Categorie: Defensie

Nieuwe onderliggende stukken van de Commissie Davids (Besluitvorming oorlog Irak)

Rond het onderzoek naar de besluitvorming rond Irak is veel te doen geweest. Na het verschijnen van het rapport werd duidelijk dat er veel onderliggende stukken moeten zijn. Daarom is een Wob-verzoek ingediend om deze boven tafel te krijgen. Gekozen wordt het verzoek in te dienen bij het Ministerie van Algemene Zaken. Initieel weigert Premier Balkenende het verzoek door te sturen naar de andere betrokken departementen, maar doet dat kort voor de beslissing toch. Veel documenten worden vrij ongemotiveerd geweigerd. Hiertegen wordt bezwaar aangetekend. Het bezwaar wordt voor een groot deel gegrond verklaard en veel documenten komen alsnog beschikbaar:

Eerder werden er in dit dossier ook al documenten vrijgegeven:

  Gerelateerde verzoeken:

  Datum deelbeslissing: 19 maart 2010

  Datum beslissing op bezwaar: 5 oktober 2010

  Wobber: Brenno de Winter

  MIVD-stukken over de inval in Irak na aanleiding van de commissie Davids

  Rond het onderzoek naar de besluitvorming rond Irak is veel te doen geweest. Na het verschijnen van het rapport werd duidelijk dat er veel onderliggende stukken moeten zijn. Daarom is een Wob-verzoek ingediend om deze boven tafel te krijgen. Gekozen wordt het verzoek in te dienen bij het Ministerie van Algemene Zaken. Initieel weigert Premier Balkenende het verzoek door te sturen naar de andere betrokken departementen, maar doet dat kort voor de beslissing toch. Veel documenten worden vrij ongemotiveerd geweigerd en sommige werden eerder openbaar. Hiertegen wordt bezwaar aangetekend en heeft inmiddels een hoorzitting plaatsgevonden.

  Een deel van het verzoek is doorgeleid naar de MIVD, die besloot 447 pagina’s te openbaren.

  De volgende documenten van de MIVD zijn beschikbaar:

  Datum beslissing: 6 juli 2010

  Ministerraad openbaart documenten inzake inval Irak

  RTL Nieuws meldt in het artikel Balkenende openbaart Irak-stukken:

  De overheid heeft van de Raad van State alsnog een aantal documenten over de Nederlandse politieke steun aan de oorlog in Irak moeten vrijgeven. Het gaat om zwaar gecensureerde documenten, zoals besluitenlijsten van de ministerraad.

  NRC Handelsblad, Argos en RTL Nieuws vragen met een beroep op de Wet Openbaarheid van bestuur om openbaarmaking van álle stukken die de commissie-Davids – die de affaire onderzocht – heeft ingezien, en zetten de procedure daarom door.

  (meer…)

  Onderliggende stukken van de Commissie Davids rond de inval in Irak

  Rond het onderzoek naar de besluitvorming rond Irak is veel te doen geweest. Na het verschijnen van het rapport werd duidelijk dat er veel onderliggende stukken moeten zijn. Daarom is een Wob-verzoek ingediend om deze boven tafel te krijgen. Gekozen wordt het verzoek in te dienen bij het Ministerie van Algemene Zaken. Initieel weigert Premier Balkenende het verzoek door te sturen naar de andere betrokken departementen, maar doet dat kort voor de beslissing toch. Veel documenten worden vrij ongemotiveerd geweigerd. Hiertegen wordt bezwaar aangetekend. De vrijgegeven stukken komen vast beschikbaar.

  (meer…)

  De slachtoffers in Afghanistan

  Om duidelijkheid te krijgen over het aantal slachtoffers dat in Afghanistan diende RTL Nieuws een informatieverzoek in op 7 juli. Een tweede Wob-verzoek vroeg om de betaalde schadevergoedingen aan families van omgekomen burgers. Beide verzoeken werden op 18 december 2009 beantwoord. Het Ministerie van Defensie publiceerde de beslissing, maar niet de geleverde informatie. RTL Nieuws publiceerde cijfers:

  Datum beslissing: 18 december 2009

  Wobber: RTL Nieuws

  De politieke steun voor de inval in Irak

  NRC heeft via een Wob-verzoek inzage gekregen in documenten omtrent de besluitvorming deel te nemen aan de oorlog in Irak. Omdat deze documenten nog niet inzichtelijk waren, volgde een verzoek op 1 februari 2009 om de vrijgegeven stukken breder vrij te geven. Abusievelijk was de indruk er dat het ging om documenten, die door RTL Nieuws waren verkregen. Dit bleek niet juist te zijn. Het verzoek was ingediend bij het Ministerie van Algemene Zaken dat voor besluitvorming de logische plek voor deze documenten zou zijn. Echter werd het verzoek na lang dralen doorgeleid naar het Ministerie van Defensie. Op 29 oktober werden de stukken toegestuurd.

  Het volgende document is beschikbaar: documenten rond de steun aan de inval in Irak

  Niemand klaagt over laptopdoorzoeking

  Op 2 januari 2009 diende ICT-journalist een Wob-verzoek in om helderheid te krijgen over de laptopcontroles, zoals die door de Marechaussee op Schiphol worden uitgevoerd bij vermoedde pedofielen. De beantwoording liet extreem lang op zich wachten en uiteindelijk volgde een bezwaar fictieve weigering. Hierop volgde een deelbeslissing, die eerder al werd gepubliceerd.

  Uit die verstrekking bleek dat er meer dan duizend controles het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden en geen tot vervolging leidde. Niet duidelijk werd hoevaak er een klacht tegen de Marechaussee werd ingediend bleef onduidelijk, omdat dit vraag niet beantwoord kon worden. Na 25 weken intensief zoeken, is nu duidelijk dat er geen klachten waren. Het Minister van Defensie heeft aangekondigd niet binnen de standaard termijn te kunnen beslissen over het bezwaar over het te laat nemen van een beslissing.

  Datum beslissing: 26 juni 2009

  Wobber: Brenno de Winter

  Volgende pagina »