Categorie: Enschede

Wob over P3-status (medeaansprakelijkheid) stichting Activa in Enschede

De heer Meertens wobt het Ministerie van BZK op 28 september 2005. Uit de stukken blijkt dat het verzoek gaat over de zogenaamde B3-status van de Stichting Activa. De vrager wil de communictie tussen de gemeente Enschede en het Ministerie hebben. Het verzoek is bewerkelijk en gaat een stuk in de archieven terug. Het verzoekt wordt ingeperkt en er wordt één verklaring gevonden en op 10 januari 2006 verstrekt. De volgende documenten zijn beschikbaar:

Datum verstrekking: 10-01-2006

Bron: Ministerie van BZK

Bemoeienis van de overheid met aanleg en exploitatie breedband netwerken

De Nederlandse Vereniging van Kabelbedrijven, VECAI wobte om duidelijk te krijgen welke bemoeienis de overheid heeft gehad met het aanleg en exploiteren van breedband netwerken. Daarbij ging het niet alleen om communicatie tussen diverse ministeries, maar ook met gemeenten en de Europese Commissie. Op 13 december 2004 werd informatie verstrekt. De volgende documenten zijn openbaar gemaakt:

Een aantal documenten zijn niet verstrekt om uiteenlopende redenen. Deze staan in de beslissing genoemd. Vaak gaat het om uitzonderingsgronden als intern beraad of bedrijfsgeheimen. Om privacyredenen is flink gestreept in veel communicatie en zijn er soms hele gedeelten tekst niet te lezen.

Datum levering: 13-12-2004

Bron: Ministerie van BZK