Categorie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Subsidies voor kranten

Begin 2009 werd bekend dat diverse kranten in problemen kwamen en bij Minister Plasterk van OCW van plan was geld beschikbaar te maken voor kranten. Hoe dat vorm moest krijgen werd het onderwerp van discussie voor een commissie. Om duidelijk te krijgen welke aanvragen voor subsidie door media is gedaan werd een Wob-verzoek gedaan. Maar voor het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen is het ingewikkeld dat te vinden. Ook bibliotheken blijken volgens het departement onder de noemer media te vallen. Wel kwam het ministerie met brieven over de subsidie om kranten te redden over de brug van zowel voor als tegenstanders:

Verstrekte documenten;

Wobber: Brenno de Winter

Correspondentie FM-steunzenders landelijke en regionale publieke omroepen

Henk Jan van Henten van Broadcast Partners wobt het Ministerie van Economische Zaken op 31 augustus 2004 om de correspondentie te krijgen met betrekking tot FM-steunzenders. Duidelijk moet worden wat het beleid is om die in te zetten voor de publieke omroepen, welke toestemmingen er zijn verleend en andere rapporten. Opvallen in het verzoek is de specifieke vraagstelling, die zich beperkt tot het Agentschap Telecom, de NOS, de ROOS, de regionale omroepen, Directoraat Telecommunicatie en Post, het Ministerie van OCW en de Nozema. Het gaat om de periode 01-01-2003 t/m 31-08-2004.

Het besluit van 10-11-2004 honoreert het hele verzoek, maar enkele documenten zijn al door het Agentschap Telecom (via een andere Wob-procedure vermoedelijk) verstrekt. Omdat het niet mogelijk is om meer dan eens om hetzelfde te vragen (Ne bis et idem-principe) worden die gegevens niet nogmaals verstrekt. Omdat het Agentschap de gegevens niet heeft gepubliceerd, zijn de achtergehouden gegevens momenteel nog niet beschikbaar voor publicatie en moeten we volstaan met de verstrekking van het ministerie. (meer…)

Uitbreiding aandelenbelang KPN in Digitenne BV

Op 18 mei 2004 wobt de VECAI, een vereniging van kabelbedrijven, het Ministerie van Economische Zaken om alle documenten te ontvangen met betrekking tot het uitbreiden van het belang van KPN in Digitenne B.V. Het verzoek bestrijkt niet alleen het ministerie zelf, maar ook toezichthouders en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (het principe van doorgeleiding). De verstreking vindt op 28 juli gedeeltelijk plaats, omdat er volgens Economische Zaken de nodige bedrijfsvertrouwelijke gegevens en beleidsopvattingen zijn. (meer…)

Jaarrekeningen BPRC 2006-2007

Iemand belt met het Ministerie van OCW met het verzoek ook de jaarrekeningen 2006 en 2007 van het Biomedical Primate Research Centre (BPRC) te Rijswijk op de website te plaatsen. Dat wordt opgevat als een wob-verzoek en dat wordt gehonoreerd op 7 november 2008. Eeder werden de gegevens over het jaar 2005 al verstrekt in een ander wob-verzoek. De verstrekking is als volgt:

Datum verstrekking: 07-11-2008

Bron: Ministerie van OCW

Nevenfuncties bij Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Op 28 november 2006 vraagt Roel Geeraedts van RTL Nieuws het Ministerie van OCW om een geanonimiseerd overzicht van de nevenfuncties van hogere ambtenaren. Op 12 december heeft de wobber contact met het Ministerie van BZK, waar ook een wob hierover loopt,  over de precieze invulling en wordt afgesproken alleen te vragen naar functionarissen in schaal 16 of hoger. De beslissing valt op 2 februari 2007 en wordt aan het verzoek voldaan:

Datum verstrekking: 02-02-2007

Bron: Ministerie van OCW

Examenbevoegdheid scholen, Artikel 56 WVO

Er is een wetsartikel in de WVO op basis waarvan scholen bevoegd zijn examens af te nemen en diploma’s uit te reiken ook al zijn ze een niet door de overheid bekostigde organisatie. Op 11 april 2006 vraagt Hobéon Brussee Onderwijst recht om een overzicht van de beslissingen van het Ministerie van OCW. Op 27 juli wordt er besloten een overzicht te verstrekken:

Datum verstrekking: 27-07-2006

Bron: Ministerie van OCW

Bijklussende journalisten bij Onderwijs, Cultuur en Wetenschap – 2

Op 17 mei 2006 vraagt het televisieprogramma Reporter van KRO opnieuw om een overzicht van bijklussende journalisten en oud-bewindspersonen. Verstrekking vindt op 24 juli 2006 plaatsen, waarbij naast de gevraagde cijfers volgens de beslissing ook de gedragscode Integriteit bijgevoegd. Daar staan een aantal zaken om belangenverstrengeling te voorkomen. Zelfs de ambtseed wordt verstrekt. Echter die laatste twee punten heeft het Mterie van OCW niet online gezet. Er is verstrekking:

Datum verstrekking: 24-07-2006

Bron: Ministerie van OCW

Volgende pagina »
Click to access the login or register cheese