Categorie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport

De niet-publieke reacties op de internetconsultatie ACTA

De overheid neemt deel aan achterkamertjesonderhandelingen om tot het handelsverdrag ACTA te komen. Op een van de schaarse momenten is de verdragstekst vrijgegeven en in een uniek moment mocht er vanuit de burger worden gereageerd. Echter bij de internetconsultatie zijn niet alle documenten vrij gegeven. Daarom is met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur gevraagd de overige documenten ook vrij te geven. De reactie zijn beschikbaar gekomen.

Wobber: Brenno de Winter

De beveiliging van het EPD

Rond het elektronisch patiëntendossier is veel te doen rond beveiliging. Door een ‘hacker’ in te huren zou moeten blijken dat alles goed zit. Om meer duidelijkheid te krijgen rond de staat van de beveiliging. Uit onderzoek ontstaat de ernstige verdenking dat er meer documenten bestaan dan er daadwerkelijk zijn geleverd en ook worden er documenten geweigerd. Opvallend is ook dat veel van de ‘geopenbaarde documenten’ reeds publiek zijn en daardoor niet verstrekt hadden moeten worden. Al met al grond genoeg voor het starten van een bezwaarprocedure, die op dit moment nog loopt. (meer…)

De privacy van het EPD

Rond het Elektronisch Patiëntendossier (EPD) is het nodige te doen. Een van de zorgenkindjes is de privacy. Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) heeft daarover een behoorlijk dossier vergaard. Met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur werd het dossier gevraagd en ook verstrekt. Inclusief aantekeningen in de kantlijn, waaruit duidelijk wordt dat het werken met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport alles behalve soepel ging. (meer…)

Informatie over het HPV-Vaccin

HPV is een vaccin tegen baarmoederhalskanker. De heer Heijmen wil hier meer over weten en vraagt om verschillende documenten over de vrijgave van het medicijn aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het Wob-verzoek wordt ingediend 14 april 2009 en op 22 juni volgt het antwoord. In principe wordt het verzoek ingewilligd, maar een deel wordt doorgestuurd naar Europa. Onduidelijk is waarom dat pas op het moment van de beslissing gebeurd en niet eerder. Ook is het niet helder wat precies de vraagstelling was, omdat de beantwoording voornamelijk reeds publieke documenten betreft. Er zijn geheel geen documenten, die nog geopenbaard zijn (als e-mail, verslagen, enzovoort).

De volgende documenten zijn beschikbaar:

Datum beslissing: 22 juni 2006

Bron: Dhr. B.F.P. Heijne, Dimitri.nu