Categorie: Franekeradeel

Declaraties en bonnetjes van bestuurders in Franekeradeel

Op 20 maart 2009 stuurt RTL Nieuws een Wob-verzoek uit naar alle gemeenten, waarbij het doel is inzage te krijgen in de bonnen van de gemeente bestuurders. Ook Franekeradeel krijgt een dergelijk verzoek. Op 26 maart brengt de Vereniging Nederlandse Gemeenten een advies uit over het beantwoorden van het Wob-verzoek. Het Wob-verzoek wordt ingewilligd. De gemeente maakt de hele procedure als één document beschikbaar met daarin het verzoek, het advies en de bonnetjes: Documenten

Wobber: Andre Tak namens RTL Nieuws

Datum verstrekking: onbekend

De accountantsverslagen van Franekeradeel

De heer van Riet vraag de gemeente om de accountantsverklaring van de gemeente Franekeradeel voor de periode 2004 tot en met 2008. Daarbij beroept hij zich in de e-mail op de Wob.  Met een week krijgt hij deze ook digitaal aangeleverd. De volgende documenten zijn beschikbaar:

Wobber: Hans van Riet

Datum beslissing: 7 april 2009