Categorie: Financiën

Uitspraak Rechtbank Utrecht over voorlopige voorziening

De rechtbank heeft uitspraak gedaan in het verzoek tot voorlopige voorziening van Lise Witteman tegen de Staat der Nederlanden (Ministerie van Financiën). Er wordt geen voorlopige voorziening getroffen, maar hij gaat wel op de inhoud in. Dit betekent dat nog niet duidelijk is of er stukken worden geopenbaard.

 

Wobber: Lise Witteman

Gemachtigde: Brenno de Winter

Pleitnota Witteman vs Minister van Financiën

Op 16 augustus stond Lise Witteman (parlementair verslaggever van NU.nl) tegenover de Minister van Financiën om toegang te krijgen tot de vragen (en de antwoorden erop) die zijn gesteld in aanloop naar het Kunduz/Wandelgangen-akkoord. De minister heeft geweigerd per document te beslissen en het gehele verzoek af te wijzen. De pleitnota is hier beschikbaar:

Documenten rond het project GOUD

In 2008 werd vlak na het aannemen van het NOiV-beleid om open standaarden verplicht te stellen en open source te bevorderen. De aanbesteding vroeg echter om producten. Hierop volgde naast het nieuws ook een Wob-verzoek. Na overleg werd aangegeven dat het verzoek te ruim was gedefinieerd. Na het beperken, bleken er geen documenten te zijn. De beslissing is beschikbaar:

Wobber: Brenno de Winter

Projectdocumenten Rijkswerkplek (GOUD)

Het project GOUD (Gezamenlijke Ontwikkeling Uniforme rijksDesktop) moet een zevental ministeries voorzien van een nieuwe desktop. De aanbesteding voor het project is omstreden, omdat uit uitgelekte stukken van de aanbesteding een beeld naar voren komt dat het project zich niet aan overheidsregels houdt. Zij lijkt Microsoft een voorkeurspositie te genieten. Ook lijken open standaarden en open source niet hoog op de agenda te staan, terwijl dit wel de afspraak zouden is. Dit leidde begin 2008 tot meerdere debatten in het parlement. Eerder werd hierover al een Wob-verzoek gepubliceerd.

Langs andere weg bereiken ons vier documenten, die ook betrekking hebben op het project DWR (Digitale Werkomgeving Rijksdienst). Dit project bouwt voort op GOUD, maar doet veel meer rond de werkplek. Uit de nieuwe documenten wordt duidelijk hoe het verloop van GOUD is, dat de desktop breder wordt ingezet dan de zeven oorspronkelijke departementen. De volgende documenten zijn beschikbaar:

  • Programma Rijksbrede ICT werkplek 3.0 – document dat beschrijft hoe de Rijkswerkplek er moet komen;
  • Factsheets Rijkswerkplek def – nadere informatie over de Rijkswerkplek, waarbij ook wordt duidelijk gemaakt dat diverse grote leveranciers bij het project zijn geconsulteerd;
  • Microsoft PowerPoint – Kick off demarrage FIN – DWR toelichting – presentatie bij het Ministerie van Financiën over het introduceren van de GOUD-omgeving, waarbij dit inmiddels onderdeel is van DWR (1.0);
  • Programmaplan DWR v1.0 – Document dat beschrijft dat de DWR-omgeving niet optioneel is, maar verplichte kost voor alle ministeries. Ook wordt duidelijk dat GOUD de basis vormt voor deze omgeving. Dit betekent dat er nog meer aanbestedingen moeten volgen voor de rest van de overheid. Of deze vanuit de techniek kunnen worden gestart is nog maar zeer de vraag.

Ofschoon deze documenten nog niet publiek waren, zijn het ook geen geclassificeerde documenten.

GOUD-stukken

Het project GOUD (Gezamenlijke Ontwikkeling Uniforme rijksDesktop) moet een zevental ministeries voorzien van een nieuwe desktop. De aanbesteding voor het project is omstreden, omdat uit uitgelekte stukken van de aanbesteding een beeld naar voren komt dat het project zich niet aan overheidsregels houdt. Zij lijkt Microsoft een voorkeurspositie te genieten en lijken open standaarden en open source niet hoog op de agenda te staan, terwijl dit wel de afspraak zouden is. Er volgen meerdere Wob-verzoeken, waaronder een tweede levering van documenten.

Michiel Leenaars van Stichting NLNet dient op 20 mei 2008 een Wob-verzoek in dat na een bezwaar procedure op 29 augustus 2008 wordt gehonoreerd. Een bezwaar volgt op 9 september en behelst meteen een nieuwe Wob-verzoek, waarop 10 december wordt beslist met weglating van stukken. Op 30 december volgt de beslissing op bezwaarschrift.

(meer…)

Aanschaf van de Joint Strike Fighter (2 x)

Op 1 februari 2008 wobt het televisieprogramma Reporter op de aanschaf van de Joint Strike Fighter. Na een tussentijdse selectie is op 15 april aangegeven welke documenten Reporter wil inzien, meldt het Ministerie van Financiën. Onduidelijk blijft wanneer verstrekking heeft plaatsgevonden en wat nu wel en niet geleverd is. De beslissing op het wob-verzoek is niet gepubliceerd. Ook is het PDF-bestand foutief gecodeerd, zodat pas na aanpassing de tekst te lezen is. In de verstrekking zit correspondentie, krantenknipsels over vooral de keuze voor het toestel. Het document met brieven treft u hier aan:

Op 22 juli 2008 dient Reporter een aanvullend verzoek in dat op 29 augustus wordt gehonoreerd met aanvullende stukken. Opnieuw ontbreekt de beslissing op het wob-verzoek:

Datum verstrekking: 24-06-2008 (publicatie op website)

Bron: Ministerie van Financiën

Volgende pagina »