheid besluit de oorspronkelijk technische school nu in te zetten als pand voor allerhande maatschappelijke doelen. Zo komt er een lagere school in en is het pand gebouwd onder hoogspanningsmasten. Ook de verkeersdruk zou mogelijk tot gevaarlijke situaties kunnen leiden. Omdat berichten vanuit de gemeente richting de buurt en gemeenteraad tegenstrijdig zijn en de wethouder weigert over te gaan tot actieve openbaarmaking, volgt een Wob-verzoek. Dit blijft eerst een maand op de fax liggen. Inhoudelijk wordt het verzoek pas behandeld na de nodige politieke druk en na een ingebrekestelling volgens de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen. De uiteindelijke beslissing blijkt een incomplete beantwoording en dus is een bezwaarprocedure gestart. Diverse documenten zijn inmiddels geopenbaard.

(meer…)