Categorie: Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

De broncode van de Basisregistratie Personen (BRP)

Omdat de Ockham-groep twijfelt over de kwaliteit van de Basisregistratie Personen (BRP), de opvolger van de Gemeentelijke Basisadministratie, vroegen zij de minister om de broncode openbaar te maken van de stand van zaken toen er 30 miljoen euro extra in het project werd gestoken.Daaruit moet blijken of er spraken is van een nieuw ICT-debacle of dat er een goed lopend project is. De broncode werd geweigerd. In bezwaar werd de zaak gedeeltelijk gewonnen, maar de broncode kwam niet beschikbaar. Dit zijn de pleitnotities voor de rechtbank.

Wobber: Ockham Groep B.V.

Gemachtigde: Brenno de Winter

Wob-verzoek naar alle contacten Diginotar

Na de perikelen bij Diginotar dient NRC Handelsblad een Wob-verzoek in naar alles rond het bedrijf. Daarbij gaat het niet alleen om contacten, maar ook om overeenkomsten. De overheid beslist in twee fasen (twee deelbesluiten):

Wobber: een man bij NRC Handelsblad

De documenten rond bezuinigingen met open source

Binnen het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is gewerkt aan een rapport over het besparen op de kosten van rond ICT. Uiteindelijk komt er een document, waarover veel te doen is. Een Wob-verzoek moet helderheid brengen. Echter is er volgens het departement geen sprake van een rapport, maar van notities. Het ministerie weigert stukken te openbaren.

Wobber: Brenno de Winter

Wob-verzoek BVD om een archief te redden – grootste Wob-verzoek ooit

Om het Archief van de BVD te behouden dient een grote groep een Wob-verzoek in. In totaal vragen 658 organisaties en 715 burgers om de openbaring van stukken. Er worden 99 groepen documenten geïndentificeerd. Met 82 pagina’s is het verzoek het grootste qua aantal pagina’s, betrokken documenten en aantal eisers zover bij BigWobber bekend is. Uiteindelijk leidde de zaak tot de redding van het archief.

De coördinator van het Wob-verzoek was Roger Vleugels

AIVD-stukken over de inval in Irak na aanleiding van de commissie Davids

Rond het onderzoek naar de besluitvorming rond Irak is veel te doen geweest. Na het verschijnen van het rapport werd duidelijk dat er veel onderliggende stukken moeten zijn. Daarom is een Wob-verzoek ingediend om deze boven tafel te krijgen. Gekozen wordt het verzoek in te dienen bij het Ministerie van Algemene Zaken. Initieel weigert Premier Balkenende het verzoek door te sturen naar de andere betrokken departementen, maar doet dat kort voor de beslissing toch. Veel documenten worden vrij ongemotiveerd geweigerd en sommige werden eerder openbaar. Hiertegen wordt bezwaar aangetekend en heeft inmiddels een hoorzitting plaatsgevonden.

Een deel van het verzoek is doorgeleid naar de AIVD, die besloot honderden pagina’s te openbaren.

De volgende documenten van de AIVD zijn beschikbaar:

Stukken AIVD

Wobber: Brenno de Winter

Tevens hebben Wil van der Schans en de combinatie van RTL Nieuws/Argos/NRC een Wob-verzoek van vergelijkbare strekking ingediend en dezelfde verstrekking gehad.

Dat deze Wob mogelijk is, is mede te danken aan Wil van der Schans, die met succes een rechtszaak over het verkrijgen van stukken voerde voor de Commissie Davids.

Datum beslissing: 10 juni 2010

De proef met stemcomputers in Oost-Gelre en Doetinchem

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010 is geëxperimenteerd met stemcomputers in het gemeentehuis van Groenlo (gemeente Oost-Gelre) en in Doetinchem. Daarbij werd stevig ingezet om de herintroductie van de stemcomputer voor elkaar te maken. Om duidelijk te krijgen hoe de samenwerking met leverancier Nedap nu zit, de computers werken, de proef is gelopen en welke communicatie heeft plaats gevonden, is een Wob-verzoek ingediend. De volgende documenten zijn beschikbaar:

Datum verstrekking documenten: 8 april 2010

Wobber: Brenno de Winter

Verder is er nog een e-mail met aanvullende informatie beschikbaar:

(meer…)

Volgende pagina »