Categorie: Eindhoven

Brief Rob van Gijzel aan de gemeenteraad van Eindhoven

De Eindhovense burgemeester Rob van Gijzel (PvdA) gaf een interview met het Eindhovens Dagblad. Bij het lezen van het artikel kon hij zich niet in de inhoud vinden en wilde met de krant in overleg treden om aanpassingen voor te stellen. De krant was tegen “quatre mains”-journalistiek en publiceerde het artikel Hierop schreef de burgervader een brief naar de gemeenteraad. Deze brief is door de gemeente op mondeling verzoek beschikbaar gesteld. Beschikbaar document: 2010-01-19 Brief Gemeenteraad.

Miljoenensubsidie Kenniswijk BV

Op 11 september 2004 wobt het Digital Film Center (DFC), een BV,  het Ministerie van Economische Zaken. Eerder was geprobeerd duidelijkheid te krijgen over de subsidiëring van Kenniswijk Regio Eindhoven BV met €1.300.000,–. Daarbij is vooral over vier ton onduidelijkheid. De besteding van het geld had volgens DFC moeten zijn aangemeld bij de Europese Commissie. Behalve een verzoek om informatie wordt daarom gevraagd of dit kan worden getoetst in Brussel als dat nog niet gebeurd is. Op 19 oktober volgt de beslissing op het Wob-verzoek, waarbij antwoord op de vragen wordt gegeven en de documenten worden verstrekt:

Datum verstrekking: 19-10-2004

Bron: Ministerie van Economische Zaken

Bemoeienis van de overheid met aanleg en exploitatie breedband netwerken

De Nederlandse Vereniging van Kabelbedrijven, VECAI wobte om duidelijk te krijgen welke bemoeienis de overheid heeft gehad met het aanleg en exploiteren van breedband netwerken. Daarbij ging het niet alleen om communicatie tussen diverse ministeries, maar ook met gemeenten en de Europese Commissie. Op 13 december 2004 werd informatie verstrekt. De volgende documenten zijn openbaar gemaakt:

Een aantal documenten zijn niet verstrekt om uiteenlopende redenen. Deze staan in de beslissing genoemd. Vaak gaat het om uitzonderingsgronden als intern beraad of bedrijfsgeheimen. Om privacyredenen is flink gestreept in veel communicatie en zijn er soms hele gedeelten tekst niet te lezen.

Datum levering: 13-12-2004

Bron: Ministerie van BZK