PERSBERICHT – Gemeenten mogen geen leges heffen of kosten rekenen voor het beantwoorden van een Wob-verzoek

Burgers en journalisten die de overheid vragen eerder niet geopenbaarde documenten te openbaren, kunnen daarvoor niet langer de rekening gepresenteerd krijgen. Wie de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) inzet, maakt informatie voor iedereen toegankelijk en dat is in het algemeen belang.

Meer lezen

Videoverslag legesrechtszaak de Winter vs. Kaag en Braassem

Op 22 maart 2010 diende mijn rechtszaak tegen de gemeente Kaag en Braassem. De inzet was een legesheffing voor het opvragen van documenten via een Wob-verzoek. Mag een gemeente daarbij leges heffen? Ik denk van niet, terwijl de gemeente het tegenovergestelde denkt. De beelden zijn gemaakt in het kader van het project Woberator door Sebastiaan ter Burg, die ze welwillend ter beschikking stelde.

Rechtszaak tegen de gemeente Kaag en Braassem from Brenno de Winter on Vimeo.

Rechtszaak Brenno de Winter tegen Kaag en Braassem from Brenno de Winter on Vimeo.

Verweerschrift Gemeente Kaag en Braassem en zittingsdatum in legeszaak

Op 22 maart 2010 dient om 14:00 van mijn rechtszaak tegen gemeente Kaag en Braassem bij de rechtbank Den Haag. In de kern gaat de zaak om de vraag of er leges voor informatie kunnen worden geheven. Daarbij gaat het niet om verstrekking op papier, maar om het nemen van een beslissing. Ofwel: mogen burgers zonder belemmering toegang tot documenten hebben. De stukken rond deze zaak publiceerde ik al eerder op BigWobber.

Volgens de Gemeente Kaag en Braassem is dit wel het geval. Zij hebben gereageerd in een kort repliek dat simpel stelt dat zij van mening zijn dat zij wel legesheffing, omdat een aanvrager belang heeft bij de Wob. Daarbij betogen zij dat ik journalist ben en dat dit dan ook mijn broodwinning is. Daarbij sturen zij stukken die betrekking hebben op de zaak mee.

Ofschoon eerder reeds er al de relevante gronden zijn opgevoerd, volgt er een korte reactie op het repliek van de gemeente. Natuurlijk sta ik open voor nieuwe inzichten, aanvullende gronden of reacties. Uw inzichten en reacties zijn dan ook welkom in mijn e-mailbox.

Rechtszaak tegen Kaag en Braassem om leges (NOiV)

Het Wob-verzoek rond de uitvoering van het actieplan Nederland Open in Verbinding liep wat bijzonder, omdat de gemeente leges vordert voor het behandelen van een Wob-verzoek. Tegen de beslissing wordt bezwaar aangetekend, maar Kaag en Braassem weigert inhoudelijk de juridische argumenten te behandelen. Samen met de Nederlandse Vereniging van Journalisten heb ik de zaak nu voorgelegd aan de bestuursrechter in Den Haag.

Meer lezen

PERSBERICHT – Rechtzaak tegen heffing leges informatieverzoeken

Onderzoeksjournalist Brenno de Winter en de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) hebben de gemeente Kaag en Braassem voor de rechter gedaagd om het heffen van leges voor informatieverzoeken ongedaan te maken.Brenno de Winter diende op 15 maart een Wob-verzoek in alle gemeenten om duidelijkheid te krijgen over het uitvoeren van verplicht ICT-beleid. Een klein aantal gemeenten besloten geld te vragen voor het behandelen van het verzoek. ‘Dat gaat soms om enkele tientjes, maar soms ook om honderden euro’s’, vertelt de Winter. ‘Eerst wordt een keuze gemaakt om informatie niet openbaar te maken, zodat je er om moet vragen. Als je dat dan doet, tref je opeens de volgende drempel op je weg: een gepeperde rekening.’

Tegen heffen van leges tekende de Winter onderbouwd bezwaar aan, maar de gemeente Kaag en Braassem weigerde op argumenten in te gaan, terwijl de wetgever dat wel verwacht. Daarop besloot De Winter naar de rechter te stappen. Ook de NVJ voegt zich in de zaak, omdat dit een probleem voor alle journalisten vormt. Secretaris Thomas Bruning: ‘De overheid zou moeten beseffen dat toegang tot overheidsinformatie een wettelijk vastgelegd recht is, dat niet via allerlei omwegen mag worden verhinderd. Het vragen van legesvergoedingen aan journalisten voor openbare informatie is onacceptabel en staat vrije nieuwsgaring in de weg.’

Om het principe van leges voor informatieverzoeken juridisch te bestrijden organiseerde Stichting Vrijschrift in juni een benefietbijeenkomst waarbij geld is ingezameld om zaken te kunnen opstarten. In deze procedure krijgt de Winter ondersteuning van Linux Magazine van HUB-uitgevers, waarin veel over het Wob-onderzoek is gepubliceerd.
‘Over die stap hoefden wij niet echt te discussiëren, want het betreft hier een nuttig onderzoek waarover zelfs in de Tweede Kamer is gedebatteerd’, stelt hoofdredacteur Onno Louwen. ‘Brenno de Winter maakt duidelijk dat goede journalistiek ook op ICT-gebied een groot maatschappelijk belang dient. Wij helpen hem dan graag om obstructie te doorbreken, want in ons blad is daar ook altijd aandacht voor.’

Het rekenen van geld voor uitvoeren van een Wob-verzoek is volgens Europese regelgeving niet mogelijk. Een verdrag over de toegang tot informatie uit 2002 stelt dat de toegang tot informatie in principe gratis hoort te zijn. Bovendien stelt het Europees verdrag voor de Rechten van de Mens dat het overheden niet is toegestaan drempels op te werpen bij de nieuwsgaring. Ook de Wet openbaarheid van bestuur kent geen ruimte voor het heffen van willekeurige leges, maar heeft wel een voorziening om kopieerkosten of de kosten van een samenvatting te verhalen. ‘Een kopie of samenvatting is specifiek voor een burger, terwijl een Wob-verzoek zelf het algemeen belang dient’, stelt De Winter. ‘Dat verhaal je niet op een enkele partij, want de maatschappij heeft al betaald voor het maken van die documenten.’

Het beroepsschrift en andere documenten over de zaak zijn te vinden op BigWobber.