Categorie: Verkeer en Waterstaat

De privacy en beveiliging van de kilometerprijs

In Nederland is een discussie ontstaan over de privacy van de kilometerprijs (vroeger beter bekend als de kilometerheffing of het rekeningrijden). Vooral het kastje dat iedere auto moet krijgen, zou als gevolg hebben dat mensen op ieder moment van de dag in de gaten worden gehouden. Ook vallen er de nodige vragen bij de beveiliging te stellen. De maatregel is volgens het Ministerie van Verkeer en Waterstaat een belangrijke maatregel om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen.

Op 13 december wordt om feitelijke helderheid te krijgen een verzoek ingediend met een beroep op zowel de Wet openbaarheid van bestuur alsmede het verdrag van Aarhus (recht op openbaarheid op basis van de milieu-aangelegenheid). Dit is expliciet gedaan om daarmee ruimere toegang tot informatie te krijgen en sneller een beslissing genomen moet worden.

Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat reageert snel en op 21 december volgt informeel overleg. Besloten wordt de Wob – ook gelet op de omvang – in meerdere fases te beantwoorden. Het gedeelte met specificaties wordt in deze Wob in overeenstemming geweigerd, omdat er nog een lopende aanbesteding is. Na het gunnen wordt deze informatie op zeer korte termijn verstrekt. (meer…)

Verloop van het stemmen bij de Waterschapsverkiezingen

De Stichting “Wij Vertrouwen Stemcomputers Niet” is kritisch over het stemgeheim bij de Waterschapsverkiezingen van 2008. Zij vroegen documenten op met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Bij het doorwerken van de verstrekking kwam een document naar voren dat een vrij opmerkelijk beeld van het verloop van de verkiezingen geeft. Van alles ging mis en daarom zijn de meest bizarre noodmaatregelen genomen. Het volgende document is beschikbaar:

Wobber: Rop Gonggrijp, Stichting Wij Vertrouwen Stemcomputers Niet

Contra-expertise naar kraken OV-chipkaart

Na het bekend worden van de beveiligingsproblemen met de OV-chipkaart voerde TNO een onderzoek uit naar de risicos. Dit was aangevraagd door het bedrijf dat de OV-chipkaart beheert, Trans Link Systems. Om volledige zekerheid te hebben, wilde het Ministerie van Verkeer en Waterstaat zekerheid rond de status hebben en besloot een contra-expertise naar de TNO-rapportage te vragen. Dit is uitgevoerd door de Royal Holloway University of London.

IT-journalist Brenno de Winter had grote twijfels bij de conclusie uit het rapport en kon geen wob-verzoek bij een bedrijf als Trans Link Systems indienen. Samen met Trouw-verslaggever Vincent Dekker werd meteen bij presentatie op 14 april 2008 per e-mail een wob-verzoek ingediend bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat naar de contra-expertise per mail. Het verzoek werd op 2 juni gehonoreerd.

(meer…)

De Betuwelijn

Op 9 maart 2004 vroeg de Volkskrant om de documenten over de communicatie tussen het ministerie van Financiën en het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Aan het verzoek werd op 3 mei 2004 door het Ministerie van Financiën gehoor gegeven, intern beraad is niet vrijgegeven:

Datum verstrekking: 03-05-2004

Bron: Ministerie van Financiën

Milieuvriendelijkheid van dienstauto’s rijksoverheid

De NOS diende een wob-verzoek in bij het Ministerie van Algemene Zaken. Duidelijk moet worden hoe milieuvriendelijk de dienstauto’s van bewindvoerders zijn. De vraag werd doorgespeeld aan het Ministerie van Verkeer en Waterstaat dat op 21 januari 2008 besluit het verzoek gedeeltelijk te honoreren. Wat niet is verstrekt, blijft onduidelijk omdat de beslissing niet is gepubliceerd. De verstrekking wel:

Datum verstrekking: 21-01-2008

Bron: Ministerie van Algemene Zaken en Verkeer en Waterstaat

« Vorige pagina
Click to access the login or register cheese