Categorie: Algemene Zaken

Nieuwe onderliggende stukken van de Commissie Davids (Besluitvorming oorlog Irak)

Rond het onderzoek naar de besluitvorming rond Irak is veel te doen geweest. Na het verschijnen van het rapport werd duidelijk dat er veel onderliggende stukken moeten zijn. Daarom is een Wob-verzoek ingediend om deze boven tafel te krijgen. Gekozen wordt het verzoek in te dienen bij het Ministerie van Algemene Zaken. Initieel weigert Premier Balkenende het verzoek door te sturen naar de andere betrokken departementen, maar doet dat kort voor de beslissing toch. Veel documenten worden vrij ongemotiveerd geweigerd. Hiertegen wordt bezwaar aangetekend. Het bezwaar wordt voor een groot deel gegrond verklaard en veel documenten komen alsnog beschikbaar:

Eerder werden er in dit dossier ook al documenten vrijgegeven:

  Gerelateerde verzoeken:

  Datum deelbeslissing: 19 maart 2010

  Datum beslissing op bezwaar: 5 oktober 2010

  Wobber: Brenno de Winter

  Ministerraad openbaart documenten inzake inval Irak

  RTL Nieuws meldt in het artikel Balkenende openbaart Irak-stukken:

  De overheid heeft van de Raad van State alsnog een aantal documenten over de Nederlandse politieke steun aan de oorlog in Irak moeten vrijgeven. Het gaat om zwaar gecensureerde documenten, zoals besluitenlijsten van de ministerraad.

  NRC Handelsblad, Argos en RTL Nieuws vragen met een beroep op de Wet Openbaarheid van bestuur om openbaarmaking van álle stukken die de commissie-Davids – die de affaire onderzocht – heeft ingezien, en zetten de procedure daarom door.

  (meer…)

  Onderliggende stukken van de Commissie Davids rond de inval in Irak

  Rond het onderzoek naar de besluitvorming rond Irak is veel te doen geweest. Na het verschijnen van het rapport werd duidelijk dat er veel onderliggende stukken moeten zijn. Daarom is een Wob-verzoek ingediend om deze boven tafel te krijgen. Gekozen wordt het verzoek in te dienen bij het Ministerie van Algemene Zaken. Initieel weigert Premier Balkenende het verzoek door te sturen naar de andere betrokken departementen, maar doet dat kort voor de beslissing toch. Veel documenten worden vrij ongemotiveerd geweigerd. Hiertegen wordt bezwaar aangetekend. De vrijgegeven stukken komen vast beschikbaar.

  (meer…)

  De politieke steun voor de inval in Irak

  NRC heeft via een Wob-verzoek inzage gekregen in documenten omtrent de besluitvorming deel te nemen aan de oorlog in Irak. Omdat deze documenten nog niet inzichtelijk waren, volgde een verzoek op 1 februari 2009 om de vrijgegeven stukken breder vrij te geven. Abusievelijk was de indruk er dat het ging om documenten, die door RTL Nieuws waren verkregen. Dit bleek niet juist te zijn. Het verzoek was ingediend bij het Ministerie van Algemene Zaken dat voor besluitvorming de logische plek voor deze documenten zou zijn. Echter werd het verzoek na lang dralen doorgeleid naar het Ministerie van Defensie. Op 29 oktober werden de stukken toegestuurd.

  Het volgende document is beschikbaar: documenten rond de steun aan de inval in Irak

  Moet gratis software aanbesteed worden?

  De Rijksoverheid gaat samenwerken in de communicatie naar de buitenwereld toe. In Overheidscommunicatie Nieuwe Stijl (ONS) komt er ook een website voor alle departementen in de rijkshuisstijl. Voor de website is het open source en gratis Hippo systeem geslecteerd. Maar hoe en waarom blijft onduidelijk. Om meer duidelijkheid te krijgen dient de Branchevereniging ICT~Office een Wob-verzoek. Aanleiding is de vrees dat het gebruik van de software had moeten worden aanbesteed. De Wob telt zeker 70 vragen is met 14 pagina’s behoorlijk lijvig. Op dit moment is alleen het Wob-verzoek beschikbaar:

  Wobber: Mr. P.C. van Schelven, ICT Office met dank voor het beschikbaar stellen

  Datum beslissing: nog onbekend

  Inhuur van extern personeel in 2007

  Iemand heeft in een wob-verzoek verzocht om een gespecificeerd overzicht van alle inhuurkrachten bij alle ministeries gevraagd. Het verzoek is gehonoreerd. Het Ministerie van Defensie publiceert echter alleen de beslissing op het wob-verzoek en niet de inhoudelijke gegevens. De vertrekking komt van alle ministeries:

  Datum beslissing:

  • 03-12-2007 Beslissing op wob-verzoek door het Ministerie van Defenesie
  • 14-01-2009 (datum publicatie op website Ministerie van Algemene Zaken)

  Bron:

  • Ministerie van Algemene Zaken
  • Ministerie van Defensie

  Milieuvriendelijkheid van dienstauto’s rijksoverheid

  De NOS diende een wob-verzoek in bij het Ministerie van Algemene Zaken. Duidelijk moet worden hoe milieuvriendelijk de dienstauto’s van bewindvoerders zijn. De vraag werd doorgespeeld aan het Ministerie van Verkeer en Waterstaat dat op 21 januari 2008 besluit het verzoek gedeeltelijk te honoreren. Wat niet is verstrekt, blijft onduidelijk omdat de beslissing niet is gepubliceerd. De verstrekking wel:

  Datum verstrekking: 21-01-2008

  Bron: Ministerie van Algemene Zaken en Verkeer en Waterstaat

  Volgende pagina »